Efektywne prowadzenie spotkań – EY Academy of Business

Efektywne prowadzenie spotkań

„Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy” – Winston Churchill.

Umiejętność przeprowadzania zebrań jest podstawową kompetencją w zarządzaniu, która ma ogromny wpływ efekty pracy całego zespołu. W trakcje naszego szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, jak m.in. skutecznie poprowadzić zebranie czy jak zapewnić satysfakcję z uczestnictwa pracowników.

Sprawdź też ofertę e-kursów – pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. Przy zakupie e-learningu Jak efektywnie prowadzić spotkania online i szkolenia otrzymasz 10% rabatu na szkolenie.

Szkolenie kierujemy do:

 • Menedżerów wszystkich szczebli
 • Osób pełniących role liderów zespołów
 • Kierowników projektów
 • Przedstawicieli władz samorządowych

Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych

Korzyści z udziału:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Tworzenia planu zebrania
 • Doboru odpowiednich środków przekazu
 • Właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych
 • Skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi
 • Oceny audytorium pod kątem ról pełnionych podczas zebrania
 • Formułowania podsumowań

Przygotowanie do zebrania

 • Spotkania wewnętrzne i zewnętrzne — podobieństwa i różnice w podejściu
 • Identyfikacja grupy odbiorców — uczestników zebrania
 • Formułowanie celów zebrania
 • Tworzenie porządku obrad
 • Dobór pomocy audiowizualnych
 • Ustawienie sali podczas zebrania

Zarządzanie przebiegiem zebrania

 • Zasady skutecznego  realizowania poszczególnych punktów porządku obrad — zarządzanie czasem
 • Podział ról podczas zebrania
 • Podtrzymywanie  zainteresowania odbiorców
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Efektywne komunikowanie  a skuteczność zebrań

 • Cechy skutecznej prezentacji
 • Tworzenie wizerunku statycznego — wygląd zewnętrzny
 • Tworzenie wizerunku dynamicznego — sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, mowa ciała, kontakt wzrokowy, panowanie nad przestrzenią
 • Emisja głosu, dykcja, walka z tremą

Podsumowanie zebrania

 • Tworzenie protokołów przebiegu zebrań
 • Uwspólnianie
 • Wiązanie
 • Tworzenie zestawień rezultatów zebrań wraz z listą działań do podjęcia

Zebrania w ujęciu psychologicznym

 • Typologia uczestników zebrań
 • Rola zachowań grupowych
 • Zastosowanie elementów wywierania wpływu
 • Budowanie efektu pierwszego wrażenia
 • Zachęcanie uczestników do aktywności, motywowanie
 • Zarządzanie konfliktem

Kluczowe zasady prowadzenia zebrań

 • Cechy skutecznego zebrania
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Rola zachowania kontroli nad krzywą uwagi uczestników spotkania
 • Dlaczego niektóre zebrania się nie udają?
 • Świadome budowanie wizerunku podczas zebrań

Laboratorium prowadzenia zebrań

 • Warsztaty budowania celów zebrań
 • Tworzenie porządków dziennych zebrań
 • Prowadzenie zebrań w konkretnych ujęciach tematycznych (case’y z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk)
 • Ocena pracy wykonanej przez uczestników szkolenia

Dodatkowo w programie

Trening własnych sytuacji z zakresu prowadzenia zebrań i narad.

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy i trener (ponad 900 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzie kamerę i mikrofon.

Efektywne prowadzenie spotkań

Cena

1400 zł netto ( 1722 zł brutto )

Efektywne prowadzenie spotkań

„Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy” – Winston Churchill.

Umiejętność przeprowadzania zebrań jest podstawową kompetencją w zarządzaniu, która ma ogromny wpływ efekty pracy całego zespołu. W trakcje naszego szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, jak m.in. skutecznie poprowadzić zebranie czy jak zapewnić satysfakcję z uczestnictwa pracowników.

Sprawdź też ofertę e-kursów – pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. Przy zakupie e-learningu Jak efektywnie prowadzić spotkania online i szkolenia otrzymasz 10% rabatu na szkolenie.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • Menedżerów wszystkich szczebli
 • Osób pełniących role liderów zespołów
 • Kierowników projektów
 • Przedstawicieli władz samorządowych
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych

Korzyści z udziału:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Tworzenia planu zebrania
 • Doboru odpowiednich środków przekazu
 • Właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych
 • Skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi
 • Oceny audytorium pod kątem ról pełnionych podczas zebrania
 • Formułowania podsumowań
Program

Przygotowanie do zebrania

 • Spotkania wewnętrzne i zewnętrzne — podobieństwa i różnice w podejściu
 • Identyfikacja grupy odbiorców — uczestników zebrania
 • Formułowanie celów zebrania
 • Tworzenie porządku obrad
 • Dobór pomocy audiowizualnych
 • Ustawienie sali podczas zebrania

Zarządzanie przebiegiem zebrania

 • Zasady skutecznego  realizowania poszczególnych punktów porządku obrad — zarządzanie czasem
 • Podział ról podczas zebrania
 • Podtrzymywanie  zainteresowania odbiorców
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Efektywne komunikowanie  a skuteczność zebrań

 • Cechy skutecznej prezentacji
 • Tworzenie wizerunku statycznego — wygląd zewnętrzny
 • Tworzenie wizerunku dynamicznego — sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, mowa ciała, kontakt wzrokowy, panowanie nad przestrzenią
 • Emisja głosu, dykcja, walka z tremą

Podsumowanie zebrania

 • Tworzenie protokołów przebiegu zebrań
 • Uwspólnianie
 • Wiązanie
 • Tworzenie zestawień rezultatów zebrań wraz z listą działań do podjęcia

Zebrania w ujęciu psychologicznym

 • Typologia uczestników zebrań
 • Rola zachowań grupowych
 • Zastosowanie elementów wywierania wpływu
 • Budowanie efektu pierwszego wrażenia
 • Zachęcanie uczestników do aktywności, motywowanie
 • Zarządzanie konfliktem

Kluczowe zasady prowadzenia zebrań

 • Cechy skutecznego zebrania
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Rola zachowania kontroli nad krzywą uwagi uczestników spotkania
 • Dlaczego niektóre zebrania się nie udają?
 • Świadome budowanie wizerunku podczas zebrań

Laboratorium prowadzenia zebrań

 • Warsztaty budowania celów zebrań
 • Tworzenie porządków dziennych zebrań
 • Prowadzenie zebrań w konkretnych ujęciach tematycznych (case’y z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk)
 • Ocena pracy wykonanej przez uczestników szkolenia

Dodatkowo w programie

Trening własnych sytuacji z zakresu prowadzenia zebrań i narad.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1400 zł netto ( 1722 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

11 października 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com