Radosław Jacek Miler – EY Academy of Business

Radosław Jacek Miler

Trener i konsultant EY Academy of Business od 2006 roku

Doświadczony doradca biznesowy, coach i trener (ponad 600 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej i doradczej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzia kamerę i mikrofon.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Nieustannie pogłębia i aktualizuje swoją wiedzę, rozszerzając ją o takie obszary, jak: trening rozwoju organizacji przyszłości, zarządzanie zmianą, Personal Shopping, dress code, zarządzanie procesowe, e-learning i sponsoring.

Pracował jako dziennikarz radiowy oraz specjalista w zakresie public relations. Kierował działem marketingu największej instytucji edukacyjnej w Polsce. Jako project manager zdobywał doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu projektów strategicznych, badawczych, sprzedażowych oraz współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. Przez wiele lat zajmował się rekrutacją i selekcją pracowników dla organizacji z sektora publicznego, non-profit oraz firm komercyjnych. Posiada praktykę w zakresie analizy i modyfikacji systemów zarządzania, struktur organizacyjnych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Ekspert portalu Wirtualna Polska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie. Specjalista w obszarze coachingu i mentoringu menedżerskiego. W latach 2008-2009 stały doradca ds. zarządzania Podkomisji Stałej ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP VI Kadencji.

W ramach łączenia zainteresowań i pracy zawodowej zajmował się stylizacją osobistą, będąc również współtwórcą i właścicielem marki stylizacyjnej A/R Fashion (2012-2014).

Równolegle z pracą w EY Academy of Business tworzył i współzarządzał firmą doradczo-szkoleniową Wrzesiewski & Miler s.c. (2007-2013) oraz realizował szkolenia projektowe jako trener i konsultant Mandarine Project Partners (2006-2013).

Poza działalnością w EY Academy of Business prowadzi także zajęcia na licznych studiach podyplomowych (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w Wyższych Szkołach Bankowych we Wrocławiu i Poznaniu).

Jako trener specjalizuje się w tematach z zakresu zarządzania zespołem, umiejętności menedżerskich, budowania wizerunku, autoprezentacji i wystąpień publicznych.


 

Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Ocena efektywności systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie opolskim w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

2. Długofalowy mentoring personalny: doskonalenie umiejętności zarządczych (Euro-tax.pl S.A. w Poznaniu).

3. Kompleksowe konsultacje w zakresie polityki energetycznej Polski do 2030 roku (Podkomisja Stała ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP VI Kadencji).

4. Doradztwo w zakresie marketingu i zarządzania (CB S.A. w Opolu).

5. Audyt organizacyjny w obszarze strategii organizacji, celów organizacji, struktury funkcjonalnej i organizacji procesów zarządzania (Verbis sp. z o.o. w Katowicach/Krakowskie Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” sp. z o.o.).

Co mówią uczestnicy szkoleń?