Nadzór nad realizacją umowy projektowej – EY Academy of Business

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Nadzór nad projektem wymaga nie tylko umiejętności zarządzania ludźmi, ale też znajomości wielu innych zagadnień, w tym kwestii prawnych związanych z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umowy.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie dedykowane jest kierownikom projektów, liderom i członkom zespołów projektowych nadzorującym realizację umów projektowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:

 • Ustalić osoby mogące zawrzeć i zmienić umowę
 • Zabezpieczyć wykonanie umowy
 • Postępować z niezapłaconymi fakturami
 • Skutecznie nabyć prawo do dysponowania prawami autorskimi

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zabezpieczyć swoje interesy poprzez właściwe posługiwanie się karą umową
 • Dochodzić efektywnie roszczeń w wykonaniu uprawnień z rękojmi oraz gwarancji
 • Zapobiegać przedawnieniu roszczeń bez wszczynania procedur sądowych
 • Efektywnie zarządzać sporem przy wykonaniu umowy
 • Strony umowy, przedstawiciele, pełnomocnicy
 • Forma umowy, sposoby zmiany umowy
 • Forma prawna kontrahenta – jaki ma wpływ na projekt
 • Skutki niewykonania zobowiązań, odsetki, kara umowna, odszkodowanie
 • Przeniesienie praw autorskich, licencja
 • Poufność
 • Przedawnienie roszczeń
 • Sprzedaż wierzytelności
 • Sposoby rozpatrywania sporów
 • Umowa zlecenie a umowa o dzieło
 • Rola project managera jako osoby nadzorującej wykonanie umów

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Cena

1250 zł netto

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Nadzór nad projektem wymaga nie tylko umiejętności zarządzania ludźmi, ale też znajomości wielu innych zagadnień, w tym kwestii prawnych związanych z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umowy.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kierownikom projektów, liderom i członkom zespołów projektowych nadzorującym realizację umów projektowych.

Cele i korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:

 • Ustalić osoby mogące zawrzeć i zmienić umowę
 • Zabezpieczyć wykonanie umowy
 • Postępować z niezapłaconymi fakturami
 • Skutecznie nabyć prawo do dysponowania prawami autorskimi

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zabezpieczyć swoje interesy poprzez właściwe posługiwanie się karą umową
 • Dochodzić efektywnie roszczeń w wykonaniu uprawnień z rękojmi oraz gwarancji
 • Zapobiegać przedawnieniu roszczeń bez wszczynania procedur sądowych
 • Efektywnie zarządzać sporem przy wykonaniu umowy
Program
 • Strony umowy, przedstawiciele, pełnomocnicy
 • Forma umowy, sposoby zmiany umowy
 • Forma prawna kontrahenta – jaki ma wpływ na projekt
 • Skutki niewykonania zobowiązań, odsetki, kara umowna, odszkodowanie
 • Przeniesienie praw autorskich, licencja
 • Poufność
 • Przedawnienie roszczeń
 • Sprzedaż wierzytelności
 • Sposoby rozpatrywania sporów
 • Umowa zlecenie a umowa o dzieło
 • Rola project managera jako osoby nadzorującej wykonanie umów

Cena

1250 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

19 stycznia 2024 – Warszawa

31 stycznia 2024 – Online Live

24 maja 2024 – Warszawa lub Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com