Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji – EY Academy of Business

Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji

Szkolenie z zakresu systematycznego myślenia zapewnia uczestnikom dokładną wiedzę na temat technik innowacyjnego rozwiązywania problemów i tworzenia nowych koncepcji. Uczestnicy mają również możliwość poznać i przećwiczyć wybrane „narzędzia myślowe” oraz zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zwiększenia efektywności firmy.

Szkolenie to jest również częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Kadrę zarządzającą, menedżerów obszarów operacyjnych
 • Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych, pracowników PMO
 • Wszystkie osoby zainteresowane technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz tworzeniem innowacyjnych produktów i usług
 • Wszystkich, którzy chcą poznać unikatowe narzędzia konieczne do osiągnięcia maksymalnej skuteczności w dziedzinie zarządzania

Szkolenie ma na celu:

 • Zapoznanie uczestników z technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów/usług
 • Poznanie oraz przećwiczenie wybranych „narzędzi myślowych”
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do radykalnego zwiększenia efektywności firmy

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • W sytuacjach tego wymagających wykorzystać narzędzia pozwalające w systematyczny i powtarzalny sposób wyjść poza schematy myślowe i w bardzo krótkim czasie wygenerować nowe innowacyjne pomysły
 • Samodzielnie poprowadzić prace nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania problemu oraz wygenerowaniem nowych, innowacyjnych produktów i usług
 • Wykorzystać poznane narzędzia do zdefiniowania projektów, których wdrożenie istotnie podnosi konkurencyjność firmy

Wstęp

 • Co to jest innowacja? Czym różni się innowacja od kreacji, dlaczego ludzie powszechnie mylą te dwa procesy myślowe?
 • „Inside the box thinking”?
 • Dlaczego wszyscy chcą być innowacyjni, a bardzo niewielu skutecznie potrafi innowacje wypracować i wdrożyć?
 • Co to jest Fiksacja? Jak zmusić swój umysł do jej przełamania?
 • Co to są wzorce myślowe?

Innowacyjne rozwiązywanie problemów

 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania
 • Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji

 • Technika myślowego AIKIDO w generowaniu nowych koncepcji
 • Technika nadawania nowych funkcji przedmiotom w otoczeniu w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Szablon opisu koncepcji

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług

 • Co oznacza zasada Function Follows Form (FFF)?
 • Na czym polegają wzorce tworzenia innowacji? Ile ich jest?
 • Zastosowanie FFF dla wybranego przedmiotu
 • Techniki systematycznego tworzenia innowacji: odejmowanie, dzielenie, mnożenie, nadawanie nowych funkcji, tworzenie nowych zależności
 • Jak zorganizować proces tworzenia innowacji

Bartosz Stawski - specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu projektów, coachingu zespołów projektowych, a także wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Chciałem podziękować za bardzo interesujące szkolenie - myślę, że było to jedno z lepszych, w których uczestniczyłem.”

Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji

Cena

2400 zł netto ( 2952 zł brutto )

Pakiet 2 szkoleń - Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe

Cena

3100 zł netto ( 3813 zł brutto )

Pakiet 2 szkoleń - Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe

Cena

3100 zł netto ( 3813 zł brutto )

Pakiet 3 szkoleń - Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe

Cena

4100 zł netto ( 5043 zł brutto )

Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji

Szkolenie z zakresu systematycznego myślenia zapewnia uczestnikom dokładną wiedzę na temat technik innowacyjnego rozwiązywania problemów i tworzenia nowych koncepcji. Uczestnicy mają również możliwość poznać i przećwiczyć wybrane „narzędzia myślowe” oraz zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zwiększenia efektywności firmy.

Szkolenie to jest również częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Kadrę zarządzającą, menedżerów obszarów operacyjnych
 • Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych, pracowników PMO
 • Wszystkie osoby zainteresowane technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz tworzeniem innowacyjnych produktów i usług
 • Wszystkich, którzy chcą poznać unikatowe narzędzia konieczne do osiągnięcia maksymalnej skuteczności w dziedzinie zarządzania
Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu:

 • Zapoznanie uczestników z technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów/usług
 • Poznanie oraz przećwiczenie wybranych „narzędzi myślowych”
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do radykalnego zwiększenia efektywności firmy

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • W sytuacjach tego wymagających wykorzystać narzędzia pozwalające w systematyczny i powtarzalny sposób wyjść poza schematy myślowe i w bardzo krótkim czasie wygenerować nowe innowacyjne pomysły
 • Samodzielnie poprowadzić prace nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania problemu oraz wygenerowaniem nowych, innowacyjnych produktów i usług
 • Wykorzystać poznane narzędzia do zdefiniowania projektów, których wdrożenie istotnie podnosi konkurencyjność firmy
Program

Wstęp

 • Co to jest innowacja? Czym różni się innowacja od kreacji, dlaczego ludzie powszechnie mylą te dwa procesy myślowe?
 • „Inside the box thinking”?
 • Dlaczego wszyscy chcą być innowacyjni, a bardzo niewielu skutecznie potrafi innowacje wypracować i wdrożyć?
 • Co to jest Fiksacja? Jak zmusić swój umysł do jej przełamania?
 • Co to są wzorce myślowe?

Innowacyjne rozwiązywanie problemów

 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania
 • Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji

 • Technika myślowego AIKIDO w generowaniu nowych koncepcji
 • Technika nadawania nowych funkcji przedmiotom w otoczeniu w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Szablon opisu koncepcji

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług

 • Co oznacza zasada Function Follows Form (FFF)?
 • Na czym polegają wzorce tworzenia innowacji? Ile ich jest?
 • Zastosowanie FFF dla wybranego przedmiotu
 • Techniki systematycznego tworzenia innowacji: odejmowanie, dzielenie, mnożenie, nadawanie nowych funkcji, tworzenie nowych zależności
 • Jak zorganizować proces tworzenia innowacji

Cena

2400 zł netto ( 5043 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

20-21 stycznia 2025 – Online Live

30-31 stycznia 2025 – Warszawa

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com