Akademia Rekrutacji – EY Academy of Business

Akademia Rekrutacji

Program został przygotowany z myślą o początkujących i zaawansowanych rekrutujących. Moduły Akademii Rekrutacji są poukładane w takiej kolejności, że pomagają rozwijać bazowe umiejętności rekruterskie: od budowania profilu kandydata, przez prowadzenie wywiadów, aż po prowadzenie Assessment Centre.

Program jest prowadzony w sposób interaktywny, w dbałości o komfort pracy uczestników oraz atmosferę współpracy w grupie. Części wykładowe są uzupełniane ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi, polegającymi głównie na zespołowym projektowaniu narzędzi i testowaniu ich w symulacjach rozmów (np. próbki wywiadów). Dzięki temu uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także projektują narzędzia oraz na bieżąco rozwijają swoje umiejętności „miękkie” w prowadzeniu wywiadu. W zależności od potrzeb uczestnik może otrzymać informację zwrotną od grupy oraz od trenera na temat uruchamianych przez siebie kompetencji komunikacyjnych.

Udział w programie przygotowuje merytorycznie do pełnienia roli rekrutacyjnej. Po zakończeniu pełnego cyklu Akademii otrzymujecie Państwo Certyfikat Rekrutera, poświadczający nabyte umiejętności.

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy dokonują procesu rekrutacji na co dzień i pragną zdobyć wiedzę i umiejętności do efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji. Dla osób, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu kompetencji oraz wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i Assessment Centre).

Cele Akademii Rekrutacji:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Przygotowywanie i testowanie wywiadu standaryzowanego i behawioralnego
 • Poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących diagnozie kompetencji kandydata
 • Rozwijanie umiejętności własnych rekrutera, związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • Pogłębianie umiejętności oceny motywacji i kompetencji kandydata
 • Poszerzenie rozumienia koncepcji negocjacyjnych w kontekście rekrutacji
 • Poznanie sposobów kształtowania siły w negocjacjach
 • Poznanie i sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami negocjacyjnymi

Program „Akademia Rekrutacji” składa się z 5 modułów:

 1. Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding (2 dni),
 2. Selekcja w oparciu o kompetencje (2 dni),
 3. Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań (2 dni),
 4. Negocjacje w procesie rekrutacji (1 dzień),
 5. Onboarding pracowników (1 dzień).

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 szkoleń (wybierz Akademia Rekrutacji).
Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł I. Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding

Etapy procesu rekrutacyjnego. Tworzenie profilu kandydata. Dzisiejszy rynek pracy, źródła pozyskiwania kandydatów – tradycyjne i nowoczesne kanały dotarcia, budowanie zaangażowania kandydatów. Budowa komunikacji z kandydatem. Employer branding w procesie rekrutacyjnym. Selekcja wstępna.

Moduł II. Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. Zdefiniowanie kompetencji jako kryterium selekcji. Wywiad behawioralny – zasady formułowania pytań, ćwiczenia w prowadzeniu takiego wywiadu. Ocena kompetencji. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Moduł III. Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

Pozyskiwanie wiarygodnych informacji o kandydacie. Wybrane techniki komunikacji, m.in. obserwacja komunikacji niewerbalnej, aktywne słuchanie, pytania-wytrychy. Badanie motywacji kandydata. Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy, podstawowe umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre.

Moduł IV. Negocjacje w procesie rekrutacji

Czym są, a czym mogą być negocjacje? Jak można modyfikować ten aspekt procesu rekrutacji? Siła w negocjacjach – jej źródła i sposoby kształtowania w zależności od sytuacji rynkowej (podaż-popyt). Trudne sytuacje w negocjacjach – impas, stres, dyskomfort, niepożądane emocje – jak z nimi pracować (prewencja i interwencja). Wartość dodana wynikająca z fazy negocjacji w procesie rekrutacji – korzyści i zagrożenia (oraz sposoby radzenia sobie z nimi) dla potencjalnych kandydatów i osób prowadzących rekrutację.

Moduł V. Onboarding pracowników

Jakość wdrożenia pracownika wpływa nie tylko na wizerunek pracodawcy, ale także na zaangażowanie pracownika, a w konsekwencji na jego retencję. Przemyślany proces onboardingu wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc w rezultacie także na efektywność pracownika.

Agnieszka Krukowska - posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Witold Rychłowski - doświadczony trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, zawodowy negocjator i mediator. Od 1995 roku praktyk biznesu.

Agnieszka Mayilov - przez 17 lat pracowała na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych (Rozwój, HR, Sprzedaż). Zajmowała się koordynowaniem pracy zespołu oraz współpracą z innymi działami biznesu w zakresie wspierania rozwoju pracowników.

Maria Jamróz - prowadzi projekty rekrutacyjne dla organizacji, głównie z obszaru IT. Certyfikowany Coach ICC (ICF) oraz certyfikowany Asesor EY Academy of Business. W pracy trenerskiej i coachingowej stosuje różne specjalistyczne narzędzia.

Akademia Rekrutacji (cena za wczesny zapis do 5 lipca 2024)

Cena

5900 zł netto ( 7257 zł brutto )

Akademia Rekrutacji

Program został przygotowany z myślą o początkujących i zaawansowanych rekrutujących. Moduły Akademii Rekrutacji są poukładane w takiej kolejności, że pomagają rozwijać bazowe umiejętności rekruterskie: od budowania profilu kandydata, przez prowadzenie wywiadów, aż po prowadzenie Assessment Centre.

Program jest prowadzony w sposób interaktywny, w dbałości o komfort pracy uczestników oraz atmosferę współpracy w grupie. Części wykładowe są uzupełniane ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi, polegającymi głównie na zespołowym projektowaniu narzędzi i testowaniu ich w symulacjach rozmów (np. próbki wywiadów). Dzięki temu uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także projektują narzędzia oraz na bieżąco rozwijają swoje umiejętności „miękkie” w prowadzeniu wywiadu. W zależności od potrzeb uczestnik może otrzymać informację zwrotną od grupy oraz od trenera na temat uruchamianych przez siebie kompetencji komunikacyjnych.

Udział w programie przygotowuje merytorycznie do pełnienia roli rekrutacyjnej. Po zakończeniu pełnego cyklu Akademii otrzymujecie Państwo Certyfikat Rekrutera, poświadczający nabyte umiejętności.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy dokonują procesu rekrutacji na co dzień i pragną zdobyć wiedzę i umiejętności do efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji. Dla osób, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu kompetencji oraz wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i Assessment Centre).

Cele i korzyści

Cele Akademii Rekrutacji:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Przygotowywanie i testowanie wywiadu standaryzowanego i behawioralnego
 • Poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących diagnozie kompetencji kandydata
 • Rozwijanie umiejętności własnych rekrutera, związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • Pogłębianie umiejętności oceny motywacji i kompetencji kandydata
 • Poszerzenie rozumienia koncepcji negocjacyjnych w kontekście rekrutacji
 • Poznanie sposobów kształtowania siły w negocjacjach
 • Poznanie i sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami negocjacyjnymi
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Rekrutacji” składa się z 5 modułów:

 1. Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding (2 dni),
 2. Selekcja w oparciu o kompetencje (2 dni),
 3. Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań (2 dni),
 4. Negocjacje w procesie rekrutacji (1 dzień),
 5. Onboarding pracowników (1 dzień).

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 szkoleń (wybierz Akademia Rekrutacji).
Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł I. Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding

Etapy procesu rekrutacyjnego. Tworzenie profilu kandydata. Dzisiejszy rynek pracy, źródła pozyskiwania kandydatów – tradycyjne i nowoczesne kanały dotarcia, budowanie zaangażowania kandydatów. Budowa komunikacji z kandydatem. Employer branding w procesie rekrutacyjnym. Selekcja wstępna.

Moduł II. Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. Zdefiniowanie kompetencji jako kryterium selekcji. Wywiad behawioralny – zasady formułowania pytań, ćwiczenia w prowadzeniu takiego wywiadu. Ocena kompetencji. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Moduł III. Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

Pozyskiwanie wiarygodnych informacji o kandydacie. Wybrane techniki komunikacji, m.in. obserwacja komunikacji niewerbalnej, aktywne słuchanie, pytania-wytrychy. Badanie motywacji kandydata. Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy, podstawowe umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre.

Moduł IV. Negocjacje w procesie rekrutacji

Czym są, a czym mogą być negocjacje? Jak można modyfikować ten aspekt procesu rekrutacji? Siła w negocjacjach – jej źródła i sposoby kształtowania w zależności od sytuacji rynkowej (podaż-popyt). Trudne sytuacje w negocjacjach – impas, stres, dyskomfort, niepożądane emocje – jak z nimi pracować (prewencja i interwencja). Wartość dodana wynikająca z fazy negocjacji w procesie rekrutacji – korzyści i zagrożenia (oraz sposoby radzenia sobie z nimi) dla potencjalnych kandydatów i osób prowadzących rekrutację.

Moduł V. Onboarding pracowników

Jakość wdrożenia pracownika wpływa nie tylko na wizerunek pracodawcy, ale także na zaangażowanie pracownika, a w konsekwencji na jego retencję. Przemyślany proces onboardingu wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc w rezultacie także na efektywność pracownika.

Cena

6300 zł netto ( 7257 zł brutto ) - cena regularna

5900 zł netto ( 7257 zł brutto ) - cena za wczesny zapis do 5 lipca 2024

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

5 września 2024

 

Istnieje możliwość zapisu na wybrane moduły

 

Terminy nowej edycji:

Moduł 1: 5-6 września 2024 – Online Live, 9:00 – 15:30

Moduł 2: 24-25 października 2024

Moduł 3: 21-22 listopada 2024

Moduł 4: 12 grudnia 2024

Moduł 5: 13 grudnia 2024

 

Moduły 2-5 odbywają się w Warszawie w godz. 09:00-16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com