Tomasz Wrzesiewski – EY Academy of Business

Tomasz Wrzesiewski

Praktyk zarządzania projektami i procesami, trener EY Academy of Business

Menedżer, mentor, trener biznesu. Zwolennik zindywidualizowanego podejścia do potrzeb klienta. Propagator myślenia oraz otwartej i szczerej komunikacji. W swoim życiu stara się wdrażać maksymę „pracuj mądrzej, a nie ciężej”.

Trener i konsultant związany z EY Academy of Business od 2005 roku. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz ICAN (Kanadyjski Instytut Zarządzania). Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i branży szkoleniowej. Jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami oraz optymalizacji procesów w firmie. Zanim związał swój rozwój zawodowy z obszarem zarządzania projektami i procesami, przez ponad 6 lat był dyrektorem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich. Koordynował pracę kilkudziesięciu agentów handlowych i jeszcze liczniejszego zespołu sprzedaży w całej Europie.

Posiada bogate doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami o różnej specjalizacji: prowadził projekty związane z restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Realizował między innymi projekt sprzedaży agencyjnej w międzynarodowej firmie oraz proces zarządzania projektami w międzynarodowych organizacjach. Brał udział w tworzeniu strategii rynkowej wejścia na rynek południowy firmy z branży FMCG. Współpracował również z Komisją Energetyki Sejmu RP oraz Parlamentem Europejskim.

Jest twórcą i wykładowcą wielu prestiżowych kursów biznesowych, realizowanych zarówno w formule MBA, jak i szkoleń otwartych oraz zamkniętych. Realizuje autorskie warsztaty w Niemczech, Belgii, Kuwejcie, Czechach, Polsce oraz na Ukrainie.

Obecnie zdecydowaną większość czasu poświęca na zarządzanie projektami transformacyjnymi i optymalizacyjnymi: ma szczególne osiągnięcia w budowaniu efektywnych biur projektów (PMO) oraz ratowaniu zagrożonych projektów. Warte podkreślenia są jego wyniki w projektach realizowanych w międzynarodowych firmach: stworzenie centrum usług wspólnych dla spółek świadczących usługi w 8 krajach europejskich; budowa biura projektów dla firmy prowadzącej działalność we wszystkich krajach Europy Zachodniej i Środkowej oraz koordynacja budowy dedykowanego oprogramowania do zarządzania procesami dla firmy posiadającej oddziały w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej, Środkowej i Południowej.

Klienci współpracujący z Tomaszem Wrzesiewskim mogą pochwalić się wybitnymi wynikami. Przykładowo, jeden z nich już drugi rok z rzędu zdobył nagrodę za najlepiej zarządzany projekt w Polsce przyznawaną przez międzynarodową organizację IPMA. Inny klient zrealizował w 9,5 miesiąca (zespół 128-osobowy) projekt pierwotnie planowany na 18 miesięcy, dzięki czemu osiągnął znaczące korzyści finansowe. Wynik ten został osiągnięty bez zwiększania zasobów w projekcie czy zmniejszania zakresu przedsięwzięcia.


 

Przykładowe projekty:

1. Stworzenie biura projektów dla europejskiej firmy produkcyjnej posiadającej zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne w większości krajów Europy Zachodniej i Środkowej. Zakres prac: szkolenie i mentoring dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami; stworzenie procesu zarządzania projektami, przygotowanie dokumentacji i wdrożenie narzędzia do zarządzania projektami; mentoring i wsparcie dla Sponsorów projektów; powołanie i wdrożenie Komitetu Sterującego Portfelem Projektów; regularne wsparcie dla PMO i Kierowników Projektów przez okres 1 roku od zakończenia wdrożenia. Rezultat – dane klienta: ponad 80% realizowanych projektów zakończonych w terminie, ponad 70% projektów zrealizowanych w budżecie.

2. Stworzenie centrum usług wspólnych (CUW) dla międzynarodowej firmy. Przygotowanie harmonogramu powołania CUW. Wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu oferty relokacji dla wybranych pracowników firmy. Wsparcie w zakresie selekcji i rekrutacji osób do CUW (rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna). Opracowanie i wdrożenie procesów realizowanych w CUW. Szkolenia, mentoring i regularne wsparcie dla pracowników CUW (wyższa i średnia kadra kierownicza). Nadzór nad wdrożeniem oprogramowania do zarządzania procesami w CUW. Rezultat: koszt procesów realizowanych w CUW niższy o ponad 30% w porównaniu do kosztów procesów realizowanych lokalnie. Współczynniki jakości procesów, zgodnie z danymi klienta, również uległy poprawie.

3. Uratowanie zagrożonego projektu (realizacja projektu w 9,5 miesiąca, którego ścieżka krytyczna wynosiła 16 miesięcy, a deadline 10 miesięcy. 128 osób zaangażowanych w realizację projektu). Zakres prac: przemodelowanie harmonogramu projektu i wprowadzenie istotnych zmian do sposobu zarządzania zespołem projektowym; wprowadzenie przejrzystej struktury odpowiedzialności w projekcie; opracowanie i wdrożenie procesu nadzorowania realizacji projektu na poziomie strategicznym i operacyjnym; regularne wsparcie w rozwiązywaniu istotnych problemów pojawiających się w trakcie zarządzania projektem; zarządzanie ryzykiem w projekcie; wdrożenie elektronicznego narzędzia do zarządzania projektem oraz narzędzia do komunikacji w projekcie.

Co mówią uczestnicy szkoleń?