Wellbeing organizacyjny i osobisty – EY Academy of Business

Wellbeing organizacyjny i osobisty

Szkolenie stanowi inspirację dla tych, którzy mają świadomą potrzebę kształtowania odpowiedzialnego miejsca pracy oraz środowiska dbającego o dobrostan pracowników we wszystkich jego wymiarach.

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za świadome budowanie dobrostanu, poczucia szczęścia z pracy i życia, zaangażowania oraz lojalności pracowników w organizacji. Polecamy je również pracownikom startupów.

 

Udział w szkoleniu pozwala zainspirować się zarówno w zakresie wzmacniania własnego dobrostanu, jak i wdrażania dobrych praktyk w organizacji.

 

Szkolenie stanowi inspirację dla tych, którzy mają świadomą potrzebę kształtowania odpowiedzialnego miejsca pracy oraz środowiska dbającego o dobrostan pracowników we wszystkich jego wymiarach.

 

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie koncepcji wellbeingu osobistego oraz organizacyjnego
 • Poznanie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem i promowaniem wellbeingu w organizacjach
 • Zwiększenie samoświadomości w zakresie liderskiego oraz osobistego wellbeingu

1. Wprowadzenie do pojęcia wellbeingu.

 • Wellbeing jako trend będący odpowiedzią na świat VUCA
 • Kontekst osobisty oraz organizacyjny

2. Komponenty wellbeingu.

 • Fizyczny – w zdrowym ciele, zdrowy duch
 • Psychologiczny – odporność i siła psychiczna w praktyce
 • Relacyjny – znaczenie więzi międzyludzkich w kształtowaniu dobrostanu

3. Organizacje wellbeingowe.

 • Strategia 3 W: wellbeing – wellness – work-life balance
 • Planowanie i wdrażanie działań wellbeingowych w organizacji

4. Dobre praktyki wellbeingowe w organizacjach.

 • Dobre praktyki – czyli jak to robią najlepsi
 • Wellbeing jako siła napędowa wydajności w organizacji

5. Wellbeingowy instynkt lidera.

 • Wellbeing jako kompetencja liderska: wiedza – umiejętność – postawa
 • Autodiagnoza wellbeingowego „Ja” lidera

6. Wellbeing w praktyce lidera.

 • Codzienna praktyka liderska w zakresie wellbeingu – Mindfulness w pracy
 • Najczęstsze czynniki blokujące postawy wellbeingowego lidera – identyfikacja i ich przezwyciężanie

Anna Selwakowska-Domańska - certyfikowany trener biznesu i zarządzania. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

Katarzyna Kulig-Moskwa - doktor nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie kapitału ludzkiego, trener i doradca biznesowy. Katarzyna tworzy i prowadzi programy rozwojowe z zakresu zarządzania, przywództwa oraz wellbeingu. Doradza organizacjom i pracuje projektowo.

Wellbeing organizacyjny i osobisty

 

Cena

1950 zł netto

Wellbeing organizacyjny i osobisty

Szkolenie stanowi inspirację dla tych, którzy mają świadomą potrzebę kształtowania odpowiedzialnego miejsca pracy oraz środowiska dbającego o dobrostan pracowników we wszystkich jego wymiarach.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za świadome budowanie dobrostanu, poczucia szczęścia z pracy i życia, zaangażowania oraz lojalności pracowników w organizacji. Polecamy je również pracownikom startupów.

 

Udział w szkoleniu pozwala zainspirować się zarówno w zakresie wzmacniania własnego dobrostanu, jak i wdrażania dobrych praktyk w organizacji.

 

Szkolenie stanowi inspirację dla tych, którzy mają świadomą potrzebę kształtowania odpowiedzialnego miejsca pracy oraz środowiska dbającego o dobrostan pracowników we wszystkich jego wymiarach.

 

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie koncepcji wellbeingu osobistego oraz organizacyjnego
 • Poznanie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem i promowaniem wellbeingu w organizacjach
 • Zwiększenie samoświadomości w zakresie liderskiego oraz osobistego wellbeingu
Program

1. Wprowadzenie do pojęcia wellbeingu.

 • Wellbeing jako trend będący odpowiedzią na świat VUCA
 • Kontekst osobisty oraz organizacyjny

2. Komponenty wellbeingu.

 • Fizyczny – w zdrowym ciele, zdrowy duch
 • Psychologiczny – odporność i siła psychiczna w praktyce
 • Relacyjny – znaczenie więzi międzyludzkich w kształtowaniu dobrostanu

3. Organizacje wellbeingowe.

 • Strategia 3 W: wellbeing – wellness – work-life balance
 • Planowanie i wdrażanie działań wellbeingowych w organizacji

4. Dobre praktyki wellbeingowe w organizacjach.

 • Dobre praktyki – czyli jak to robią najlepsi
 • Wellbeing jako siła napędowa wydajności w organizacji

5. Wellbeingowy instynkt lidera.

 • Wellbeing jako kompetencja liderska: wiedza – umiejętność – postawa
 • Autodiagnoza wellbeingowego „Ja” lidera

6. Wellbeing w praktyce lidera.

 • Codzienna praktyka liderska w zakresie wellbeingu – Mindfulness w pracy
 • Najczęstsze czynniki blokujące postawy wellbeingowego lidera – identyfikacja i ich przezwyciężanie
Szczegóły programu modułowego

Cena

1950 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

25-26 kwietnia 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 14:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com