Mówca doskonały. Sztuka wystąpień publicznych – EY Academy of Business

Mówca doskonały. Sztuka wystąpień publicznych

Szkolenie jest interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, budowania relacji z mediami oraz świadomego tworzenia wizerunku. Możliwością poznania tajników publicznych wypowiedzi i sprawdzenia swoich umiejętności przy pomocy kamery. Szansą na poznanie elementów psychologii zachowań audytorium podczas wystąpień publicznych.

W pakiecie taniej! Wybierz drugie szkolenie z wystąpień publicznych i zapłać aż o 15% mniej! Odbierz kod rabatowy u koordynatora.

Sprawdź też ofertę e-kursów – pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. Przy zakupie e-learningu Wystąpienia publiczne. Profesjonalne, esencjonalne i efektywne i szkolenia otrzymasz 10% rabatu na szkolenie.

Szkolenie NIE jest gotowym przepisem do automatycznego zastosowania w danej sytuacji.

Szkolenie skierowane jest:

 • do osób publicznych, menedżerów, rzeczników prasowych, urzędników państwowych, których praca wiąże się z reprezentowaniem organizacji;
 • do tych, którzy chcieliby poznać zasady świadomego kreowania informacji;
 • do tych, którzy wierzą, że stworzenie odpowiedniego wizerunku oraz mowa ciała mają znaczący wpływ na zwiększenie efektywności wykonywanej przez nich pracy.
 • również do pracowników startupów.

Cele szkolenia

 • Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie świadomego budowania przekazu
 • Przyswojenie zasad budowania relacji z mediami
 • Poznanie podstawowych zasad savoir vivre’u
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących roli i znaczenia zachowań w budowaniu wizerunku

Korzyści z udziału

 • Poszerzenie umiejętności tworzenia scenariusza dobrej prezentacji
 • Poznanie zasad budowania kontaktu z audytorium
 • Wykształcenie umiejętności wykorzystania mowy ciała
 • Poszerzenie umiejętności dopasowania przekazu do rodzaju mediów oraz zbudowania korzystnych relacji z dziennikarzami
 • Umiejętność skutecznego wykorzystywania wizerunku statycznego i dynamicznego
 • Poznanie zasad właściwego zachowania w relacjach zawodowych

Sztuka wystąpień publicznych

 • Tworzenie scenariusza dobrej prezentacji/wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność)
 • Budowanie kontaktu z audytorium (nawiązywanie dobrego kontaktu z odbiorcami, panowanie nad audytorium, radzenie sobie z trudnymi słuchaczami)
 • Praktyczne sposoby walki z tremą
 • Elementy fonetyki, dykcja, emisja głosu
 • Dodatkowo ćwiczenia!

Podstawy media relations

 • Zasady budowania polityki informacyjnej w organizacji (ustalanie priorytetów, klarowność przekazu)
 • Rodzaje mediów a sposób przekazu informacji
 • Techniczne aspekty wywiadu telewizyjnego, radiowego i prasowego
 • Współpraca z dziennikarzami (nawiązywanie relacji, budowanie więzi, przyzwyczajanie do organizacji, umiejętność zachowania dystansu)
 • Sposoby panowania nad informacją
 • Dodatkowo ćwiczenia!

Budowanie wizerunku

 • Znaczenie efektu pierwszego wrażenia (umiejętność skupienia uwagi, nieszablonowość, dostosowanie do audytorium, dobór argumentacji)
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Kreowanie wizerunku statycznego- wygląd zewnętrzny
 • Kreowanie wizerunku dynamicznego- sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi
 • Elementy etykiety organizacyjnej
 • Dodatkowo ćwiczenia!

Efekt szkolenia:

 • Uświadomienie sobie błędów popełnianych w ramach wystąpień publicznych
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie reprezentowania organizacji
 • Uwiarygodnienie wizerunku menedżera w oczach odbiorców

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy i trener (ponad 900 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzie kamerę i mikrofon.

Mówca doskonały. Sztuka wystąpień publicznych

Cena

2550 zł netto ( 3137 zł brutto )

Mówca doskonały. Sztuka wystąpień publicznych

Szkolenie jest interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, budowania relacji z mediami oraz świadomego tworzenia wizerunku. Możliwością poznania tajników publicznych wypowiedzi i sprawdzenia swoich umiejętności przy pomocy kamery. Szansą na poznanie elementów psychologii zachowań audytorium podczas wystąpień publicznych.

W pakiecie taniej! Wybierz drugie szkolenie z wystąpień publicznych i zapłać aż o 15% mniej! Odbierz kod rabatowy u koordynatora.

Sprawdź też ofertę e-kursów – pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. Przy zakupie e-learningu Wystąpienia publiczne. Profesjonalne, esencjonalne i efektywne i szkolenia otrzymasz 10% rabatu na szkolenie.

Szkolenie NIE jest gotowym przepisem do automatycznego zastosowania w danej sytuacji.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest:

 • do osób publicznych, menedżerów, rzeczników prasowych, urzędników państwowych, których praca wiąże się z reprezentowaniem organizacji;
 • do tych, którzy chcieliby poznać zasady świadomego kreowania informacji;
 • do tych, którzy wierzą, że stworzenie odpowiedniego wizerunku oraz mowa ciała mają znaczący wpływ na zwiększenie efektywności wykonywanej przez nich pracy.
 • również do pracowników startupów.
Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie świadomego budowania przekazu
 • Przyswojenie zasad budowania relacji z mediami
 • Poznanie podstawowych zasad savoir vivre’u
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących roli i znaczenia zachowań w budowaniu wizerunku

Korzyści z udziału

 • Poszerzenie umiejętności tworzenia scenariusza dobrej prezentacji
 • Poznanie zasad budowania kontaktu z audytorium
 • Wykształcenie umiejętności wykorzystania mowy ciała
 • Poszerzenie umiejętności dopasowania przekazu do rodzaju mediów oraz zbudowania korzystnych relacji z dziennikarzami
 • Umiejętność skutecznego wykorzystywania wizerunku statycznego i dynamicznego
 • Poznanie zasad właściwego zachowania w relacjach zawodowych
Program

Sztuka wystąpień publicznych

 • Tworzenie scenariusza dobrej prezentacji/wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność)
 • Budowanie kontaktu z audytorium (nawiązywanie dobrego kontaktu z odbiorcami, panowanie nad audytorium, radzenie sobie z trudnymi słuchaczami)
 • Praktyczne sposoby walki z tremą
 • Elementy fonetyki, dykcja, emisja głosu
 • Dodatkowo ćwiczenia!

Podstawy media relations

 • Zasady budowania polityki informacyjnej w organizacji (ustalanie priorytetów, klarowność przekazu)
 • Rodzaje mediów a sposób przekazu informacji
 • Techniczne aspekty wywiadu telewizyjnego, radiowego i prasowego
 • Współpraca z dziennikarzami (nawiązywanie relacji, budowanie więzi, przyzwyczajanie do organizacji, umiejętność zachowania dystansu)
 • Sposoby panowania nad informacją
 • Dodatkowo ćwiczenia!

Budowanie wizerunku

 • Znaczenie efektu pierwszego wrażenia (umiejętność skupienia uwagi, nieszablonowość, dostosowanie do audytorium, dobór argumentacji)
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Kreowanie wizerunku statycznego- wygląd zewnętrzny
 • Kreowanie wizerunku dynamicznego- sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi
 • Elementy etykiety organizacyjnej
 • Dodatkowo ćwiczenia!

Efekt szkolenia:

 • Uświadomienie sobie błędów popełnianych w ramach wystąpień publicznych
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie reprezentowania organizacji
 • Uwiarygodnienie wizerunku menedżera w oczach odbiorców
Szczegóły programu modułowego

Cena

2550 zł netto ( 3137 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

1-2 lipca 2024

26-27 sierpnia 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • zuzanna.stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Sonia Kaniewska

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com