Zarządzanie stresem i emocjami – EY Academy of Business

Zarządzanie stresem i emocjami

Dzięki udziałowi w szkoleniu podniesiesz skuteczność działań indywidualnych i zespołowych w obliczu sytuacji związanych ze stresem. Zwiększysz również swoje umiejętności z zakresu komunikowania w obliczu sytuacji stresowych i stresogennych.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Osoby chcące świadomie rozwijać swoje kompetencje i budować ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Menedżerów i członków zespołów procesowych i projektowych
 • Osoby zainteresowane psychologią zarządzania i procesami grupowymi
 • Osoby zainteresowane zmianą jakości swojego funkcjonowania w sytuacjach trudnych i wymagających
 • Osoby chcące rozwijać swoje umiejętności zarządzania sytuacjami stresującymi
 • Pracowników startupów

Cele:

 • Poznanie dynamiki powstawania objawów stresu
 • Poznanie podstaw psychologii zarządzania stresem
 • Rozpoznanie swojego nawykowego sposobu reagowania emocjonalnego oraz wpływu przekonań na zakres możliwych do podjęcia działań w sytuacji stresującej
 • Podniesienie skuteczności działań indywidualnych i zespołowych w obliczu sytuacji związanych ze stresem
 • Wzbogacenie w narzędzia samodoskonalenia oraz modele postępowania w sytuacji stresu
 • Przećwiczenie technik związanych z redukcja napięcia w ciele
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi komunikacyjnych podczas prowadzenia trudnych rozmów (np. feedback, pytania coachingowe, kontraktowanie, przeformułowania, STOP, aktywne słuchanie, wnikliwa obserwacja)

Korzyści:

 • Poszerzenie umiejętności z zakresu komunikowania w obliczu sytuacji stresowych i stresogennych
 • Poznanie sposobów minimalizowania stresu i konfliktu
 • Zdobycie wiedzy w obszarze skutecznych technik zapobiegania sytuacjom stresowym
 • Zbudowanie świadomości na temat zarządzania czasem i planowania krótko i długookresowego
 • Pogłębienie umiejętności zapobiegania stresowi osobistemu

Stres osobisty i organizacyjny

 • Definicja i typologie stresu (czym jest stres, kiedy się pojawia, co go warunkuje)
 • Stres w organizacji w obliczu badań i statystyk
 • Schematy zachowań grupowych w obliczu stresu i konfliktu: jak zidentyfikować stres w zespole (DLA MENEDŻERÓW)
 • Stres permanentny (objawy, przyczyny, przeciwdziałanie)

Przyczyny stresu

 • Uwarunkowania indywidualne (kwestia odporności na stres, aspekt charakterologiczny)
 • Uwarunkowania strukturalno-organizacyjne a stres (DLA MENEDŻERÓW)
 • Aktywności indywidualne i zespołowe wzmagające stres

Konsekwencje stresu

 • Skutki indywidualne
 • Skutki organizacyjne
 • Stres a efektywność

Ćwiczenia:

Analiza scenek komunikacyjnych w obszarze badania symptomów stresu tymczasowego i permanentnego. Dyskusja nad kwestiami problemowymi.

Stres a sytuacja konfliktowa 

 • Mechanizm powstawania konfliktu opartego o stres
 • Schemat działania w obliczu konfliktu
 • Działania prewencyjne w kontekście stresu i konfliktu
 • Metody wywierania wpływu a sytuacja konfliktowa
 • Obrona przed manipulacją
 • Radzenie sobie z atakami personalnymi, zarzutami i trudnymi pytaniami

Ćwiczenia:

Ćwiczenie obniżania poziomu negatywnych emocji w sytuacjach konfliktowych. Warsztat doboru argumentów z elementami wywierania wpływu. Analiza mocnych i słabych stron poszczególnych uczestników scenek.

Przeciwdziałanie stresowi

 • Techniki kontroli stresu
 • Czynniki zapobiegające stresowi
 • Czynniki minimalizujące stres
 • Działania menedżerskie minimalizujące stres w organizacji (DLA MENEDŻERÓW)
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem osobistym
 • Schematy walki ze stresem w organizacji

Stres – co warto wiedzieć, aby odmienić jego znaczenie:

 • Stres jako odpowiedź na wymagania otoczenia (holistyczne podejście)
 • Proces reakcji stresowej: sytuacja — umysł — ciało i jakie to nam daje możliwości wpływania na poszczególne poziomy
 • Poczucie kontroli nad zdarzeniami: wyzwania, ograniczenia i możliwości, czyli o wpływie interpretacji na poczucie sprawstwa

Z jakich narzędzi wpływu możemy korzystać na poziomie umysłu — interpretacja zdarzeń i kreowanie rzeczywistości:

 • Wpływ przekonań i poprzednich doświadczeń na interpretację zdarzeń stresujących
 • Wyobrażenia dotyczące przyszłości jako mechanizm zachowań lękowych
 • Samoocena własnych możliwości oraz zasobów w poradzeniu sobie ze stresem, czyli o pozytywnym myśleniu i poczuciu sprawstwa
 • Jak świadomie kreować możliwości w reagowaniu na daną sytuację
 • Praca na poziomie przekonań: rozpoznawanie przekonań, ograniczenia przekonań, „rozbijanie” przekonań ograniczających dostęp do własnych zasobów

Ćwiczenia:

Ćwiczenia indywidualne i ćwiczenia w parach dotyczące poczucia wpływu na zdarzenia stresujące, samooceny własnych zasobów, rozpoznania własnych przekonań dotyczących stresu i swoich możliwości wpływania.

Emocje i ciało:

 • Emocje jako informacja; dialog umysł – ciało w powstawaniu emocji
 • O tym, jak odbieramy emocje innych
 • Czy są emocje dobre i złe?
 • Jak radzić sobie z emocjami, które odczuwamy?
 • Ekspresja emocji i napięć w ciele
 • Techniki relaksacji, koncentracji i energetyzujące w dialogu z ciałem

Ćwiczenia:

Ćwiczenia w parach dotyczące rozpoznawania emocji (wykorzystanie technik coachingowych w słuchaniu ciała). Ćwiczenia grupowe wykorzystujące techniki relaksacji i koncentracji.

Zarządzanie trudnymi sytuacjami:

 • Umiejętności komunikacyjne podczas prowadzenia rozmowy: definiowanie celów, obserwacja reakcji po drugiej stronie, zadawanie pytań otwartych, podsumowywanie, klasyfikowanie, analiza danych i podejmowanie decyzji
 • Umiejętności odpowiadania na emocje pojawiające się podczas rozmowy: konfrontowanie z reakcjami emocjonalnymi, rozpoznawanie potrzeb, rezonowanie, dystansowanie, rozpoznawanie i odsłanianie gier emocjonalnych, stawianie granic (definiowanie zakresu wsparcia)

Ćwiczenia:

Symulacje rozmów w parach na forum, dotyczące trudnych sytuacji oraz uruchamianie umiejętności odsłaniania przekonań, zmiany emocji i komunikacyjnych. Feedback od trenera i grupy.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu — wellness w biznesie.

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy i trener (ponad 900 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzie kamerę i mikrofon.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Bardzo merytoryczne spotkania z profesjonalistami, zachęcające do refleksji i rozwoju. Inspirujące i otwierające oczy na doświadczenia innych i nowe perspektywy. ”

Agata Zając

Uczestniczka szkolenia

„Szkolenie pokazało mi praktyczne narzędzia do pracy nad sobą i swoimi emocjami. Dało mi nadzieję na to iż jestem w stanie lepiej zarządzać emocjami, a tym samym swoim zespołem. ”

Kasia Wierzejska

Uczestniczka szkolenia

„Szkolenie było przejrzyste, konkretne i merytoryczne. Szczególnie dzień drugi skupiający się na stresie w odniesieniu do pracy. Dużo sensorów i sytuacji omówionych na przykładach wraz z rozwiązaniami, które można zastosować w życiu zawodowym. Dzięki różnorodnej grupie (zarówno menedżerowie i pracownicy) można było poznać stres z różnych perspektyw.”

Uczestnik szkolenia 18-19.03.2024

„Szkolenie bardzo wartościowe merytorycznie. Na pewno skorzystam z Państwa oferty w przyszłości. ”

Tomasz Tyburski

Uczestnik szkolenia

„1 dzień: Kompetentna osoba prowadząca (Anetta Krukowska). Ciekawie poruszone tematy dotyczące radzenia sobie z emocjami. 2 dzień: Rewelacyjny prowadzący (Radosław Jacek Miler). Świetny program. ”

Uczestnik szkolenia 18-19.03.2024

Zarządzanie stresem i emocjami

Cena

1900 zł netto ( 2337 zł brutto )

Zarządzanie stresem i emocjami

Dzięki udziałowi w szkoleniu podniesiesz skuteczność działań indywidualnych i zespołowych w obliczu sytuacji związanych ze stresem. Zwiększysz również swoje umiejętności z zakresu komunikowania w obliczu sytuacji stresowych i stresogennych.

Dla kogo?

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Osoby chcące świadomie rozwijać swoje kompetencje i budować ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Menedżerów i członków zespołów procesowych i projektowych
 • Osoby zainteresowane psychologią zarządzania i procesami grupowymi
 • Osoby zainteresowane zmianą jakości swojego funkcjonowania w sytuacjach trudnych i wymagających
 • Osoby chcące rozwijać swoje umiejętności zarządzania sytuacjami stresującymi
 • Pracowników startupów
Cele i korzyści

Cele:

 • Poznanie dynamiki powstawania objawów stresu
 • Poznanie podstaw psychologii zarządzania stresem
 • Rozpoznanie swojego nawykowego sposobu reagowania emocjonalnego oraz wpływu przekonań na zakres możliwych do podjęcia działań w sytuacji stresującej
 • Podniesienie skuteczności działań indywidualnych i zespołowych w obliczu sytuacji związanych ze stresem
 • Wzbogacenie w narzędzia samodoskonalenia oraz modele postępowania w sytuacji stresu
 • Przećwiczenie technik związanych z redukcja napięcia w ciele
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi komunikacyjnych podczas prowadzenia trudnych rozmów (np. feedback, pytania coachingowe, kontraktowanie, przeformułowania, STOP, aktywne słuchanie, wnikliwa obserwacja)

Korzyści:

 • Poszerzenie umiejętności z zakresu komunikowania w obliczu sytuacji stresowych i stresogennych
 • Poznanie sposobów minimalizowania stresu i konfliktu
 • Zdobycie wiedzy w obszarze skutecznych technik zapobiegania sytuacjom stresowym
 • Zbudowanie świadomości na temat zarządzania czasem i planowania krótko i długookresowego
 • Pogłębienie umiejętności zapobiegania stresowi osobistemu
Program

Stres osobisty i organizacyjny

 • Definicja i typologie stresu (czym jest stres, kiedy się pojawia, co go warunkuje)
 • Stres w organizacji w obliczu badań i statystyk
 • Schematy zachowań grupowych w obliczu stresu i konfliktu: jak zidentyfikować stres w zespole (DLA MENEDŻERÓW)
 • Stres permanentny (objawy, przyczyny, przeciwdziałanie)

Przyczyny stresu

 • Uwarunkowania indywidualne (kwestia odporności na stres, aspekt charakterologiczny)
 • Uwarunkowania strukturalno-organizacyjne a stres (DLA MENEDŻERÓW)
 • Aktywności indywidualne i zespołowe wzmagające stres

Konsekwencje stresu

 • Skutki indywidualne
 • Skutki organizacyjne
 • Stres a efektywność

Ćwiczenia:

Analiza scenek komunikacyjnych w obszarze badania symptomów stresu tymczasowego i permanentnego. Dyskusja nad kwestiami problemowymi.

Stres a sytuacja konfliktowa 

 • Mechanizm powstawania konfliktu opartego o stres
 • Schemat działania w obliczu konfliktu
 • Działania prewencyjne w kontekście stresu i konfliktu
 • Metody wywierania wpływu a sytuacja konfliktowa
 • Obrona przed manipulacją
 • Radzenie sobie z atakami personalnymi, zarzutami i trudnymi pytaniami

Ćwiczenia:

Ćwiczenie obniżania poziomu negatywnych emocji w sytuacjach konfliktowych. Warsztat doboru argumentów z elementami wywierania wpływu. Analiza mocnych i słabych stron poszczególnych uczestników scenek.

Przeciwdziałanie stresowi

 • Techniki kontroli stresu
 • Czynniki zapobiegające stresowi
 • Czynniki minimalizujące stres
 • Działania menedżerskie minimalizujące stres w organizacji (DLA MENEDŻERÓW)
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem osobistym
 • Schematy walki ze stresem w organizacji

Stres – co warto wiedzieć, aby odmienić jego znaczenie:

 • Stres jako odpowiedź na wymagania otoczenia (holistyczne podejście)
 • Proces reakcji stresowej: sytuacja — umysł — ciało i jakie to nam daje możliwości wpływania na poszczególne poziomy
 • Poczucie kontroli nad zdarzeniami: wyzwania, ograniczenia i możliwości, czyli o wpływie interpretacji na poczucie sprawstwa

Z jakich narzędzi wpływu możemy korzystać na poziomie umysłu — interpretacja zdarzeń i kreowanie rzeczywistości:

 • Wpływ przekonań i poprzednich doświadczeń na interpretację zdarzeń stresujących
 • Wyobrażenia dotyczące przyszłości jako mechanizm zachowań lękowych
 • Samoocena własnych możliwości oraz zasobów w poradzeniu sobie ze stresem, czyli o pozytywnym myśleniu i poczuciu sprawstwa
 • Jak świadomie kreować możliwości w reagowaniu na daną sytuację
 • Praca na poziomie przekonań: rozpoznawanie przekonań, ograniczenia przekonań, „rozbijanie” przekonań ograniczających dostęp do własnych zasobów

Ćwiczenia:

Ćwiczenia indywidualne i ćwiczenia w parach dotyczące poczucia wpływu na zdarzenia stresujące, samooceny własnych zasobów, rozpoznania własnych przekonań dotyczących stresu i swoich możliwości wpływania.

Emocje i ciało:

 • Emocje jako informacja; dialog umysł – ciało w powstawaniu emocji
 • O tym, jak odbieramy emocje innych
 • Czy są emocje dobre i złe?
 • Jak radzić sobie z emocjami, które odczuwamy?
 • Ekspresja emocji i napięć w ciele
 • Techniki relaksacji, koncentracji i energetyzujące w dialogu z ciałem

Ćwiczenia:

Ćwiczenia w parach dotyczące rozpoznawania emocji (wykorzystanie technik coachingowych w słuchaniu ciała). Ćwiczenia grupowe wykorzystujące techniki relaksacji i koncentracji.

Zarządzanie trudnymi sytuacjami:

 • Umiejętności komunikacyjne podczas prowadzenia rozmowy: definiowanie celów, obserwacja reakcji po drugiej stronie, zadawanie pytań otwartych, podsumowywanie, klasyfikowanie, analiza danych i podejmowanie decyzji
 • Umiejętności odpowiadania na emocje pojawiające się podczas rozmowy: konfrontowanie z reakcjami emocjonalnymi, rozpoznawanie potrzeb, rezonowanie, dystansowanie, rozpoznawanie i odsłanianie gier emocjonalnych, stawianie granic (definiowanie zakresu wsparcia)

Ćwiczenia:

Symulacje rozmów w parach na forum, dotyczące trudnych sytuacji oraz uruchamianie umiejętności odsłaniania przekonań, zmiany emocji i komunikacyjnych. Feedback od trenera i grupy.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1900 zł netto ( 2337 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

20-21 czerwca 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com