Planowanie i harmonogramowanie projektów – EY Academy of Business

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zanim przystąpi się do realizacji, trzeba poświęcić czas na dobre planowanie. W projekcie wszystko zaczyna się od ustalenia celów, zasobów, zadań, harmonogramu itd. Trzeba określić kamienie milowe i ścieżkę krytyczną. A po drodze to wszystko udokumentować.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych, którzy przygotowują plany projektów.

  • Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów
  • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami
  • Zapoznanie uczestników z przekrojem metodyk i podejść do zarządzania projektami

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

  • Zdefiniować cele projektu
  • Stworzyć kartę zgłoszenia projektu
  • Zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS
  • Zbudować sieć projektu
  • Zdefiniować kamienie milowe w projekcie
  • Harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej
  • Zarządzać dokumentacją projektową
  • Efektywnie wykorzystywać zasoby i zarządzać informacją zarządczą

Typy i rodzaje projektów w organizacjach

  • Projekty, projekto-procesy i portfel projektów
  • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektami. Etapy procesu zarządzania projektami
  • Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść, prowadzące do podniesienia efektywności zarządzania projektami w firmie: TLS – Theory of Constraints, Lean i Six Sigma

Planowanie projektów

  • Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów – poszukiwanie i eliminacja sprzeczności i asynchroniczności w procesie definiowania celów
  • Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominującego. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu
  • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/produkt
  • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS
  • Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu

Harmonogrowanie projektów

  • Definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań w projekcie. Rodzaje zasobów wymaganych dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie
  • Typy odpowiedzialności w projekcie. Odpowiedzialność za określenie zasobów, rola kierownika projektu w planowaniu zasobów.
  • Potrzeba oddzielenia kompetencji od konkretnych osób w projekcie. Warunki uczestnictwa, które trzeba przedyskutować z potencjalnymi uczestnikami prac
  • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną i bezpieczną. Uwarunkowania skutecznej wyceny czasochłonności w projekcie
  • Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami i raportingu zarządczym
  • Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzaniu projektem. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami
  • Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowaniu zadań w projekcie. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarunkowania skutecznego przeplanowania projektu z uwzględnieniem wpływu zadań z ograniczeniem
  • Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji planu w przypadku, gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warunków terminu ostatecznego projektu
  • Dokumentacja procesu planowania. Tworzenie indywidualnych kart projektu. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projektu. Zastosowanie i wykorzystanie dokumentów w efektywnym zarządzaniu projektami

Lessons learned – przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami

  • Omówienie dominujących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI, Prince2, CCPM, Agile
  • Uwarunkowania skuteczności i wnioski z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zanim przystąpi się do realizacji, trzeba poświęcić czas na dobre planowanie. W projekcie wszystko zaczyna się od ustalenia celów, zasobów, zadań, harmonogramu itd. Trzeba określić kamienie milowe i ścieżkę krytyczną. A po drodze to wszystko udokumentować.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych, którzy przygotowują plany projektów.

Cele szkolenia

  • Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów
  • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami
  • Zapoznanie uczestników z przekrojem metodyk i podejść do zarządzania projektami

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

  • Zdefiniować cele projektu
  • Stworzyć kartę zgłoszenia projektu
  • Zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS
  • Zbudować sieć projektu
  • Zdefiniować kamienie milowe w projekcie
  • Harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej
  • Zarządzać dokumentacją projektową
  • Efektywnie wykorzystywać zasoby i zarządzać informacją zarządczą
Program

Typy i rodzaje projektów w organizacjach

  • Projekty, projekto-procesy i portfel projektów
  • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektami. Etapy procesu zarządzania projektami
  • Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść, prowadzące do podniesienia efektywności zarządzania projektami w firmie: TLS – Theory of Constraints, Lean i Six Sigma

Planowanie projektów

  • Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów – poszukiwanie i eliminacja sprzeczności i asynchroniczności w procesie definiowania celów
  • Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominującego. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu
  • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/produkt
  • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS
  • Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu

Harmonogrowanie projektów

  • Definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań w projekcie. Rodzaje zasobów wymaganych dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie
  • Typy odpowiedzialności w projekcie. Odpowiedzialność za określenie zasobów, rola kierownika projektu w planowaniu zasobów.
  • Potrzeba oddzielenia kompetencji od konkretnych osób w projekcie. Warunki uczestnictwa, które trzeba przedyskutować z potencjalnymi uczestnikami prac
  • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną i bezpieczną. Uwarunkowania skutecznej wyceny czasochłonności w projekcie
  • Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami i raportingu zarządczym
  • Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzaniu projektem. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami
  • Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowaniu zadań w projekcie. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarunkowania skutecznego przeplanowania projektu z uwzględnieniem wpływu zadań z ograniczeniem
  • Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji planu w przypadku, gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warunków terminu ostatecznego projektu
  • Dokumentacja procesu planowania. Tworzenie indywidualnych kart projektu. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projektu. Zastosowanie i wykorzystanie dokumentów w efektywnym zarządzaniu projektami

Lessons learned – przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami

  • Omówienie dominujących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI, Prince2, CCPM, Agile
  • Uwarunkowania skuteczności i wnioski z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe

Cena

2300 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

12-13 października 2023 – Warszawa

6-7 listopada 2023 – Online

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

  • +48 517 882 348
  • oktawia.wroblewska@pl.ey.com