Bartosz Brosowski – EY Academy of Business

Bartosz Brosowski

Jako trener przeszkolił ponad 500 Process Managerów, 400 Green Beltów i 200 Black Beltów oraz 200 Project Managerów i Lead Facilitatorów.

Filozofią zarządzania procesami i metodyką Lean Six Sigma zajmuje się od 1999 roku. Rozpoczął wówczas współpracę z koncernem General Electric w obszarze finansów i IT. Przechodząc wszystkie szczeble edukacji w zakresie programu optymalizacji procesów Six Sigma i Lean Management, a także realizując strategiczne projekty przynoszące firmie określone korzyści finansowe i szanse rozwoju, w roku 2004 uzyskał certyfikat Master Black Belt.

Dzięki licznym szkoleniom i bogatej wiedzy praktycznej zdobył liczne międzynarodowe certyfikaty metodologii Lean Six Sigma, Project Management i Work-Out. Jako Project Leader prowadził około 60 strategicznych projektów w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Realizując strategię rozwoju programu Lean Six Sigma w GE Capital, zdobył wiele nagród za udane wdrożenia projektów i całych metodologii.


 

Przykładowe projekty:

1. Jest twórcą strategii wdrożenia i rozwoju metodologii Lean Six Sigma w wielu firmach z różnych branż i sektorów. Ściśle współpracuje z branżą BPO i SSC w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów.

2. W 2014 roku rozpoczął współpracę z Grupą LOTOS S.A. jako dyrektor Programu Poprawy Efektywności odpowiedzialny za kompleksowy program zarządzania kosztami grupy kapitałowej. Uruchomił rozbudowany system monitorowania kosztów oraz zorganizował proces uruchamiania i zarządzania portfelem projektów efektywnościowych w ramach Grupy.