Analityk procesów biznesowych - BRM – EY Academy of Business

Analityk procesów biznesowych – BRM

Poznaj najnowsze trendy w zakresie kompetencji i umiejętności BRM i QA na świecie.

 • Menedżerów oraz ekspertów odpowiedzialnych lub uczestniczących w procesach wytwórczych oprogramowania, zarówno ze strony biznesu, jak i IT (koderów, testerów, devopsów, architektów rozwiązań).
 • Osób z doświadczeniem w zarządzaniu (proces managerów, analityków biznesowych, product ownerów) i optymalizacji procesów biznesowych (Project managerów, Lean ekspertów, Green/Black Belt Six Sigma, CI i Change managerów) chcących poznać możliwości rozwoju w obszarze IT przy uwzględnieniu dotychczasowych kompetencji.
 • Osób szukających możliwości rozwoju kariery zawodowej w kierunku IT.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w zakresie kompetencji i umiejętności BRM, QA i ARCH na świecie
 • Wskazanie możliwości rozwoju kariery i transferu z obszaru biznesowego w stronę IT
 • Przedstawienie procesu wytwórczego oraz roli Analityka systemowego
 • Zaprezentowanie zakresu zadań Analityka biznesowego w ramach prowadzenia projektu IT i procesów PMO
 • Pokazanie, w jaki sposób wspierać koderów oraz efektywnie współpracować z klientem przy budowaniu zakresu rozwiązania i identyfikacji wymagań
 • Omówienie umiejętności miękkich analityka w pracy z klientem
 • Dokładne omówienie, jak zebrać i weryfikować wymagania klienta oraz jak tworzyć specyfikację funkcjonalną
 • Przedstawienie najefektywniejszych narzędzi analizy procesu, identyfikacji oraz priorytetyzacji wymagań biznesowych w ramach różnych metodyk (PMI, Prince2, Lean Six Sigma, Scrum)
 • Przedstawienie schematycznej architektury systemu IT oraz sposobów zarządzania środowiskami i kodem
 • Przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie prototypowania rozwiązania
 • Pokazanie zmian w zakresie kompetencyjnym Analityka oraz kierunków rozwoju i przyszłości zawodu w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie narzędzi analizy procesu
 • Nabycie umiejętności identyfikacji oraz priorytetyzacji wymagań biznesowych w ramach różnych metodyk (PMI, Prince2, Lean Six Sigma, Scrum)
 • Poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie prototypowania
 • Nabycie umiejętności zbierania i weryfikowania wymagań klientów
 • Możliwości rozwoju kariery i transferu z obszaru biznesowego w stronę IT

DZIEŃ 1

 • Nowy Profil Kompetencyjny – Menedżera relacji (BRM), Analityka biznesowego (BA) i Analityka jakości (QA) i Architekta
 • Procesy PMO i proces dostarczania zmiany (Solution delivery)
 • Rola Biura Zarządzania Portfelem Projektów (PMO), PM, BRM i Analityka systemowego w procesie dostarczania zmiany
 • Umiejętność i zakres zadań dla Analityka biznesowego w metodykach Waterfalll i Agile – współpraca z Project Managerem, Product Ownerem, zespołem Scrum oraz zespołem developerskim i testowym
 • Efektywna współpraca z Klientem przy budowaniu zakresu rozwiązania i identyfikacji wymagań – warsztat procesowy (organizowanie i prowadzenie)
 • Umiejętności fasylitatora i praca z grupą warsztatową
 • Analiza zespołu przy zarządzaniu zmianą (CAP – Change Acceleration Process)
 • Analiza bieżącego stanu procesu (tworzenie i analiza mapy, przepływ danych, przepływ dokumentów oraz identyfikacja i wdrażanie rekomendacjami)
 • Modele analityczne i architektoniczne oraz narzędzia do modelowania – UML / EPC / BPMN / Flow diagram
 • Figma, Event modeling czy PPS

DZIEŃ 2

 • Jak zbierać i weryfikować Wymagania biznesowe (BR) i przekształcać w Specyfikację funkcjonalną (FS)
 • Narzędzia identyfikacji i priorytetyzacji BR-ów w ramach różnych metodyk (PMI, Lean Six Sigma, Scrum)
 • Zarządzanie Product BackLogiem, User Storami i Priorities Matrix oraz współpraca z Product Ownerem
 • Rodzaje Wymagań klienta oraz kryteria akceptacji (CLAC, CTQ)
 • Wprowadzenie do architektury systemu IT, pojęcia front-end, back-end
 • Środowiska systemowe, zarządzanie kodem oraz podstawy programowania potrzebne w pracy analityka
 • Podstawowe założenia metodyki TOGAF do opisywania architektury
 • Prototypowanie i POC – najnowsze narzędzia i sposób pracy z Klientem
 • Warsztat praktyczny MOKUP TRAINING
 • Testowanie – rodzaje testów i narzędzia oraz organizacja testów i rola Analityka (scenariusz i skrypty)
 • AI w pracy analityk i architekt – Prompt engineering; Open AI API, GitHub Copilot.
 • Najczęściej popełniane błędy w analizie biznesowej systemu IT
 • Kierunki rozwoju analityka / architekta – przyszłość zawodu

Bartosz Brosowski - ekspert w obszarze zarządzania procesami, metodyki Lean Six Sigma oraz metodyk zarządzania projektami i technologiami IT.

Analityk procesów biznesowych - BRM

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Analityk procesów biznesowych – BRM

Poznaj najnowsze trendy w zakresie kompetencji i umiejętności BRM i QA na świecie.

Dla kogo?

 • Menedżerów oraz ekspertów odpowiedzialnych lub uczestniczących w procesach wytwórczych oprogramowania, zarówno ze strony biznesu, jak i IT (koderów, testerów, devopsów, architektów rozwiązań).
 • Osób z doświadczeniem w zarządzaniu (proces managerów, analityków biznesowych, product ownerów) i optymalizacji procesów biznesowych (Project managerów, Lean ekspertów, Green/Black Belt Six Sigma, CI i Change managerów) chcących poznać możliwości rozwoju w obszarze IT przy uwzględnieniu dotychczasowych kompetencji.
 • Osób szukających możliwości rozwoju kariery zawodowej w kierunku IT.
Cele i korzyści

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w zakresie kompetencji i umiejętności BRM, QA i ARCH na świecie
 • Wskazanie możliwości rozwoju kariery i transferu z obszaru biznesowego w stronę IT
 • Przedstawienie procesu wytwórczego oraz roli Analityka systemowego
 • Zaprezentowanie zakresu zadań Analityka biznesowego w ramach prowadzenia projektu IT i procesów PMO
 • Pokazanie, w jaki sposób wspierać koderów oraz efektywnie współpracować z klientem przy budowaniu zakresu rozwiązania i identyfikacji wymagań
 • Omówienie umiejętności miękkich analityka w pracy z klientem
 • Dokładne omówienie, jak zebrać i weryfikować wymagania klienta oraz jak tworzyć specyfikację funkcjonalną
 • Przedstawienie najefektywniejszych narzędzi analizy procesu, identyfikacji oraz priorytetyzacji wymagań biznesowych w ramach różnych metodyk (PMI, Prince2, Lean Six Sigma, Scrum)
 • Przedstawienie schematycznej architektury systemu IT oraz sposobów zarządzania środowiskami i kodem
 • Przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie prototypowania rozwiązania
 • Pokazanie zmian w zakresie kompetencyjnym Analityka oraz kierunków rozwoju i przyszłości zawodu w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie narzędzi analizy procesu
 • Nabycie umiejętności identyfikacji oraz priorytetyzacji wymagań biznesowych w ramach różnych metodyk (PMI, Prince2, Lean Six Sigma, Scrum)
 • Poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie prototypowania
 • Nabycie umiejętności zbierania i weryfikowania wymagań klientów
 • Możliwości rozwoju kariery i transferu z obszaru biznesowego w stronę IT
Program

DZIEŃ 1

 • Nowy Profil Kompetencyjny – Menedżera relacji (BRM), Analityka biznesowego (BA) i Analityka jakości (QA) i Architekta
 • Procesy PMO i proces dostarczania zmiany (Solution delivery)
 • Rola Biura Zarządzania Portfelem Projektów (PMO), PM, BRM i Analityka systemowego w procesie dostarczania zmiany
 • Umiejętność i zakres zadań dla Analityka biznesowego w metodykach Waterfalll i Agile – współpraca z Project Managerem, Product Ownerem, zespołem Scrum oraz zespołem developerskim i testowym
 • Efektywna współpraca z Klientem przy budowaniu zakresu rozwiązania i identyfikacji wymagań – warsztat procesowy (organizowanie i prowadzenie)
 • Umiejętności fasylitatora i praca z grupą warsztatową
 • Analiza zespołu przy zarządzaniu zmianą (CAP – Change Acceleration Process)
 • Analiza bieżącego stanu procesu (tworzenie i analiza mapy, przepływ danych, przepływ dokumentów oraz identyfikacja i wdrażanie rekomendacjami)
 • Modele analityczne i architektoniczne oraz narzędzia do modelowania – UML / EPC / BPMN / Flow diagram
 • Figma, Event modeling czy PPS

DZIEŃ 2

 • Jak zbierać i weryfikować Wymagania biznesowe (BR) i przekształcać w Specyfikację funkcjonalną (FS)
 • Narzędzia identyfikacji i priorytetyzacji BR-ów w ramach różnych metodyk (PMI, Lean Six Sigma, Scrum)
 • Zarządzanie Product BackLogiem, User Storami i Priorities Matrix oraz współpraca z Product Ownerem
 • Rodzaje Wymagań klienta oraz kryteria akceptacji (CLAC, CTQ)
 • Wprowadzenie do architektury systemu IT, pojęcia front-end, back-end
 • Środowiska systemowe, zarządzanie kodem oraz podstawy programowania potrzebne w pracy analityka
 • Podstawowe założenia metodyki TOGAF do opisywania architektury
 • Prototypowanie i POC – najnowsze narzędzia i sposób pracy z Klientem
 • Warsztat praktyczny MOKUP TRAINING
 • Testowanie – rodzaje testów i narzędzia oraz organizacja testów i rola Analityka (scenariusz i skrypty)
 • AI w pracy analityk i architekt – Prompt engineering; Open AI API, GitHub Copilot.
 • Najczęściej popełniane błędy w analizie biznesowej systemu IT
 • Kierunki rozwoju analityka / architekta – przyszłość zawodu

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto ) Cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Termin

6-7 czerwca 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com