Nadzór nad realizacją umowy projektowej – EY Academy of Business

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Nadzór nad projektem wymaga nie tylko umiejętności zarządzania ludźmi, ale też znajomości wielu innych zagadnień, w tym kwestii prawnych związanych z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umowy.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie dedykowane jest kierownikom projektów, liderom i członkom zespołów projektowych nadzorującym realizację umów projektowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:

 • Ustalić osoby mogące zawrzeć i zmienić umowę
 • Zabezpieczyć wykonanie umowy
 • Postępować z niezapłaconymi fakturami
 • Skutecznie nabyć prawo do dysponowania prawami autorskimi

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zabezpieczyć swoje interesy poprzez właściwe posługiwanie się karą umową
 • Dochodzić efektywnie roszczeń w wykonaniu uprawnień z rękojmi oraz gwarancji
 • Zapobiegać przedawnieniu roszczeń bez wszczynania procedur sądowych
 • Efektywnie zarządzać sporem przy wykonaniu umowy
 • Strony umowy, przedstawiciele, pełnomocnicy
 • Forma umowy, sposoby zmiany umowy
 • Forma prawna kontrahenta – jaki ma wpływ na projekt
 • Skutki niewykonania zobowiązań, odsetki, kara umowna, odszkodowanie
 • Przeniesienie praw autorskich, licencja
 • Poufność
 • Przedawnienie roszczeń
 • Sprzedaż wierzytelności
 • Sposoby rozpatrywania sporów
 • Umowa zlecenie a umowa o dzieło
 • Rola project managera jako osoby nadzorującej wykonanie umów

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Nadzór nad projektem wymaga nie tylko umiejętności zarządzania ludźmi, ale też znajomości wielu innych zagadnień, w tym kwestii prawnych związanych z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umowy.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kierownikom projektów, liderom i członkom zespołów projektowych nadzorującym realizację umów projektowych.

Cele i korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:

 • Ustalić osoby mogące zawrzeć i zmienić umowę
 • Zabezpieczyć wykonanie umowy
 • Postępować z niezapłaconymi fakturami
 • Skutecznie nabyć prawo do dysponowania prawami autorskimi

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zabezpieczyć swoje interesy poprzez właściwe posługiwanie się karą umową
 • Dochodzić efektywnie roszczeń w wykonaniu uprawnień z rękojmi oraz gwarancji
 • Zapobiegać przedawnieniu roszczeń bez wszczynania procedur sądowych
 • Efektywnie zarządzać sporem przy wykonaniu umowy
Program
 • Strony umowy, przedstawiciele, pełnomocnicy
 • Forma umowy, sposoby zmiany umowy
 • Forma prawna kontrahenta – jaki ma wpływ na projekt
 • Skutki niewykonania zobowiązań, odsetki, kara umowna, odszkodowanie
 • Przeniesienie praw autorskich, licencja
 • Poufność
 • Przedawnienie roszczeń
 • Sprzedaż wierzytelności
 • Sposoby rozpatrywania sporów
 • Umowa zlecenie a umowa o dzieło
 • Rola project managera jako osoby nadzorującej wykonanie umów

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

17 stycznia 2025 – Warszawa

24 stycznia 2025 – Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com