Alicja Biernat - Trener – EY Academy of Business

Alicja Biernat - trener

Jako trener od kilku lat współpracuje z EY Academy of Business, prowadząc szkolenia z tematyki prawa pracy, mobbingu i dyskryminacji

Alicja Biernat posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie w praktycznym doradztwie z zakresu prawa pracy i profilaktyki antymobbingowej.

Doświadczenie zdobywała m.in. w kancelariach Ernst & Young oraz TGC Corporate Lawyers. Była także specjalistą w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawa pracy.

Wspiera klientów polskich i zagranicznych w przygotowaniu strategii związanych ze zwolnieniami pracowników i kształtowaniu relacji z pracownikami. Pomaga klientom w negocjacjach ze związkami zawodowymi, procedurach zmiany układów zbiorowych, przejęciach pracowników i restrukturyzacjach pracowniczych. Doradza również, jak optymalizować czas pracy i wynagrodzenia, tworzyć prawidłową i funkcjonalną dokumentację pracowniczą, a także regulaminy pracy, wynagrodzeń oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


 

Przykładowe projekty:

1. Alicja brała udział w wielu projektach dotyczących kształtowania dobrych relacji w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi (m.in. przygotowywała procedury wewnętrzne, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników, prowadziła audyty relacji oraz postępowania wyjaśniające, była członkiem komisji wyjaśniających).

2. Występuje publicznie od 2006 roku (kiedy jeszcze pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej). Szkolenia zaczęła prowadzić w 2008 roku.

3. Po założeniu własnej kancelarii w 2015 roku, zintensyfikowała szkolenia i rozpoczęła współpracę z kilkoma firmami szkoleniowymi. W ramach tej współpracy prowadziła warsztaty dla instytucji publicznych, międzynarodowych korporacji, menadżerów i działów kadr. Występowała też na konferencjach branżowych (kilka razy w roku).