Scrum Simulation – EY Academy of Business

Scrum Simulation

Nowość!

Scrum to jedna z najpopularniejszych metodologii Agile. Jest to adaptacyjna, iteracyjna, szybka, elastyczna i skuteczna koncepcja stworzona w celu szybkiego dostarczania znaczącej wartości w trakcie całego projektu. Scrum zapewnia przejrzystość komunikacji i tworzy środowisko zbiorowej odpowiedzialności i ciągłego usprawniania.

Warsztat Symulacja Scrum to praktyczne szkolenie, które pozwala na zrozumienie zasad Scrum poprzez symulację pracy zespołu w oparciu o praktyczny przykład biznesowy. Jest przeznaczony dla osób chcących poznać praktykę i specyfikę stosowanych narzędzi Scrum Mastera, technik, ról w zespole oraz artefaktów, ale przede wszystkim pracy z grupą i interakcji ze wszystkimi uczestnikami procesu. Szkolenie to ma na celu pokazanie praktycznej wartości metodyki Scrum i jej zastosowania w różnych dziedzinach przy silnym nacisku na potencjalne błędy i najczęściej występujące problemy.

Ze szkolenia odniosą korzyść wszyscy uczestnicy programu Scrum i procesu wytwarzania oprogramowania, zarówno początkujący, którzy na podstawie gry przyswoją podstawowe zasady i narzędzia, jak i doświadczeni, którzy zweryfikują najnowszą wiedzę i rozszerzą zaplecze narzędziowe.

 

Dzięki rozpisaniu wszystkich ról w cyklu wytwórczym metodyki Scrum, swoje umiejętności będą mieli szansę przećwiczyć: Scrum Master, Product Owner, Analityk, Tester, Architekt, DevOps.

Podczas szkolenia:

 • Zapoznamy uczestników z najnowszymi trendami w zakresie kompetencji i umiejętności wszystkich ról w programie Scrum
 • Przejdziemy praktycznie przez wszystkie elementy procesu Scrum (wydarzenia i artefakty)
 • Zaprezentujemy zakres zadań Product Ownera w zespole Scrum, sposób konstruowania i zarządzania Product Backlogiem
 • Poznasz techniki efektywnej współpracy Product Ownera z Klientem oraz zespołem Scrum
 • Zaprezentujemy istotę definiowania i szacowania zakresu Sprintu oraz ścierania się interesów IT i biznesu w trakcie planowania, realizacji i przeglądu
 • Poznasz rolę Scrum Mastera i sposób prowadzenia Retrospekcji oraz narzędzia pracy warsztatowej
 • Przećwiczysz wszystkie techniki pracy z zespołem
 • Zaobserwujesz wymagane umiejętności miękkie wszystkich ról w procesie wytwórczym
 • Każdy będzie mógł się wcielić w dowolną rolę, a dzięki wymienności również sprawdzić interakcje między funkcjami
 • Wskażemy możliwości rozwoju kariery i transferu z obszaru biznesowego w stronę IT
 • Wprowadzenie do metodyki Scrum – opis ról, wydarzeń i artefaktów
 • Prezentacja wszystkich narzędzi oraz zasad
 • Definiowanie ról Project Managera, Scrum Mastera, Klienta, Product Ownera, Codera, Testera
 • Zasady komunikacji w zespole
 • Diversity game – umiejętności miękkie
 • Wprowadzenie do symulacji, karty ról, rozkład rund i wybór scenariuszy
 • Warsztat – praca z wymaganiami klienta i product backlogiem
 • Warsztat – praca z User story, szacowaniem i priorytetyzacją
 • Warsztat – Kanban, plan sprintów, testów oraz wydawania
 • Warsztat – Planowanie Sprintu
 • Warsztat – Realizacja Sprintu
 • Warsztat – Przegląd
 • Warsztat – Retrospekcja
 • Warsztat – Wydawanie, testowanie
 • Warsztat – Sprint timetable
 • Wnioski i omówienie zasad Scrum w oparciu o wyniki symulacji i popełnione błędy
 • Podsumowanie

Bartosz Brosowski - ekspert w obszarze zarządzania procesami, metodyki Lean Six Sigma oraz metodyk zarządzania projektami i technologiami IT.

Scrum Simulation

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Scrum Simulation

Nowość!

Scrum to jedna z najpopularniejszych metodologii Agile. Jest to adaptacyjna, iteracyjna, szybka, elastyczna i skuteczna koncepcja stworzona w celu szybkiego dostarczania znaczącej wartości w trakcie całego projektu. Scrum zapewnia przejrzystość komunikacji i tworzy środowisko zbiorowej odpowiedzialności i ciągłego usprawniania.

Warsztat Symulacja Scrum to praktyczne szkolenie, które pozwala na zrozumienie zasad Scrum poprzez symulację pracy zespołu w oparciu o praktyczny przykład biznesowy. Jest przeznaczony dla osób chcących poznać praktykę i specyfikę stosowanych narzędzi Scrum Mastera, technik, ról w zespole oraz artefaktów, ale przede wszystkim pracy z grupą i interakcji ze wszystkimi uczestnikami procesu. Szkolenie to ma na celu pokazanie praktycznej wartości metodyki Scrum i jej zastosowania w różnych dziedzinach przy silnym nacisku na potencjalne błędy i najczęściej występujące problemy.

Dla kogo?

Ze szkolenia odniosą korzyść wszyscy uczestnicy programu Scrum i procesu wytwarzania oprogramowania, zarówno początkujący, którzy na podstawie gry przyswoją podstawowe zasady i narzędzia, jak i doświadczeni, którzy zweryfikują najnowszą wiedzę i rozszerzą zaplecze narzędziowe.

 

Dzięki rozpisaniu wszystkich ról w cyklu wytwórczym metodyki Scrum, swoje umiejętności będą mieli szansę przećwiczyć: Scrum Master, Product Owner, Analityk, Tester, Architekt, DevOps.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

 • Zapoznamy uczestników z najnowszymi trendami w zakresie kompetencji i umiejętności wszystkich ról w programie Scrum
 • Przejdziemy praktycznie przez wszystkie elementy procesu Scrum (wydarzenia i artefakty)
 • Zaprezentujemy zakres zadań Product Ownera w zespole Scrum, sposób konstruowania i zarządzania Product Backlogiem
 • Poznasz techniki efektywnej współpracy Product Ownera z Klientem oraz zespołem Scrum
 • Zaprezentujemy istotę definiowania i szacowania zakresu Sprintu oraz ścierania się interesów IT i biznesu w trakcie planowania, realizacji i przeglądu
 • Poznasz rolę Scrum Mastera i sposób prowadzenia Retrospekcji oraz narzędzia pracy warsztatowej
 • Przećwiczysz wszystkie techniki pracy z zespołem
 • Zaobserwujesz wymagane umiejętności miękkie wszystkich ról w procesie wytwórczym
 • Każdy będzie mógł się wcielić w dowolną rolę, a dzięki wymienności również sprawdzić interakcje między funkcjami
 • Wskażemy możliwości rozwoju kariery i transferu z obszaru biznesowego w stronę IT
Program
 • Wprowadzenie do metodyki Scrum – opis ról, wydarzeń i artefaktów
 • Prezentacja wszystkich narzędzi oraz zasad
 • Definiowanie ról Project Managera, Scrum Mastera, Klienta, Product Ownera, Codera, Testera
 • Zasady komunikacji w zespole
 • Diversity game – umiejętności miękkie
 • Wprowadzenie do symulacji, karty ról, rozkład rund i wybór scenariuszy
 • Warsztat – praca z wymaganiami klienta i product backlogiem
 • Warsztat – praca z User story, szacowaniem i priorytetyzacją
 • Warsztat – Kanban, plan sprintów, testów oraz wydawania
 • Warsztat – Planowanie Sprintu
 • Warsztat – Realizacja Sprintu
 • Warsztat – Przegląd
 • Warsztat – Retrospekcja
 • Warsztat – Wydawanie, testowanie
 • Warsztat – Sprint timetable
 • Wnioski i omówienie zasad Scrum w oparciu o wyniki symulacji i popełnione błędy
 • Podsumowanie

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

25 listopada 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com