Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager – EY Academy of Business

Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager

Zarządzanie projektami to wielomodułowy zaawansowany program warsztatów zakończony egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami.

Kurs obejmuje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, Thinking Tools oraz rozwiązania hybrydowe. Uczą się dobierać odpowiednie podejście w zależności od typu planowanego i realizowanego projektu oraz jego celów.

Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów EY Academy of Business, praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz biznesowym we wdrażaniu projektów w firmach działających w różnych branżach. Nasi trenerzy na co dzień pracują na projektach.
Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami stanowi 50% zajęć. Zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń: analiza ciekawych przypadków, praca indywidualna i grupowa nad wybranymi case studies, dyskusje, symulacje zadań zespołowych.

Gotowe rozwiązania wypracowane na kursie uczestnicy będą mogli wdrożyć w swojej firmie.

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych
 • Kadrę menedżerską, dyrektorów i pracowników PMO
 • Członków zespołów projektowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami
 • Również pracowników startupów.

Po ukończeniu programu uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od skali ich skomplikowania i złożoności
 • efektywnie zarządzać zadaniami w projektach
 • realizować harmonogramy zgodnie z założonymi terminami i w ramach ustalonych budżetów
 • korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt
 • dobierać style zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • organizować efektywne spotkania zespołu projektowego
 • przygotować i nadzorować projekt metodą CCPM
 • szacować koszty i przychody projektu różnymi metodami i wskaźnikami
 • wdrożyć zarządzanie projektem Agile
 • zarządzać projektami metodą kanban
 • zbudować Biuro Projektów
 • wykorzystać narzędzia myślowe do zamykania projektów i tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Program „Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager” składa się z 11 modułów: Planowanie i harmonogramowanie projektów, Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie, Zarządzanie zespołem projektowym, Nadzór projektu – metody sieciowe, Wstęp do zwinnego zarządzania projektami, Zarządzanie przepływem zadań kanban, Thinking Tools TOC, Zarządzanie portfelem projektów, Nadzór nad realizacją umowy projektowej, Agile Project Management, Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 11 szkoleń (wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager) lub, w przypadku wyboru pakietu 9 szkoleń wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zdefiniowanie celów, zasobów i harmonogramu projektu. Określenie odpowiedzialności, rola kierownika projektu. Stworzenie sieci projektu i określenie ścieżki krytycznej. Zarządzanie dokumentacją projektową. Przegląd metodyk zarządzania projektami.

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Co jest a co nie jest ryzykiem projektu. Pomiar ryzyka. Macierz i rejestr ryzyk. Uwzględnienie ryzyka w harmonogramie. Szacowanie przychodów i kosztów projektu. Określenie, co w ogóle powinno być uznane jako koszt. Koszty a czas. Rozliczanie zakończonego projektu.

Zarządzanie zespołem projektowym

Zakresy kompetencji oraz zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych. Cechy dobrego kierownika projektu. Budowanie i rozwój zespołu projektowego. Delegowanie zadań. Analiza ról w zespole. Zarządzanie zmianą z perspektywy zespołu. Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych.

Nadzór projektu – metody sieciowe

Metoda tradycyjna – Prince2. Planowanie projektu oparte na produktach. Monitorowanie i raportowanie postępu prac. Zarządzanie metodą łańcucha krytycznego. Techniczne i psychologiczne przyczyny opóźnień. Bufory i ich uwzględnienie w harmonogramie.

Wstęp do zwinnego zarządzania projektami

Podstawy metodyki Agile. Przykłady zastosowania zwinnego zarządzania w różnych branżach. Narzędzia IT. Przygotowanie organizacji do przejścia na Agile.

Zarządzanie przepływem zadań kanban

Możliwości zastosowania metody kanban w zarządzaniu projektami. Reguły pracy na kanbanie. Zmniejszenie wielozadaniowości. Wizualizacja przepływu pracy i jej psychologiczny efekt. Możliwość korygowania założeń kanbana i dostosowania narzędzia do własnych potrzeb.

Thinking Tools TOC

Narzędzia myślowe w teorii ograniczeń. Konieczność zmiany sposobu myślenia – radzenie sobie z oporem przed zmianą i konfliktem w organizacji. Identyfikowanie i usuwanie ograniczeń. Zastosowanie narzędzi myślowych w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie portfelem projektów

Portfel projektów – wyznaczanie priorytetów, budowa harmonogramu, kontrola postępów wielu projektów realizowanych równocześnie. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie portfelem projektów.

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Zadbanie o odpowiednie zapisy umowne, w tym zabezpieczenia, prawa autorskie, kary umowne. Rola kierownika projektu jako osoby nadzorującej wykonanie umów.

Agile Project Management

Symulacja zwinnego zarządzania projektem od początku do końca. Koncepcja programowania ekstremalnego (XP), DSDM i kanban w AgilePM. Zastosowanie AgilePM w organizacji.

Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji

Innowacja a kreacja. Wzorce myślowe. Przełamywanie fiksacji. Problem a sytuacja problemowa. Proces myślenia innowacyjnego. Techniki systematycznego tworzenia innowacji.

Egzamin

Warunkiem certyfikacji EY jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 60% . Egzamin składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz z zadania otwartego (business case). Zakres tematyczny egzaminu obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu. Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne; koszt egzaminu poprawkowego wynosi 250 zł netto.

Artur Jóźwiak - ekspert w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC). Pracuje bezpośrednio z Alexem Klarmanem (Goldratt Institute Izrael) – współtwórcą tej metody usprawniania organizacji. Wykorzystując TOC, znacząco poprawia efektywność organizacji.

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy, coach i trener (ponad 600 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej i doradczej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzia kamerę i mikrofon.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Duża dawka konkretnej wiedzy popartej ogromnym doświadczeniem. Mam przyjemność korzystać z niej w codziennej pracy. Warto wdrażać w życie zdobytą wiedzę, choć to wymaga walki z nawykami. ”

Uczestnik 26. edycji programu Zarządzanie projektami

„Było naprawdę super! Mimo, że online bardzo sprawnie, wartościowo i angażująco.”

Uczestnik 30. edycji programu Zarządzanie projektami

„Jeszcze raz podkreślę, że szkolenie było poprowadzone świetnie i niewiele różniło się od wersji face to face, a nawet niektóre fragmenty, jak ćwiczenia w grupach może nawet były lepsze w formie multimedialnej.”

Uczestnik 32. edycji programu Zarządzanie projektami

„Kilkunastogodzinne intensywne szkolenie, czego efektem jest szeroka wiedza, głównie ta praktyczna – możliwa do wykorzystania i zaadoptowania w codziennym zawodowym (i nie tylko) życiu. Dziękuję wspaniałym merytorycznym osobom prowadzącym poszczególne moduły, a Oktawii Kuruś za szczerość i nieodzowną pomoc.”

Uczestnik 34. edycji programu Zarządzanie projektami

Edycja 37: Hybrydowa (Warszawa lub Online – do wyboru)

Planowanie i harmonogramowanie projektów
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie
Zarządzanie zespołem projektowym
Nadzór projektu – metody sieciowe
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami
Zarządzanie przepływem zadań Kanban
Thinking Tools TOC
Zarządzanie portfelem projektów
Nadzór nad realizacją umowy projektowej
Egzamin 30 czerwca 2022
Agile Project Management
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji
Egzamin 30 czerwca 2022

 

Edycja 38: Stacjonarnie – Warszawa

Planowanie i harmonogramowanie projektów 24-25 października 2022
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 7-8 listopada 2022
Zarządzanie zespołem projektowym 21-22 listopada 2022
Nadzór projektu – metody sieciowe 1-2 grudnia 2022
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 15 grudnia 2022
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 16 grudnia 2022
Thinking Tools TOC 16 stycznia 2023
Zarządzanie portfelem projektów 17 stycznia 2023
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 30 stycznia 2023
Egzamin 28 lutego 2023
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 6-7 lutego 2023
Agile Project Management 16-17 lutego 2023
Egzamin 28 lutego 2023

 

Edycja 39: Online

Planowanie i harmonogramowanie projektów 14-15 listopada 2022
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 28-29 listopada 2022
Zarządzanie zespołem projektowym 6-7 grudnia 2022
Nadzór projektu – metody sieciowe 19-20 grudnia 2022
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 19 stycznia 2023
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 20 stycznia 2023
Thinking Tools TOC 9 lutego 2023
Zarządzanie portfelem projektów 10 lutego 2023
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 24 lutego 2023
Egzamin 31 marca 2023
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 6-7 marca 2023
Agile Project Management 23-24 marca 2023
Egzamin 31 marca 2023

Dostępne opcje

Edycja 38. Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager

Cena obejmuje udział w modułach 1-9 (13 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

9800 zł netto

Edycja 38. Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager

Cena obejmuje udział w modułach 1-11 (17 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

12900 zł netto

Edycja 39. Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager

Cena obejmuje udział w modułach 1-9 (13 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

9800 zł netto

Edycja 39. Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager

Cena obejmuje udział w modułach 1-11 (17 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

12900 zł netto

Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager

Zarządzanie projektami to wielomodułowy zaawansowany program warsztatów zakończony egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami.

Kurs obejmuje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, Thinking Tools oraz rozwiązania hybrydowe. Uczą się dobierać odpowiednie podejście w zależności od typu planowanego i realizowanego projektu oraz jego celów.

Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów EY Academy of Business, praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz biznesowym we wdrażaniu projektów w firmach działających w różnych branżach. Nasi trenerzy na co dzień pracują na projektach.
Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami stanowi 50% zajęć. Zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń: analiza ciekawych przypadków, praca indywidualna i grupowa nad wybranymi case studies, dyskusje, symulacje zadań zespołowych.

Gotowe rozwiązania wypracowane na kursie uczestnicy będą mogli wdrożyć w swojej firmie.

Dla kogo

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych
 • Kadrę menedżerską, dyrektorów i pracowników PMO
 • Członków zespołów projektowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami
 • Również pracowników startupów.
Cele i korzyści

Po ukończeniu programu uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od skali ich skomplikowania i złożoności
 • efektywnie zarządzać zadaniami w projektach
 • realizować harmonogramy zgodnie z założonymi terminami i w ramach ustalonych budżetów
 • korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt
 • dobierać style zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • organizować efektywne spotkania zespołu projektowego
 • przygotować i nadzorować projekt metodą CCPM
 • szacować koszty i przychody projektu różnymi metodami i wskaźnikami
 • wdrożyć zarządzanie projektem Agile
 • zarządzać projektami metodą kanban
 • zbudować Biuro Projektów
 • wykorzystać narzędzia myślowe do zamykania projektów i tworzenia innowacyjnych produktów i usług
Harmonogram

Edycja 37: Hybrydowa (Warszawa lub Online – do wyboru)

Planowanie i harmonogramowanie projektów
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie
Zarządzanie zespołem projektowym
Nadzór projektu – metody sieciowe
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami
Zarządzanie przepływem zadań Kanban
Thinking Tools TOC
Zarządzanie portfelem projektów
Nadzór nad realizacją umowy projektowej
Egzamin 30 czerwca 2022
Agile Project Management
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji
Egzamin 30 czerwca 2022

 

Edycja 38: Stacjonarnie – Warszawa

Planowanie i harmonogramowanie projektów 24-25 października 2022
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 7-8 listopada 2022
Zarządzanie zespołem projektowym 21-22 listopada 2022
Nadzór projektu – metody sieciowe 1-2 grudnia 2022
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 15 grudnia 2022
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 16 grudnia 2022
Thinking Tools TOC 16 stycznia 2023
Zarządzanie portfelem projektów 17 stycznia 2023
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 30 stycznia 2023
Egzamin 28 lutego 2023
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 6-7 lutego 2023
Agile Project Management 16-17 lutego 2023
Egzamin 28 lutego 2023

 

Edycja 39: Online

Planowanie i harmonogramowanie projektów 14-15 listopada 2022
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 28-29 listopada 2022
Zarządzanie zespołem projektowym 6-7 grudnia 2022
Nadzór projektu – metody sieciowe 19-20 grudnia 2022
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 19 stycznia 2023
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 20 stycznia 2023
Thinking Tools TOC 9 lutego 2023
Zarządzanie portfelem projektów 10 lutego 2023
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 24 lutego 2023
Egzamin 31 marca 2023
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 6-7 marca 2023
Agile Project Management 23-24 marca 2023
Egzamin 31 marca 2023
Szczegóły programu modułowego

Program „Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager” składa się z 11 modułów: Planowanie i harmonogramowanie projektów, Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie, Zarządzanie zespołem projektowym, Nadzór projektu – metody sieciowe, Wstęp do zwinnego zarządzania projektami, Zarządzanie przepływem zadań kanban, Thinking Tools TOC, Zarządzanie portfelem projektów, Nadzór nad realizacją umowy projektowej, Agile Project Management, Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 11 szkoleń (wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager) lub, w przypadku wyboru pakietu 9 szkoleń wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zdefiniowanie celów, zasobów i harmonogramu projektu. Określenie odpowiedzialności, rola kierownika projektu. Stworzenie sieci projektu i określenie ścieżki krytycznej. Zarządzanie dokumentacją projektową. Przegląd metodyk zarządzania projektami.

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Co jest a co nie jest ryzykiem projektu. Pomiar ryzyka. Macierz i rejestr ryzyk. Uwzględnienie ryzyka w harmonogramie. Szacowanie przychodów i kosztów projektu. Określenie, co w ogóle powinno być uznane jako koszt. Koszty a czas. Rozliczanie zakończonego projektu.

Zarządzanie zespołem projektowym

Zakresy kompetencji oraz zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych. Cechy dobrego kierownika projektu. Budowanie i rozwój zespołu projektowego. Delegowanie zadań. Analiza ról w zespole. Zarządzanie zmianą z perspektywy zespołu. Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych.

Nadzór projektu – metody sieciowe

Metoda tradycyjna – Prince2. Planowanie projektu oparte na produktach. Monitorowanie i raportowanie postępu prac. Zarządzanie metodą łańcucha krytycznego. Techniczne i psychologiczne przyczyny opóźnień. Bufory i ich uwzględnienie w harmonogramie.

Wstęp do zwinnego zarządzania projektami

Podstawy metodyki Agile. Przykłady zastosowania zwinnego zarządzania w różnych branżach. Narzędzia IT. Przygotowanie organizacji do przejścia na Agile.

Zarządzanie przepływem zadań kanban

Możliwości zastosowania metody kanban w zarządzaniu projektami. Reguły pracy na kanbanie. Zmniejszenie wielozadaniowości. Wizualizacja przepływu pracy i jej psychologiczny efekt. Możliwość korygowania założeń kanbana i dostosowania narzędzia do własnych potrzeb.

Thinking Tools TOC

Narzędzia myślowe w teorii ograniczeń. Konieczność zmiany sposobu myślenia – radzenie sobie z oporem przed zmianą i konfliktem w organizacji. Identyfikowanie i usuwanie ograniczeń. Zastosowanie narzędzi myślowych w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie portfelem projektów

Portfel projektów – wyznaczanie priorytetów, budowa harmonogramu, kontrola postępów wielu projektów realizowanych równocześnie. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie portfelem projektów.

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Zadbanie o odpowiednie zapisy umowne, w tym zabezpieczenia, prawa autorskie, kary umowne. Rola kierownika projektu jako osoby nadzorującej wykonanie umów.

Agile Project Management

Symulacja zwinnego zarządzania projektem od początku do końca. Koncepcja programowania ekstremalnego (XP), DSDM i kanban w AgilePM. Zastosowanie AgilePM w organizacji.

Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji

Innowacja a kreacja. Wzorce myślowe. Przełamywanie fiksacji. Problem a sytuacja problemowa. Proces myślenia innowacyjnego. Techniki systematycznego tworzenia innowacji.

Egzamin

Warunkiem certyfikacji EY jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 60% . Egzamin składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz z zadania otwartego (business case). Zakres tematyczny egzaminu obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu. Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne; koszt egzaminu poprawkowego wynosi 250 zł netto.

Cena

Certyfikowany Project Manager (13 dni) - 9800 zł netto

Poziom Executive (17 dni) - 12900 zł netto

Egzamin i certyfikacja w cenie pakietów

---------

1 wybrany moduł - od 1100 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Kolejne edycje:

Edycja 38: 24 października – 28 lutego 2023 Warszawa

 

Edycja 39: 14 listopada 2022 – 31 marca 2023 Online

 

Obecna edycja:

Edycja 37: 3 marca 2022 – 30 czerwca 2022 Warszawa lub Online (do wyboru)

 

Szczegółowe terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com