Planowanie i harmonogramowanie projektów – EY Academy of Business

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zanim przystąpi się do realizacji, trzeba poświęcić czas na dobre planowanie. W projekcie wszystko zaczyna się od ustalenia celów, zasobów, zadań, harmonogramu itd. Trzeba określić kamienie milowe i ścieżkę krytyczną. A po drodze to wszystko udokumentować.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych, którzy przygotowują plany projektów.

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów
 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami
 • Zapoznanie uczestników z przekrojem metodyk i podejść do zarządzania projektami

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować cele projektu
 • Stworzyć kartę zgłoszenia projektu
 • Zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS
 • Zbudować sieć projektu
 • Zdefiniować kamienie milowe w projekcie
 • Harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej
 • Zarządzać dokumentacją projektową
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby i zarządzać informacją zarządczą

Typy i rodzaje projektów w organizacjach

 • Projekty, projekto-procesy i portfel projektów
 • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektami. Etapy procesu zarządzania projektami
 • Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść, prowadzące do podniesienia efektywności zarządzania projektami w firmie: TLS – Theory of Constraints, Lean i Six Sigma

Planowanie projektów

 • Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów – poszukiwanie i eliminacja sprzeczności i asynchroniczności w procesie definiowania celów
 • Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominującego. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu
 • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/produkt
 • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS
 • Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu

Harmonogrowanie projektów

 • Definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań w projekcie. Rodzaje zasobów wymaganych dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie
 • Typy odpowiedzialności w projekcie. Odpowiedzialność za określenie zasobów, rola kierownika projektu w planowaniu zasobów.
 • Potrzeba oddzielenia kompetencji od konkretnych osób w projekcie. Warunki uczestnictwa, które trzeba przedyskutować z potencjalnymi uczestnikami prac
 • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną i bezpieczną. Uwarunkowania skutecznej wyceny czasochłonności w projekcie
 • Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami i raportingu zarządczym
 • Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzaniu projektem. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami
 • Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowaniu zadań w projekcie. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarunkowania skutecznego przeplanowania projektu z uwzględnieniem wpływu zadań z ograniczeniem
 • Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji planu w przypadku, gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warunków terminu ostatecznego projektu
 • Dokumentacja procesu planowania. Tworzenie indywidualnych kart projektu. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projektu. Zastosowanie i wykorzystanie dokumentów w efektywnym zarządzaniu projektami

Lessons learned – przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami

 • Omówienie dominujących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI, Prince2, CCPM, Agile
 • Uwarunkowania skuteczności i wnioski z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zanim przystąpi się do realizacji, trzeba poświęcić czas na dobre planowanie. W projekcie wszystko zaczyna się od ustalenia celów, zasobów, zadań, harmonogramu itd. Trzeba określić kamienie milowe i ścieżkę krytyczną. A po drodze to wszystko udokumentować.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych, którzy przygotowują plany projektów.

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów
 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami
 • Zapoznanie uczestników z przekrojem metodyk i podejść do zarządzania projektami

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować cele projektu
 • Stworzyć kartę zgłoszenia projektu
 • Zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS
 • Zbudować sieć projektu
 • Zdefiniować kamienie milowe w projekcie
 • Harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej
 • Zarządzać dokumentacją projektową
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby i zarządzać informacją zarządczą
Program

Typy i rodzaje projektów w organizacjach

 • Projekty, projekto-procesy i portfel projektów
 • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektami. Etapy procesu zarządzania projektami
 • Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść, prowadzące do podniesienia efektywności zarządzania projektami w firmie: TLS – Theory of Constraints, Lean i Six Sigma

Planowanie projektów

 • Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów – poszukiwanie i eliminacja sprzeczności i asynchroniczności w procesie definiowania celów
 • Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominującego. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu
 • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/produkt
 • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS
 • Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu

Harmonogrowanie projektów

 • Definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań w projekcie. Rodzaje zasobów wymaganych dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie
 • Typy odpowiedzialności w projekcie. Odpowiedzialność za określenie zasobów, rola kierownika projektu w planowaniu zasobów.
 • Potrzeba oddzielenia kompetencji od konkretnych osób w projekcie. Warunki uczestnictwa, które trzeba przedyskutować z potencjalnymi uczestnikami prac
 • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną i bezpieczną. Uwarunkowania skutecznej wyceny czasochłonności w projekcie
 • Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami i raportingu zarządczym
 • Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzaniu projektem. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami
 • Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowaniu zadań w projekcie. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarunkowania skutecznego przeplanowania projektu z uwzględnieniem wpływu zadań z ograniczeniem
 • Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji planu w przypadku, gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warunków terminu ostatecznego projektu
 • Dokumentacja procesu planowania. Tworzenie indywidualnych kart projektu. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projektu. Zastosowanie i wykorzystanie dokumentów w efektywnym zarządzaniu projektami

Lessons learned – przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami

 • Omówienie dominujących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI, Prince2, CCPM, Agile
 • Uwarunkowania skuteczności i wnioski z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

10-11 października 2024 – Warszawa

14-15 listopada 2024 – Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com