Zarządzanie zespołem projektowym – EY Academy of Business

Zarządzanie zespołem projektowym

Żaden projekt nie uda się bez ludzi. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat budowania i rozwoju zespołów projektowych, zależności w zespole, komunikowania się w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia efektywnych spotkań.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem projektowym.

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie świadomości wartości ludzi w kontekście skuteczności realizacji projektu
 • Podniesienie efektywności działań indywidualnych i zespołowych
 • Poznanie założeń zarządzania przez cele z wykorzystaniem potencjału indywidualnego i zespołowego
 • Poszerzenie umiejętności komunikowania w obliczu różnic charakterologicznych
 • Wyposażenie w podstawowe informacje dotyczące współpracy w zespole projektowym
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania i rozwoju zespołów projektowych
 • Poznanie zależności zachodzących podczas procesu grupowego w zespole
 • Wzmocnienie efektu synergii jako podstawowej wartości pracy zespołowej

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Wykorzystywać narzędzia samodoskonalenia i budowania potencjału rozwojowego zespołów projektowych
 • Skutecznie komunikować się w sytuacji kryzysowej
 • Biegle tworzyć plan zebrania, dobierać odpowiednie środki przekazu, właściwie dobierać treść, skutecznie zarządzać sesją pytań i odpowiedzi, ocenić audytorium pod kątem ról pełnionych podczas spotkania projektowego, formułować podsumowania oraz ewaluację realizacji zadań podczas spotkań projektowych
 • Dobrać optymalny styl zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • Zastosować w praktyce różnorodne techniki motywowania członków zespołów projektowych

Dzień 1

Struktura zespołu projektowego

 • Zarządzanie jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi projektowemu
 • Zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych, powiązania, relacje, schematy współpracy
 • Zakresy kompetencji osób pełniących określone funkcje w zespole
 • Cechy dobrych kierowników zespołów, kluczowe aktywności kierowników zespołów
 • Relacje przełożony-podwładny, motywowanie, klaryfikacja celów, współpraca i monitoring działania
 • Efekt synergii zespołowej jako podstawowa wartość pracy w zespole, sposoby budowania i utrwalania efektu synergii

Budowanie i rozwój zespołu projektowego

 • Fazy tworzenia się zespołów (typologia Tuckman’a), kluczowe aktywności zarządcze podczas poszczególnych faz
 • Cechy skutecznych zespołów projektowych, dobre praktyki zarządcze, najczęściej popełniane błędy
 • Budowanie indywidualnego potencjału poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Podejmowanie decyzji osobistych i grupowych jako droga do efektywności zespołowej
 • Delegowanie zadań w kontekście rozwoju zespołów projektowych
 • Analiza ról pełnionych w zespole (typologia Mereditha Belbina) a sposoby skutecznego komunikowania i motywowania w zależności od pełnionej roli
 • Rodzaje i modele skutecznego motywowania

Zarządzanie zmianą (perspektywa zespołu)

 • Etapy zarządzania zmianą w kontekście pracy z zespołem
 • Rozpoznawanie symptomów sytuacji kryzysowej
 • Motywowanie w obliczu kryzysu, dobór odpowiednich narzędzi motywujących

Dzień 2

Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych

 • Planowanie spotkań projektowych
 • Sposoby wzbudzania określonych zachowań za pomocą przekazu publicznego, panowanie nad audytorium, techniki perswazji
 • Typy osób przeszkadzających na zebraniach, sposoby motywowania i uaktywniania poszczególnych typów podczas spotkań zespołów projektowych
 • Podstawowe błędy popełniane podczas spotkań projektowych
 • Kluczowe zasady prowadzenia efektywnych spotkań projektowych, najczęściej popełniane błędy
 • Laboratorium prowadzenia spotkań projektowych. Prowadzenie spotkań w konkretnych ujęciach tematycznych z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Zarządzanie zespołem projektowym według różnych metodyk projektowych

 • Główne założenia poszczególnych metodyk projektowych i ich wpływ na zarządzanie zespołem, specyfika poszczególnych podejść pod kątem pracy zespołowej
 • Budowanie zespołów projektowych zależnie od przyjętej metodyki realizacji projektu, opracowywanie planu zarządzania zespołem, nadzór, ocena efektów pracy
 • Różnice w podejściach do sposobu zarządzania zespołem w metodykach sieciowych i zwinnych, mocne i słabe strony poszczególnych metodyk w kontekście efektywności pracy zespołowej
 • 14 kluczowych reguł sukcesu kierownika projektu
 • Laboratorium budowania zespołów i tworzenia koncepcji zarządzania zespołowego w odniesieniu do przyjętej metodyki projektowej

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy i trener (ponad 900 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzie kamerę i mikrofon.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Zarządzanie zespołem projektowym

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Zarządzanie zespołem projektowym

Żaden projekt nie uda się bez ludzi. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat budowania i rozwoju zespołów projektowych, zależności w zespole, komunikowania się w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia efektywnych spotkań.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem projektowym.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie świadomości wartości ludzi w kontekście skuteczności realizacji projektu
 • Podniesienie efektywności działań indywidualnych i zespołowych
 • Poznanie założeń zarządzania przez cele z wykorzystaniem potencjału indywidualnego i zespołowego
 • Poszerzenie umiejętności komunikowania w obliczu różnic charakterologicznych
 • Wyposażenie w podstawowe informacje dotyczące współpracy w zespole projektowym
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania i rozwoju zespołów projektowych
 • Poznanie zależności zachodzących podczas procesu grupowego w zespole
 • Wzmocnienie efektu synergii jako podstawowej wartości pracy zespołowej

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Wykorzystywać narzędzia samodoskonalenia i budowania potencjału rozwojowego zespołów projektowych
 • Skutecznie komunikować się w sytuacji kryzysowej
 • Biegle tworzyć plan zebrania, dobierać odpowiednie środki przekazu, właściwie dobierać treść, skutecznie zarządzać sesją pytań i odpowiedzi, ocenić audytorium pod kątem ról pełnionych podczas spotkania projektowego, formułować podsumowania oraz ewaluację realizacji zadań podczas spotkań projektowych
 • Dobrać optymalny styl zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • Zastosować w praktyce różnorodne techniki motywowania członków zespołów projektowych
Program

Dzień 1

Struktura zespołu projektowego

 • Zarządzanie jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi projektowemu
 • Zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych, powiązania, relacje, schematy współpracy
 • Zakresy kompetencji osób pełniących określone funkcje w zespole
 • Cechy dobrych kierowników zespołów, kluczowe aktywności kierowników zespołów
 • Relacje przełożony-podwładny, motywowanie, klaryfikacja celów, współpraca i monitoring działania
 • Efekt synergii zespołowej jako podstawowa wartość pracy w zespole, sposoby budowania i utrwalania efektu synergii

Budowanie i rozwój zespołu projektowego

 • Fazy tworzenia się zespołów (typologia Tuckman’a), kluczowe aktywności zarządcze podczas poszczególnych faz
 • Cechy skutecznych zespołów projektowych, dobre praktyki zarządcze, najczęściej popełniane błędy
 • Budowanie indywidualnego potencjału poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Podejmowanie decyzji osobistych i grupowych jako droga do efektywności zespołowej
 • Delegowanie zadań w kontekście rozwoju zespołów projektowych
 • Analiza ról pełnionych w zespole (typologia Mereditha Belbina) a sposoby skutecznego komunikowania i motywowania w zależności od pełnionej roli
 • Rodzaje i modele skutecznego motywowania

Zarządzanie zmianą (perspektywa zespołu)

 • Etapy zarządzania zmianą w kontekście pracy z zespołem
 • Rozpoznawanie symptomów sytuacji kryzysowej
 • Motywowanie w obliczu kryzysu, dobór odpowiednich narzędzi motywujących

Dzień 2

Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych

 • Planowanie spotkań projektowych
 • Sposoby wzbudzania określonych zachowań za pomocą przekazu publicznego, panowanie nad audytorium, techniki perswazji
 • Typy osób przeszkadzających na zebraniach, sposoby motywowania i uaktywniania poszczególnych typów podczas spotkań zespołów projektowych
 • Podstawowe błędy popełniane podczas spotkań projektowych
 • Kluczowe zasady prowadzenia efektywnych spotkań projektowych, najczęściej popełniane błędy
 • Laboratorium prowadzenia spotkań projektowych. Prowadzenie spotkań w konkretnych ujęciach tematycznych z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Zarządzanie zespołem projektowym według różnych metodyk projektowych

 • Główne założenia poszczególnych metodyk projektowych i ich wpływ na zarządzanie zespołem, specyfika poszczególnych podejść pod kątem pracy zespołowej
 • Budowanie zespołów projektowych zależnie od przyjętej metodyki realizacji projektu, opracowywanie planu zarządzania zespołem, nadzór, ocena efektów pracy
 • Różnice w podejściach do sposobu zarządzania zespołem w metodykach sieciowych i zwinnych, mocne i słabe strony poszczególnych metodyk w kontekście efektywności pracy zespołowej
 • 14 kluczowych reguł sukcesu kierownika projektu
 • Laboratorium budowania zespołów i tworzenia koncepcji zarządzania zespołowego w odniesieniu do przyjętej metodyki projektowej

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

7-8 listopada 2024 – Warszawa

3-4 grudnia 2024 – Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com