Budowanie zaangażowania – EY Academy of Business

Budowanie zaangażowania

Zadbaj o ludzi, zadbaj o siebie i o członków swojego zespołu – naucz się budować zaangażowanie. Bez tego osiąganie celów, zwłaszcza w trudnych czasach, może okazać się niemożliwe. Badania pokazują, że firmy, których pracownicy są zaangażowani osiągają lepsze wyniki i są lepiej oceniane przez klientów.

 • Liderów zespołów
 • Osób chcących zwiększyć efektywność podlegających im zespołów
 • Menedżerów zainteresowanych psychologią zarządzania

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie umiejętności budowania potencjału zespołu
 • Rozwój umiejętności doskonalenia i profesjonalizacji kapitału ludzkiego

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego kierowania, wzmacniania i motywowania zespołu
 • Poznanie zasad motywowania zespołu w sytuacji kryzysowej
 • Przyswojenie scenariuszy rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Doskonalenie indywidualnego podejścia w zarządzaniu poszczególnymi członkami zespołu

Budowanie celów zespołu w procesie motywowania i zwiększania zaangażowania

 • Cele osobiste a cele zespołu- podobieństwa, różnice, sprzężenia zwrotne, znaczenie korelacji
 • Zarządzanie przez cele jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi
 • Budowanie i formowanie zespołów w oparciu o nakreślone cele

Ćwiczenia:

Przedstawienie zespołowi zarysu nowego przedsięwzięcia z zachowaniem zasad motywowania i budowania korzystnego klimatu wokół jego realizacji. Dyskusja nad kwestiami problemowymi.

Nowoczesne techniki zarządzania zespołem

 • Zarządzanie godnościowe w organizacji (motywowanie w oparciu o wartości i korzyści)
 • Turkusowe zarządzanie (turkusowa struktura organizacji, drużyny akcyjne, turkusowa kultura jakości)
 • Zarządzanie międzygeneracyjne (efektywność zespołów mieszanych: pokolenia X, Y, Z)
 • Zarządzanie zespołami w obszarze pracy zdalnej
 • Relacje przełożony-podwładny w budowaniu skuteczności działania
 • Tworzenie przyjaznej, proefektywnościowej atmosfery w zespole

Ćwiczenia:

Praktyczne ćwiczenia profilowania zadań i aktywności, zależnie od profilów kompetencyjnych członków zespołu wraz z omówieniem osiągniętych rezultatów.

Narzędzia motywowania zespołów

 • Rodzaje i modele skutecznego motywowania (Piramida Maslowa, Model Herzberga, motywatory niematerialne)
 • Wytyczanie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników jako element budowania zaangażowania
 • Współmotywowanie członków zespołów jako klucz do budowania współodpowiedzialności

Ćwiczenia:

Przeprowadzenie rozmowy motywującej z członkiem zespołu. Analiza mocnych i słabych stron.

Rola przywódcy w podnoszeniu poziomu zaangażowania i motywacji w zespole

Podstawowe umiejętności menedżerskie w kierowaniu zespołami (zarządzanie w oparciu o wartości, zarządzanie różnorodnością i synergią).

 • Udział zarządzających w rozwoju osobistym podwładnych
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Działania menedżerskie nastawione na budowanie zaangażowania
 • Narzędzia budowania zaangażowania
 • Mierniki poziomu zaangażowania w zespole

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy i trener (ponad 900 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzie kamerę i mikrofon.

Budowanie zaangażowania

Cena

1000 zł netto ( 1230 zł brutto )

Budowanie zaangażowania

Zadbaj o ludzi, zadbaj o siebie i o członków swojego zespołu – naucz się budować zaangażowanie. Bez tego osiąganie celów, zwłaszcza w trudnych czasach, może okazać się niemożliwe. Badania pokazują, że firmy, których pracownicy są zaangażowani osiągają lepsze wyniki i są lepiej oceniane przez klientów.

Dla kogo?

 • Liderów zespołów
 • Osób chcących zwiększyć efektywność podlegających im zespołów
 • Menedżerów zainteresowanych psychologią zarządzania
Cele i korzyści

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie umiejętności budowania potencjału zespołu
 • Rozwój umiejętności doskonalenia i profesjonalizacji kapitału ludzkiego

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego kierowania, wzmacniania i motywowania zespołu
 • Poznanie zasad motywowania zespołu w sytuacji kryzysowej
 • Przyswojenie scenariuszy rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Doskonalenie indywidualnego podejścia w zarządzaniu poszczególnymi członkami zespołu
Program

Budowanie celów zespołu w procesie motywowania i zwiększania zaangażowania

 • Cele osobiste a cele zespołu- podobieństwa, różnice, sprzężenia zwrotne, znaczenie korelacji
 • Zarządzanie przez cele jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi
 • Budowanie i formowanie zespołów w oparciu o nakreślone cele

Ćwiczenia:

Przedstawienie zespołowi zarysu nowego przedsięwzięcia z zachowaniem zasad motywowania i budowania korzystnego klimatu wokół jego realizacji. Dyskusja nad kwestiami problemowymi.

Nowoczesne techniki zarządzania zespołem

 • Zarządzanie godnościowe w organizacji (motywowanie w oparciu o wartości i korzyści)
 • Turkusowe zarządzanie (turkusowa struktura organizacji, drużyny akcyjne, turkusowa kultura jakości)
 • Zarządzanie międzygeneracyjne (efektywność zespołów mieszanych: pokolenia X, Y, Z)
 • Zarządzanie zespołami w obszarze pracy zdalnej
 • Relacje przełożony-podwładny w budowaniu skuteczności działania
 • Tworzenie przyjaznej, proefektywnościowej atmosfery w zespole

Ćwiczenia:

Praktyczne ćwiczenia profilowania zadań i aktywności, zależnie od profilów kompetencyjnych członków zespołu wraz z omówieniem osiągniętych rezultatów.

Narzędzia motywowania zespołów

 • Rodzaje i modele skutecznego motywowania (Piramida Maslowa, Model Herzberga, motywatory niematerialne)
 • Wytyczanie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników jako element budowania zaangażowania
 • Współmotywowanie członków zespołów jako klucz do budowania współodpowiedzialności

Ćwiczenia:

Przeprowadzenie rozmowy motywującej z członkiem zespołu. Analiza mocnych i słabych stron.

Rola przywódcy w podnoszeniu poziomu zaangażowania i motywacji w zespole

Podstawowe umiejętności menedżerskie w kierowaniu zespołami (zarządzanie w oparciu o wartości, zarządzanie różnorodnością i synergią).

 • Udział zarządzających w rozwoju osobistym podwładnych
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Działania menedżerskie nastawione na budowanie zaangażowania
 • Narzędzia budowania zaangażowania
 • Mierniki poziomu zaangażowania w zespole
Szczegóły programu modułowego

Cena

1000 zł netto ( 1230 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

26 września 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com