Prawo pracy dla HR – EY Academy of Business

Prawo pracy dla HR

Biorąc udział w warsztatach, zapoznasz się z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, oficjalnych stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie dedykowane pracownikom działów HR.

Cel warsztatów:

Zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, oficjalnych stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, jak również właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy, takich jak zwalnianie i zatrudnianie, czas pracy, urlopy czy karanie i nagradzanie.

Szkolenie oparte jest przede wszystkim na analizie studiów przypadku z opisami rozwiązań dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie.

I. Zatrudnianie i zwalnianie – warsztaty

 1. Optymalny wybór umowy o pracę – na okres próbny, czas określony czy nieokreślony – warsztatowa analiza wszystkich typów umowy o pracę – samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji – która z umów najbardziej odpowiada potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich
 2. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę – warsztaty przygotowania do zwolnienia, wybór trybu rozwiązania umowy o pracę
 3. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę – symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym
 4. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy w prawie pracy – omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę

II. Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami

 1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych
 2. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników
 3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy)
 4. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika

III. Pojęcie dyskryminacji, mobbingu i molestowania w stosunkach pracy

 1. Co to jest dyskryminacja, molestowanie i mobbing
 2. Jak postępować, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji i  mobbingu
 3. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania oraz za mobbing

IV. Zasady zarządzania czasem pracy — praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy

 1. Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o systemach czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy
 2. Zasady planowania czasu pracy – grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach
 3. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy
 4. Praca w niedziele, święta oraz w porze nocnej – zasady rekompensowania

V. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 2. Zasady udzielania urlopów zaległych
 3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych
 4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
 5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie

VI. Przebieg kontroli inspektora pracy w organizacji oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy

 1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych
 2. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości
  a) odpowiedzialność kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, menedżerów, dyrektorów, brygadzistów za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy
  b) zasady stwierdzania wykroczeń przeciwko prawom pracownika
  c) sankcje przewidziane dla osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  3. Analiza najczęstszych błędów popełnianych przez przedstawicieli pracodawcy w czasie dokonywania czynności kontrolnych inspektora

Piotr Wojciechowski - adwokat, inspektor pracy, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy. Jest wykładowcą prawa pracy na kilku uczelniach, publikuje książki i artykuły prasowe, a także uczestniczy w konferencjach dotyczących stosowania przepisów prawa pracy.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Prowadzący był rewelacyjny, a przekazywana wiedza gotowa do zastosowania od zaraz”

Uczestnik szkolenia 2021

„Chciałam serdecznie podziękować za szkolenie i podkreślić, że wybrany przez Państwa wykładowca był strzałem w 10-tkę. Pan Mecenas w bardzo merytoryczny, ale też momentami humorystyczny sposób przeprowadził nas przez najważniejsze zagadnienia z Prawa Pracy i było to jedno z najciekawszych szkoleń, w których miałam okazję uczestniczyć w swoim zawodowym życiu”

Uczestnik szkolenia 2023

Prawo pracy dla HR

Cena

1650 zł netto ( 2030 zł brutto )

Prawo pracy dla HR

Biorąc udział w warsztatach, zapoznasz się z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, oficjalnych stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane pracownikom działów HR.

Cele i korzyści

Cel warsztatów:

Zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, oficjalnych stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, jak również właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy, takich jak zwalnianie i zatrudnianie, czas pracy, urlopy czy karanie i nagradzanie.

Szkolenie oparte jest przede wszystkim na analizie studiów przypadku z opisami rozwiązań dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie.

Program

I. Zatrudnianie i zwalnianie – warsztaty

 1. Optymalny wybór umowy o pracę – na okres próbny, czas określony czy nieokreślony – warsztatowa analiza wszystkich typów umowy o pracę – samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji – która z umów najbardziej odpowiada potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich
 2. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę – warsztaty przygotowania do zwolnienia, wybór trybu rozwiązania umowy o pracę
 3. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę – symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym
 4. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy w prawie pracy – omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę

II. Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami

 1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych
 2. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników
 3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy)
 4. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika

III. Pojęcie dyskryminacji, mobbingu i molestowania w stosunkach pracy

 1. Co to jest dyskryminacja, molestowanie i mobbing
 2. Jak postępować, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji i  mobbingu
 3. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania oraz za mobbing

IV. Zasady zarządzania czasem pracy — praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy

 1. Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o systemach czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy
 2. Zasady planowania czasu pracy – grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach
 3. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy
 4. Praca w niedziele, święta oraz w porze nocnej – zasady rekompensowania

V. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 2. Zasady udzielania urlopów zaległych
 3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych
 4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
 5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie

VI. Przebieg kontroli inspektora pracy w organizacji oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy

 1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych
 2. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości
  a) odpowiedzialność kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, menedżerów, dyrektorów, brygadzistów za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy
  b) zasady stwierdzania wykroczeń przeciwko prawom pracownika
  c) sankcje przewidziane dla osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  3. Analiza najczęstszych błędów popełnianych przez przedstawicieli pracodawcy w czasie dokonywania czynności kontrolnych inspektora

Cena

1650 zł netto ( 2030 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

18-19 września 2024

2-3 grudnia 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com