Zarządzanie portfelem projektów – EY Academy of Business

Zarządzanie portfelem projektów

Zarządzanie portfelem projektów wymaga dodatkowych umiejętności, takich jak: priorytetyzacja projektów w portfelu, zarządzanie niepewnością i reagowanie na zmiany oraz koordynacja. Na szkoleniu poruszamy wszystkie te zagadnienia – na co dzień potrzebne osobom pracującym w środowisku wieloprojektowym.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem projektów oraz pracowników startupów.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Skutecznie zarządzać portfelem projektów
 • Stosować czytelne mechanizmy kontroli postępu wielu projektów
 • Elastycznie reagować na częste zmiany w projektach

Uczestnicy poznają metody:

 • Budowy harmonogramu portfela projektów
 • Wyznaczania zadań krytycznych z punktu widzenia realizacji całego portfela
 • Wyszukiwania zasobu ograniczającego
 • Koordynacji projektów realizowanych przez wielu dostawców

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zarządzać złożonym portfelem projektów
 • Stworzyć portfel projektów
 • Wyznaczyć i nadzorować między projektową ścieżkę krytyczną
 • Zarządzać niepewnością w środowisku wieloprojektowym
 • Skutecznie koordynować prace wielu projektów
 • Zbudować Biuro Projektów
 • Rodzaje portfeli projektów
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów – czy istnieją projekty całkowicie niezależne
 • Wybór parametru służącego do priorytetyzacji projektów
 • Efekt synergii wynikający z zarządzania portfelem projektów
 • Planowanie realizacji portfela projektów
 • Dostosowanie harmonogramu projektu do warunków środowiska wieloprojektowego
 • Wprowadzanie modyfikacji projektu bez zaburzania planu prac w pozostałych projektach
 • Nadzór nad realizacją projektów w środowisku wieloprojektowym
 • Narzędzia do zarządzania portfelem projektów
 • Biuro Projektów – na czym polega praca i czy zawsze jest potrzebne
 • Tworzenie efektywnego Biura Projektów

Artur Jóźwiak - ekspert w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC). Pracuje bezpośrednio z Alexem Klarmanem (Goldratt Institute Izrael) – współtwórcą tej metody usprawniania organizacji. Wykorzystując TOC, znacząco poprawia efektywność organizacji.

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Zarządzanie portfelem projektów

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Zarządzanie portfelem projektów

Zarządzanie portfelem projektów wymaga dodatkowych umiejętności, takich jak: priorytetyzacja projektów w portfelu, zarządzanie niepewnością i reagowanie na zmiany oraz koordynacja. Na szkoleniu poruszamy wszystkie te zagadnienia – na co dzień potrzebne osobom pracującym w środowisku wieloprojektowym.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem projektów oraz pracowników startupów.

Cele i korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Skutecznie zarządzać portfelem projektów
 • Stosować czytelne mechanizmy kontroli postępu wielu projektów
 • Elastycznie reagować na częste zmiany w projektach

Uczestnicy poznają metody:

 • Budowy harmonogramu portfela projektów
 • Wyznaczania zadań krytycznych z punktu widzenia realizacji całego portfela
 • Wyszukiwania zasobu ograniczającego
 • Koordynacji projektów realizowanych przez wielu dostawców

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zarządzać złożonym portfelem projektów
 • Stworzyć portfel projektów
 • Wyznaczyć i nadzorować między projektową ścieżkę krytyczną
 • Zarządzać niepewnością w środowisku wieloprojektowym
 • Skutecznie koordynować prace wielu projektów
 • Zbudować Biuro Projektów
Program
 • Rodzaje portfeli projektów
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów – czy istnieją projekty całkowicie niezależne
 • Wybór parametru służącego do priorytetyzacji projektów
 • Efekt synergii wynikający z zarządzania portfelem projektów
 • Planowanie realizacji portfela projektów
 • Dostosowanie harmonogramu projektu do warunków środowiska wieloprojektowego
 • Wprowadzanie modyfikacji projektu bez zaburzania planu prac w pozostałych projektach
 • Nadzór nad realizacją projektów w środowisku wieloprojektowym
 • Narzędzia do zarządzania portfelem projektów
 • Biuro Projektów – na czym polega praca i czy zawsze jest potrzebne
 • Tworzenie efektywnego Biura Projektów

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

18 czerwca 2024 – Online Live

16 stycznia 2025 – Warszawa

23 stycznia 2025 – Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com