Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie – EY Academy of Business

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Projekt zaplanowany, więc pora na analizę ryzyk i decyzję, jak nimi zarządzić: zmniejszyć prawdopodobieństwo i/lub ograniczyć wpływ. Jednym z ryzyk jest nieopłacalność projektu, stąd potrzeba opanowania sztuki budżetowania, a następnie bieżącego rozliczania realizacji projektu.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za budżetowanie oraz zarządzanie ryzykiem i finansami w projekcie.

Dzień 1. Zarządzanie ryzykiem

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Przygotować się do radzenia sobie z ryzykami i szansami, które mogą wystąpić w projekcie
 • Wyszukać najbardziej wrażliwe miejsce w projekcie, zebrać ryzyka i wybrać te najważniejsze, zabezpieczyć się przed nimi bądź zminimalizować ich wpływ
 • Modelowo przeprowadzić proces analizy ryzyka
 • Zmniejszyć prawdopodobieństwa porażki projektu

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Przeanalizować projekt pod kątem możliwych do wystąpienia ryzyk
 • Wybrać ryzyka najbardziej istotne z punktu widzenia realizowanego celu projektu
 • Wybrać właściwą strategię dla ryzyka
 • Zaktualizować projekt o działania zabezpieczające i minimalizujące wpływ ryzyk na efekt projektu
 • Przygotować i aktualizować rejestr ryzyk

Dzień 2. Budżet, nadzór finansowy, zamykanie projektu

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • Kiedy i w jaki sposób oszacować budżet projektu
 • Jak policzyć rentowność projektu
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane na etapie szacowania budżetu oraz zarządzania finansami

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować kalkulację budżetu projektu
 • Policzyć podstawowe wskaźniki rentowności projektu
 • Monitorować postęp realizacji budżetu projektu

Dzień 1. Zarządzanie ryzykiem

 • Definicja ryzyka. Co jest a co nie jest ryzykiem projektu. Założenia projektowe a ryzyka
 • Ryzyka pozytywne i negatywne
 • Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego
 • Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt
 • Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki
 • Macierz ryzyk – metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projektu
 • Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo
 • Metoda ilościowa i jakościowa pomiaru ryzyk – kiedy którą wybrać
 • Strategie zarządzania ryzykiem – kiedy którą zastosować
 • Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie

Uczestnicy przeprowadzą analizę ryzyka przykładowego projektu i zmodyfikują wcześniej przygotowany harmonogram o wyniki swojej pracy.

Dzień 2. Budżet, nadzór finansowy, zamykanie projektu

 • Finanse jako jeden z elementów trójkąta projektowego
 • Szacowanie przychodów i kosztów projektu. Tolerancje budżetu
 • Co jest a co nie jest kosztem projektu. Skutki nieumiejętnego stosowania alokacji kosztów przy szacowaniu budżetu
 • Szacowanie kosztów a szacowanie czasu. Związek między tymi dwoma wartościami
 • W jaki sposób wybrać najbardziej rentowny projekt
 • Rozliczanie zakończonego projektu

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Projekt zaplanowany, więc pora na analizę ryzyk i decyzję, jak nimi zarządzić: zmniejszyć prawdopodobieństwo i/lub ograniczyć wpływ. Jednym z ryzyk jest nieopłacalność projektu, stąd potrzeba opanowania sztuki budżetowania, a następnie bieżącego rozliczania realizacji projektu.

Szkolenie jest częścią programu „Zarządzanie projektami”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za budżetowanie oraz zarządzanie ryzykiem i finansami w projekcie.

Cele i korzyści

Dzień 1. Zarządzanie ryzykiem

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Przygotować się do radzenia sobie z ryzykami i szansami, które mogą wystąpić w projekcie
 • Wyszukać najbardziej wrażliwe miejsce w projekcie, zebrać ryzyka i wybrać te najważniejsze, zabezpieczyć się przed nimi bądź zminimalizować ich wpływ
 • Modelowo przeprowadzić proces analizy ryzyka
 • Zmniejszyć prawdopodobieństwa porażki projektu

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Przeanalizować projekt pod kątem możliwych do wystąpienia ryzyk
 • Wybrać ryzyka najbardziej istotne z punktu widzenia realizowanego celu projektu
 • Wybrać właściwą strategię dla ryzyka
 • Zaktualizować projekt o działania zabezpieczające i minimalizujące wpływ ryzyk na efekt projektu
 • Przygotować i aktualizować rejestr ryzyk

Dzień 2. Budżet, nadzór finansowy, zamykanie projektu

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • Kiedy i w jaki sposób oszacować budżet projektu
 • Jak policzyć rentowność projektu
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane na etapie szacowania budżetu oraz zarządzania finansami

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować kalkulację budżetu projektu
 • Policzyć podstawowe wskaźniki rentowności projektu
 • Monitorować postęp realizacji budżetu projektu
Program

Dzień 1. Zarządzanie ryzykiem

 • Definicja ryzyka. Co jest a co nie jest ryzykiem projektu. Założenia projektowe a ryzyka
 • Ryzyka pozytywne i negatywne
 • Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego
 • Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt
 • Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki
 • Macierz ryzyk – metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projektu
 • Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo
 • Metoda ilościowa i jakościowa pomiaru ryzyk – kiedy którą wybrać
 • Strategie zarządzania ryzykiem – kiedy którą zastosować
 • Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie

Uczestnicy przeprowadzą analizę ryzyka przykładowego projektu i zmodyfikują wcześniej przygotowany harmonogram o wyniki swojej pracy.

Dzień 2. Budżet, nadzór finansowy, zamykanie projektu

 • Finanse jako jeden z elementów trójkąta projektowego
 • Szacowanie przychodów i kosztów projektu. Tolerancje budżetu
 • Co jest a co nie jest kosztem projektu. Skutki nieumiejętnego stosowania alokacji kosztów przy szacowaniu budżetu
 • Szacowanie kosztów a szacowanie czasu. Związek między tymi dwoma wartościami
 • W jaki sposób wybrać najbardziej rentowny projekt
 • Rozliczanie zakończonego projektu

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

24-25 października 2024 – Warszawa

28-29 listopada 2024 – Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com