Szkolenie Agile Project Management – EY Academy of Business

Szkolenie Agile Project Management

Istotą szkolenia jest symulacja zwinnego zarządzania projektem od początku do końca – narzędzia i podejścia wykorzystywane przy realizacji projektów, np. wdrożenie systemu, zmiana organizacyjna, poznanie najbardziej efektywnych technik pracy zespołu projektowego. Omawiane jest również mapowanie zarządzania programem i portfelem PMBOK na AgilePM. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach pracy z metodykami zwinnymi, przyjmując formę ćwiczeń i warsztatów.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie Agile Project Management – dlaczego warto?

Dzisiejszy nowoczesny i szybko zmieniający się biznes udowadnia wyraźnie, że odpowiednie podejście do zarządzania projektami jest kluczowe dla uwolnienia potencjału i możliwości rozwoju organizacji. Wprowadzenie podejścia Agile w firmie czy przedsiębiorstwie ma na celu jeszcze sprawniejsze i bardziej zwinne zarządzanie projektami, które zwiększa skuteczność osiągania przez jednostkę sukcesów i dążenia do zamierzonych celów. Aby jednak zwinne zarządzanie projektami faktycznie było tak skuteczne, należy dobrze poznać zasady Agile Project Management, zrozumieć je i zdobyć kompetencje oraz umiejętności wprowadzenia ich do firmy i zespołu. Właśnie w tym pomoże Ci szkolenie Agile w EY Academy of Business.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia będącego częścią programu “Zarządzanie projektami” jest nie tylko zapoznanie uczestników z zasadami zwinnego zarządzania, ale przede wszystkim zdobycie praktycznych umiejętności wdrożenia ich w organizacji, a także stosowanie podejścia metodyk zwinnych w konkretnych projektach. W szkoleniu Agile PM nie chodzi bowiem o zastąpienie tradycyjnego zarządzania projektami, ale o ulepszenie go – umiejętność efektywnego połączenia metod klasycznych z metodami Agile w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i podniesienia skuteczności. Ze szkolenia korzyść odniosą zatem nie tylko kierownicy projektów, ale także liderzy i członkowie zespołów projektowych czy pracownicy startupów zainteresowani tematem zwinnego zarządzania projektami.

Podejście Agile w stosunku do tradycyjnego zarządzania

W zarządzaniu projektami ciężko wybrać jeden, ustalony schemat postępowania i sztywno trzymać się go w każdym przypadku. Projekt realizowany przez grupę osób zawsze oznacza aktywne zmiany, a to właśnie zmiany napędzają cały proces zarządzania. Podejście Agile określane jest jako zwinne, ponieważ polega na sprawnym i elastycznym reagowaniu na te zmiany. Aby wdrożyć tego typu podejście w zakresie zarządzania projektami, należy zrozumieć, że brak dokładnego planu oznacza brak obaw o jego niepowodzenie z powodu zachodzących w projekcie zmian. Choć takie elastyczne podejście może wydawać się sporym odstępstwem od technik tradycyjnego zarządzania, wiele przykładów stosowania zasad Agile Project Management w różnych środowiskach dowodzi ich skuteczności i pozytywnego wpływu na pracę zespołu projektowego.

Praktyczne szkolenie z zakresu zarządzania projektami

Szkolenia EY Academy of Business w obszarze zarządzania projektami skupiają się przede wszystkim na praktycznym wymiarze przekazywanej wiedzy i kompetencji. Cały program “Zarządzanie projektami” ma formę praktycznych warsztatów prowadzonych przez trenerów, którzy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Również w programie szkolenia Agile Project Management uwzględniono wiele ćwiczeń praktycznych, dotyczących między innymi planowania projektu i przeprowadzania go, zarządzania zakresem, szacowania i kontroli w zwinnym projekcie, a także buforowania i zarządzania ryzykiem. Ważnym praktycznym aspektem szkolenia jest także nauka zarządzania Portfelem w Agile PM oraz wdrożenia Agile/SCRUM, którego zasady można wdrożyć do wszystkich rodzajów prac zespołowych.

Szkolenie Agile – Zarządzanie Projektami – stanowi symulację zwinnego zarządzania projektem, które uczy stosowania założeń Agile w danym projekcie od początku do końca. Każde przedsiębiorstwo, projekt i zespół są jednak inne. Dlatego program szkolenia uwzględnia także inspirujące praktyczne podpowiedzi zastosowania Agile PM w organizacji oraz przykłady realizacji transformacji organizacji na podstawie doświadczeń.

Zostań Certyfikowanym Project Managerem

Szkolenie Agile Project Management jest częścią modułowego kursu Zarządzanie projektami, który zakończony jest egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami. Cały program składa się z 11 modułów, a każdy z nich kładzie nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności i narzędzi dotyczących skutecznego zarządzania projektami i zespołem projektowym. Udział we wszystkich modułach pozwala uczestnikom poznać różne metody, które następnie potrafią w praktyce dobierać do poszczególnych sytuacji w swojej pracy. Dzięki temu, że ponad połowa wszystkich zajęć skupia się na faktycznej pracy nad projektami, a nie jedynie zdobywaniu wiedzy teoretycznej, kurs wyposaża w umiejętności praktyczne i rozwiązania gotowe do wdrożenia w firmie.

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych, którzy są zainteresowani zwinnym zarządzaniem projektami (AgilePM) oraz dla pracowników startupów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wdrożyć AgilePM w swojej organizacji
 • Stosować podejście Agile w swoich projektach
 • Stosować narzędzia Agile i efektywnie łączyć je z metodami klasycznymi

Wprowadzenie do Agile Project Management

 • Z jakich powodów powinniśmy zmienić sposób naszej pracy
 • Dlaczego używać AgilePM
 • Jak Lean Agile wpływa na lepsze rezultaty
 • Czy do wszystkich projektów mogę używać AgilePM
 • Kto i jak używa AgilePM

Filary Agile Project Management

Praktyka procesu AgilePM (ćwiczenia)

 • Poznanie procesu projektowego w praktyce
 • Planowanie i przeprowadzenie projektu
 • Zarządzanie zakresem w zwinnym projekcie (rejestry i historie użytkownika)
 • Szacowanie i kontrola w zwinnym projekcie – jak zmierzyć efekty
 • Priorytetyzowanie wartości biznesowej – techniki
 • Plan iteracji oraz plan wdrożenia
 • Buforowanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Budżetowanie projektu

AgilePM w zastosowaniu

 • Servant Leadership
 • Agile Project Management i XP
 • Agile Project Management i DSDM
 • Zastosowanie Kanban w AgilePM

AgilePMO

 • Skalowanie Agile w organizacji
 • Zarządzanie Programem w AgilePM
 • Zarządzanie Portfelem w AgilePM
 • Łączenie waterfall z Agile w organizacji
 • Kontrakty Agile
 • Wdrożenie Agile/SCRUM

AgilePM w organizacji

 • Transformacja organizacji – realizacja na podstawie doświadczeń
 • Inspirujące praktyczne podpowiedzi zastosowania AgilePM w organizacji
 • Dobre praktyki i narzędzia do zastosowania przy współpracy zespołu rozproszonego

Michał Rączka - Certyfikowany Project Manager MBA. Doświadczony w zarządzaniu projektami o charakterystyce międzynarodowej oraz wielodziedzinowej. Wprowadza myślenie systemowe i zmiany w organizacji pracy biznesu i IT. Praktyk z metodycznym podejściem.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Agile Project Management

Cena

2500 zł netto

Agile Project Management

Istotą szkolenia jest symulacja zwinnego zarządzania projektem od początku do końca – narzędzia i podejścia wykorzystywane przy realizacji projektów, np. wdrożenie systemu, zmiana organizacyjna, poznanie najbardziej efektywnych technik pracy zespołu projektowego. Omawiane jest również mapowanie zarządzania programem i portfelem PMBOK na AgilePM. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach pracy z metodykami zwinnymi, przyjmując formę ćwiczeń i warsztatów.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie Agile Project Management – dlaczego warto?

Dzisiejszy nowoczesny i szybko zmieniający się biznes udowadnia wyraźnie, że odpowiednie podejście do zarządzania projektami jest kluczowe dla uwolnienia potencjału i możliwości rozwoju organizacji. Wprowadzenie podejścia Agile w firmie czy przedsiębiorstwie ma na celu jeszcze sprawniejsze i bardziej zwinne zarządzanie projektami, które zwiększa skuteczność osiągania przez jednostkę sukcesów i dążenia do zamierzonych celów. Aby jednak zwinne zarządzanie projektami faktycznie było tak skuteczne, należy dobrze poznać zasady Agile Project Management, zrozumieć je i zdobyć kompetencje oraz umiejętności wprowadzenia ich do firmy i zespołu. Właśnie w tym pomoże Ci szkolenie Agile w EY Academy of Business.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia będącego częścią programu “Zarządzanie projektami” jest nie tylko zapoznanie uczestników z zasadami zwinnego zarządzania, ale przede wszystkim zdobycie praktycznych umiejętności wdrożenia ich w organizacji, a także stosowanie podejścia metodyk zwinnych w konkretnych projektach. W szkoleniu Agile PM nie chodzi bowiem o zastąpienie tradycyjnego zarządzania projektami, ale o ulepszenie go – umiejętność efektywnego połączenia metod klasycznych z metodami Agile w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i podniesienia skuteczności. Ze szkolenia korzyść odniosą zatem nie tylko kierownicy projektów, ale także liderzy i członkowie zespołów projektowych czy pracownicy startupów zainteresowani tematem zwinnego zarządzania projektami.

Podejście Agile w stosunku do tradycyjnego zarządzania

W zarządzaniu projektami ciężko wybrać jeden, ustalony schemat postępowania i sztywno trzymać się go w każdym przypadku. Projekt realizowany przez grupę osób zawsze oznacza aktywne zmiany, a to właśnie zmiany napędzają cały proces zarządzania. Podejście Agile określane jest jako zwinne, ponieważ polega na sprawnym i elastycznym reagowaniu na te zmiany. Aby wdrożyć tego typu podejście w zakresie zarządzania projektami, należy zrozumieć, że brak dokładnego planu oznacza brak obaw o jego niepowodzenie z powodu zachodzących w projekcie zmian. Choć takie elastyczne podejście może wydawać się sporym odstępstwem od technik tradycyjnego zarządzania, wiele przykładów stosowania zasad Agile Project Management w różnych środowiskach dowodzi ich skuteczności i pozytywnego wpływu na pracę zespołu projektowego.

Praktyczne szkolenie z zakresu zarządzania projektami

Szkolenia EY Academy of Business w obszarze zarządzania projektami skupiają się przede wszystkim na praktycznym wymiarze przekazywanej wiedzy i kompetencji. Cały program “Zarządzanie projektami” ma formę praktycznych warsztatów prowadzonych przez trenerów, którzy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Również w programie szkolenia Agile Project Management uwzględniono wiele ćwiczeń praktycznych, dotyczących między innymi planowania projektu i przeprowadzania go, zarządzania zakresem, szacowania i kontroli w zwinnym projekcie, a także buforowania i zarządzania ryzykiem. Ważnym praktycznym aspektem szkolenia jest także nauka zarządzania Portfelem w Agile PM oraz wdrożenia Agile/SCRUM, którego zasady można wdrożyć do wszystkich rodzajów prac zespołowych.

Szkolenie Agile – Zarządzanie Projektami – stanowi symulację zwinnego zarządzania projektem, które uczy stosowania założeń Agile w danym projekcie od początku do końca. Każde przedsiębiorstwo, projekt i zespół są jednak inne. Dlatego program szkolenia uwzględnia także inspirujące praktyczne podpowiedzi zastosowania Agile PM w organizacji oraz przykłady realizacji transformacji organizacji na podstawie doświadczeń.

Zostań Certyfikowanym Project Managerem

Szkolenie Agile Project Management jest częścią modułowego kursu Zarządzanie projektami, który zakończony jest egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami. Cały program składa się z 11 modułów, a każdy z nich kładzie nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności i narzędzi dotyczących skutecznego zarządzania projektami i zespołem projektowym. Udział we wszystkich modułach pozwala uczestnikom poznać różne metody, które następnie potrafią w praktyce dobierać do poszczególnych sytuacji w swojej pracy. Dzięki temu, że ponad połowa wszystkich zajęć skupia się na faktycznej pracy nad projektami, a nie jedynie zdobywaniu wiedzy teoretycznej, kurs wyposaża w umiejętności praktyczne i rozwiązania gotowe do wdrożenia w firmie.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych, którzy są zainteresowani zwinnym zarządzaniem projektami (AgilePM) oraz dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wdrożyć AgilePM w swojej organizacji
 • Stosować podejście Agile w swoich projektach
 • Stosować narzędzia Agile i efektywnie łączyć je z metodami klasycznymi
Program

Wprowadzenie do Agile Project Management

 • Z jakich powodów powinniśmy zmienić sposób naszej pracy
 • Dlaczego używać AgilePM
 • Jak Lean Agile wpływa na lepsze rezultaty
 • Czy do wszystkich projektów mogę używać AgilePM
 • Kto i jak używa AgilePM

Filary Agile Project Management

Praktyka procesu AgilePM (ćwiczenia)

 • Poznanie procesu projektowego w praktyce
 • Planowanie i przeprowadzenie projektu
 • Zarządzanie zakresem w zwinnym projekcie (rejestry i historie użytkownika)
 • Szacowanie i kontrola w zwinnym projekcie – jak zmierzyć efekty
 • Priorytetyzowanie wartości biznesowej – techniki
 • Plan iteracji oraz plan wdrożenia
 • Buforowanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Budżetowanie projektu

AgilePM w zastosowaniu

 • Servant Leadership
 • Agile Project Management i XP
 • Agile Project Management i DSDM
 • Zastosowanie Kanban w AgilePM

AgilePMO

 • Skalowanie Agile w organizacji
 • Zarządzanie Programem w AgilePM
 • Zarządzanie Portfelem w AgilePM
 • Łączenie waterfall z Agile w organizacji
 • Kontrakty Agile
 • Wdrożenie Agile/SCRUM

AgilePM w organizacji

 • Transformacja organizacji – realizacja na podstawie doświadczeń
 • Inspirujące praktyczne podpowiedzi zastosowania AgilePM w organizacji
 • Dobre praktyki i narzędzia do zastosowania przy współpracy zespołu rozproszonego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

13-14 czerwca 2024 – Warszawa

5-6 lutego 2025 – Online Live

19-20 lutego 2025 – Warszawa

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com