Katarzyna Jasińska – EY Academy of Business

Katarzyna Jasińska

Moją pasją jest praca z ludźmi i ciągły rozwój osobisty – wierzę, że to najskuteczniejszy sposób generowania stale rosnącej wartości dodanej dla organizacji.

Trener i coach, związana z EY Academy of Business od 2022 roku.

Ukończyła studia z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończyła Zaawansowane Studia Coachingu, uzyskała akredytację International Coaching Federation (ACC ICF), której jest członkiem od 2020 roku. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie coachingu, w tym coachingu mocnych stron oraz szeroko pojętego zarządzania w biznesie. Od 2021 roku jest certyfikowanym asesorem kompetencji metodami Assessment i Development Center.

Od 1996 roku pracuje w dużej firmie produkcyjnej o zasięgu globalnym, od 2005 roku na stanowiskach wyższego szczebla zarządzania (aktualnie Dyrektor Programów Rozwoju Grupy). Planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami oraz współpraca z koncernami motoryzacyjnymi to główne obszary jej doświadczeń biznesowych, budowanych we współpracy z międzynarodowym zespołem działającym nie tylko w Europie, ale także w Chinach i Meksyku.

Od 2022 roku prowadzi również własną działalność gospodarczą, Cross-Link Rozwój bez Granic, świadcząc usługi jako coach, trener, asesor, konsultant.

Jako trener specjalizuje się w tematach z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zespołem, pracy zespołowej, umiejętności menedżerskich, rozwoju kompetencji i miękkiego HR oraz coachingu i kluczowych kompetencji coacha.

Kasia jest pasjonatką tańca towarzyskiego, który polubiła jeszcze w szkole średniej. Od kilku lat razem z mężem tańczy hobbystycznie w formacji tańca towarzyskiego.


 

Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Realizacja wielu inicjatyw strategicznych nastawionych na rozwój biznesu, w tym uczestnictwo w projektach akwizycyjnych w Europie, Azji i USA.

2. Zarządzanie programami rozwojowymi dla kadr menedżerskich.

3. W 2020 roku ambasador i mentor w projektach Business Workout Studenckiego Forum Business Centre Club.

4. W 2022 roku udział w projekcie Development Center jako asesor EY Academy of Business.

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: