Nadzór projektu – metody sieciowe – EY Academy of Business

Nadzór projektu – metody sieciowe

Realizacja każdego projektu wymaga nadzoru. Na szkoleniu przedstawiamy dwa podejścia do zarządzania projektem: tradycyjne (Prince2) oraz oparte na metodzie łańcucha krytycznego. Podpowiadamy, jak wybrać właściwą metodę nadzorowania projektu, jak monitorować prace i reagować na zmiany.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie dedykowane jest kierownikom projektów, liderom i członkom zespołów projektowych, którzy odpowiadają za nadzór nad projektem.

Dzień 1. Metoda klasyczna – Prince2

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Skutecznie zarządzać projektem, w którym krytycznym aspektem jest duża formalizacja podejmowanych działań
 • Komunikować się ze sponsorem projektu
 • Zabezpieczyć się przed „pełzającym” zakresem projektu
 • Planować kolejne etapy projektu
 • Monitorować postęp prac i na co zwracać uwagę przy wdrażaniu zmiany w projekcie

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą tradycyjną
 • Zarządzać projektem zgodnie z tradycyjną metodą opartą na produktach
 • Dostosować harmonogram projektu do specyfiki tradycyjnej metody nadzoru
 • Monitorować postęp prac w projekcie
 • Zarządzać zmianami
 • Poruszać się w ramach ustalonych tolerancji

Dzień 2. Łańcuch krytyczny – CCPM

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Skutecznie zarządzać projektem, w którym termin zakończenia oraz budżet jest krytyczny z punktu widzenia celów projektu
 • Przekształcić harmonogram projektu w łańcuch krytyczny
 • Oszacować, które zadania w projekcie są najważniejsze i jak dotrzymać terminowość ich realizacji
 • Jak prowadzić spotkania statusowe, aby wykryć zagrożenia i szybko na nie zareagować

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

 • Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą łańcucha krytycznego (CCPM)
 • Przygotować, a następnie nadzorować projekt metodą CCPM
 • Dostosować harmonogram projektu do specyfiki tej metody nadzoru
 • Zarządzać niepewnością w projekcie
 • Zarządzać głównymi przyczynami opóźnień projektów
 • Skutecznie prowadzić spotkania statusowe
 • Zadawać właściwe pytania na etapie nadzoru projektu
 • Wybrać właściwe narzędzie do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego

Dzień 1. Metoda klasyczna – Prince 2

 • Kiedy stosujemy metodę tradycyjną. Rynek dostawcy i rynek klienta
 • Od uzasadnienia biznesowego do opisu produktu końcowego projektu
 • Trzy strony interesów w projekcie. Struktura zespołu zarządzania projektem. Nadzór projektu a nadzór jakości
 • Planowanie projektu oparte na produktach. Struktura podziału produktów. Diagram następstw produktów. Zarządzanie konfiguracją
 • Plan projektu. Plan etapu. Plan zespołu. Plan nadzwyczajny. Etapy techniczne i zarządcze
 • Monitoring postępu prac. Rejestrowanie i raportowanie doświadczeń. Raportowanie postępów
 • Rodzaje tolerancji. Tolerancje jako narzędzie do zarządzania niepewnością. Tolerancje a sytuacje nadzwyczajne
 • Sposoby wprowadzania zmian w projekcie. Wniosek o wprowadzenie zmiany. Odstępstwo. Problem/obawa. Budżet zmian

Dzień 2. Łańcuch krytyczny – CCPM

 • Ewolucja metod zarządzania projektami: Wykres Gannta, PERT, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny. Podobieństwa i różnice
 • ToC a CCPM. 5 kroków POOGI w zarządzaniu projektami
 • Psychologiczne przyczyny opóźnień projektów: syndrom studenta, syndrom Parkinsona, kotwiczenie
 • Techniczne przyczyny opóźnień projektów: duża wielozadaniowość, punkty integracji, współdzielenie zasobów
 • Planowanie zadań ASAP i ALAP. Zalety i wady – którą metodę kiedy zastosować
 • Wykorzystanie statystyki do skrócenia planowanego czasu trwania zadania. Czas brutto a czas netto. Bufor zadania a bufor projektu
 • Przygotowanie harmonogramu do zarządzania metodą łańcucha krytycznego
 • Bufor projektu. Metody wyliczenia długości buforów. Sposób wstawiania buforów do harmonogramu. Bufory zasilające
 • Bufor zasobów. Wyznaczenie zasobu ograniczającego. Przygotowanie harmonogramu zasobu
 • Harmonogram zewnętrzny podwykonawcy a łańcuch krytyczny

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Nadzór projektu – metody sieciowe

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Nadzór projektu – metody sieciowe

Realizacja każdego projektu wymaga nadzoru. Na szkoleniu przedstawiamy dwa podejścia do zarządzania projektem: tradycyjne (Prince2) oraz oparte na metodzie łańcucha krytycznego. Podpowiadamy, jak wybrać właściwą metodę nadzorowania projektu, jak monitorować prace i reagować na zmiany.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kierownikom projektów, liderom i członkom zespołów projektowych, którzy odpowiadają za nadzór nad projektem.

Cele i korzyści

Dzień 1. Metoda klasyczna – Prince2

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Skutecznie zarządzać projektem, w którym krytycznym aspektem jest duża formalizacja podejmowanych działań
 • Komunikować się ze sponsorem projektu
 • Zabezpieczyć się przed „pełzającym” zakresem projektu
 • Planować kolejne etapy projektu
 • Monitorować postęp prac i na co zwracać uwagę przy wdrażaniu zmiany w projekcie

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą tradycyjną
 • Zarządzać projektem zgodnie z tradycyjną metodą opartą na produktach
 • Dostosować harmonogram projektu do specyfiki tradycyjnej metody nadzoru
 • Monitorować postęp prac w projekcie
 • Zarządzać zmianami
 • Poruszać się w ramach ustalonych tolerancji

Dzień 2. Łańcuch krytyczny – CCPM

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Skutecznie zarządzać projektem, w którym termin zakończenia oraz budżet jest krytyczny z punktu widzenia celów projektu
 • Przekształcić harmonogram projektu w łańcuch krytyczny
 • Oszacować, które zadania w projekcie są najważniejsze i jak dotrzymać terminowość ich realizacji
 • Jak prowadzić spotkania statusowe, aby wykryć zagrożenia i szybko na nie zareagować

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

 • Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą łańcucha krytycznego (CCPM)
 • Przygotować, a następnie nadzorować projekt metodą CCPM
 • Dostosować harmonogram projektu do specyfiki tej metody nadzoru
 • Zarządzać niepewnością w projekcie
 • Zarządzać głównymi przyczynami opóźnień projektów
 • Skutecznie prowadzić spotkania statusowe
 • Zadawać właściwe pytania na etapie nadzoru projektu
 • Wybrać właściwe narzędzie do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego
Program

Dzień 1. Metoda klasyczna – Prince 2

 • Kiedy stosujemy metodę tradycyjną. Rynek dostawcy i rynek klienta
 • Od uzasadnienia biznesowego do opisu produktu końcowego projektu
 • Trzy strony interesów w projekcie. Struktura zespołu zarządzania projektem. Nadzór projektu a nadzór jakości
 • Planowanie projektu oparte na produktach. Struktura podziału produktów. Diagram następstw produktów. Zarządzanie konfiguracją
 • Plan projektu. Plan etapu. Plan zespołu. Plan nadzwyczajny. Etapy techniczne i zarządcze
 • Monitoring postępu prac. Rejestrowanie i raportowanie doświadczeń. Raportowanie postępów
 • Rodzaje tolerancji. Tolerancje jako narzędzie do zarządzania niepewnością. Tolerancje a sytuacje nadzwyczajne
 • Sposoby wprowadzania zmian w projekcie. Wniosek o wprowadzenie zmiany. Odstępstwo. Problem/obawa. Budżet zmian

Dzień 2. Łańcuch krytyczny – CCPM

 • Ewolucja metod zarządzania projektami: Wykres Gannta, PERT, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny. Podobieństwa i różnice
 • ToC a CCPM. 5 kroków POOGI w zarządzaniu projektami
 • Psychologiczne przyczyny opóźnień projektów: syndrom studenta, syndrom Parkinsona, kotwiczenie
 • Techniczne przyczyny opóźnień projektów: duża wielozadaniowość, punkty integracji, współdzielenie zasobów
 • Planowanie zadań ASAP i ALAP. Zalety i wady – którą metodę kiedy zastosować
 • Wykorzystanie statystyki do skrócenia planowanego czasu trwania zadania. Czas brutto a czas netto. Bufor zadania a bufor projektu
 • Przygotowanie harmonogramu do zarządzania metodą łańcucha krytycznego
 • Bufor projektu. Metody wyliczenia długości buforów. Sposób wstawiania buforów do harmonogramu. Bufory zasilające
 • Bufor zasobów. Wyznaczenie zasobu ograniczającego. Przygotowanie harmonogramu zasobu
 • Harmonogram zewnętrzny podwykonawcy a łańcuch krytyczny

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

18-19 listopada 2024 – Warszawa

19-20 grudnia 2024 – Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com