Katarzyna Kulig-Moskwa – EY Academy of Business

Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie kapitału ludzkiego, trener i doradca biznesowy

Katarzyna tworzy i prowadzi programy rozwojowe z zakresu zarządzania, przywództwa oraz wellbeingu. Doradza organizacjom i pracuje projektowo.

Katarzyna jest kierownikiem studiów podyplomowych HRBP w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i liderem wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HRBP. Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych „Wellbeing w organizacji” na WSB we Wrocławiu.

Jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym pierwszej w Polsce książki na temat wellbeingu w organizacji oraz książki „Dylematy HRowców”. Jest autorką i współautorką publikacji w zakresie wellbeingu i HR w wydawnictwach branżowych, m.in. „Wellbeingowy instynkt lidera”, „Personel i Zarządzanie”, „Opłacalność łatwo policzalna. Sposoby pomiaru efektywności wdrożenia programu wellbeing”, „Personel i Zarządzanie”.

Katarzyna jest także pomysłodawcą i przewodniczącą kapituły ogólnopolskiego konkursu na najlepsze projekty wellbeingowe WellPower.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: