Akademia Rekrutacji – EY Academy of Business

Akademia Rekrutacji

Nowość: Moduł 4 – Onboarding pracowników

Program został przygotowany z myślą o początkujących i zaawansowanych rekrutujących. Moduły Akademii Rekrutacji są poukładane w takiej kolejności, że pomagają rozwijać bazowe umiejętności rekruterskie: od budowania profilu kandydata, przez prowadzenie wywiadów, aż po prowadzenie Assessment Centre.

Program jest prowadzony w sposób interaktywny, w dbałości o komfort pracy uczestników oraz atmosferę współpracy w grupie. Części wykładowe są uzupełniane ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi, polegającymi głównie na zespołowym projektowaniu narzędzi i testowaniu ich w symulacjach rozmów (np. próbki wywiadów). Dzięki temu uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także projektują narzędzia oraz na bieżąco rozwijają swoje umiejętności „miękkie” w prowadzeniu wywiadu. W zależności od potrzeb uczestnik może otrzymać informację zwrotną od grupy oraz od trenera na temat uruchamianych przez siebie kompetencji komunikacyjnych.

Udział w programie przygotowuje merytorycznie do pełnienia roli rekrutacyjnej. Po zakończeniu pełnego cyklu Akademii otrzymujecie Państwo Certyfikat Rekrutera, poświadczający nabyte umiejętności.

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy dokonują procesu rekrutacji na co dzień i pragną zdobyć wiedzę i umiejętności do efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji. Dla osób, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu kompetencji oraz wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i Assessment Centre).

Cele Akademii Rekrutacji:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • przygotowywanie i testowanie wywiadu standaryzowanego i behawioralnego
 • poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących diagnozie kompetencji kandydata
 • rozwijanie umiejętności własnych rekrutera, związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • pogłębianie umiejętności oceny motywacji i kompetencji kandydata

Program „Akademia Rekrutacji” składa się z 4 modułów: Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding, Selekcja w oparciu o kompetencje, Wybrane techniki  komunikacji i próbki zadań oraz Onboarding pracowników.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 4 szkoleń (wybierz Akademia Rekrutacji).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł I. Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding

Etapy procesu rekrutacyjnego. Tworzenie profilu kandydata. Dzisiejszy rynek pracy, źródła pozyskiwania kandydatów – tradycyjne i nowoczesne kanały dotarcia, budowanie zaangażowania kandydatów. Budowa komunikacji z kandydatem. Employer branding w procesie rekrutacyjnym. Selekcja wstępna.

Moduł II. Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. Zdefiniowanie kompetencji jako kryterium selekcji. Wywiad behawioralny – zasady formułowania pytań, ćwiczenia w prowadzeniu takiego wywiadu. Ocena kompetencji. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Moduł III. Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

Pozyskiwanie wiarygodnych informacji o kandydacie. Wybrane techniki komunikacji, m.in. obserwacja komunikacji niewerbalnej, aktywne słuchanie, pytania-wytrychy. Badanie motywacji kandydata. Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy, podstawowe umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre.

Moduł IV. Onboarding pracowników

Jakość wdrożenia pracownika wpływa nie tylko na wizerunek pracodawcy, ale także na zaangażowanie pracownika, a w konsekwencji na jego retencję. Przemyślany proces onboardingu wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc w rezultacie także na efektywność pracownika.

Agnieszka Krukowska - posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Akademia Rekrutacji

Nowość: Moduł 4 – Onboarding pracowników

Program został przygotowany z myślą o początkujących i zaawansowanych rekrutujących. Moduły Akademii Rekrutacji są poukładane w takiej kolejności, że pomagają rozwijać bazowe umiejętności rekruterskie: od budowania profilu kandydata, przez prowadzenie wywiadów, aż po prowadzenie Assessment Centre.

Program jest prowadzony w sposób interaktywny, w dbałości o komfort pracy uczestników oraz atmosferę współpracy w grupie. Części wykładowe są uzupełniane ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi, polegającymi głównie na zespołowym projektowaniu narzędzi i testowaniu ich w symulacjach rozmów (np. próbki wywiadów). Dzięki temu uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także projektują narzędzia oraz na bieżąco rozwijają swoje umiejętności „miękkie” w prowadzeniu wywiadu. W zależności od potrzeb uczestnik może otrzymać informację zwrotną od grupy oraz od trenera na temat uruchamianych przez siebie kompetencji komunikacyjnych.

Udział w programie przygotowuje merytorycznie do pełnienia roli rekrutacyjnej. Po zakończeniu pełnego cyklu Akademii otrzymujecie Państwo Certyfikat Rekrutera, poświadczający nabyte umiejętności.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy dokonują procesu rekrutacji na co dzień i pragną zdobyć wiedzę i umiejętności do efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji. Dla osób, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu kompetencji oraz wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i Assessment Centre).

Cele i korzyści

Cele Akademii Rekrutacji:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • przygotowywanie i testowanie wywiadu standaryzowanego i behawioralnego
 • poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących diagnozie kompetencji kandydata
 • rozwijanie umiejętności własnych rekrutera, związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • pogłębianie umiejętności oceny motywacji i kompetencji kandydata

Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Rekrutacji” składa się z 4 modułów: Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding, Selekcja w oparciu o kompetencje, Wybrane techniki  komunikacji i próbki zadań oraz Onboarding pracowników.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 4 szkoleń (wybierz Akademia Rekrutacji).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł I. Planowanie procesu rekrutacji. Employer Branding

Etapy procesu rekrutacyjnego. Tworzenie profilu kandydata. Dzisiejszy rynek pracy, źródła pozyskiwania kandydatów – tradycyjne i nowoczesne kanały dotarcia, budowanie zaangażowania kandydatów. Budowa komunikacji z kandydatem. Employer branding w procesie rekrutacyjnym. Selekcja wstępna.

Moduł II. Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. Zdefiniowanie kompetencji jako kryterium selekcji. Wywiad behawioralny – zasady formułowania pytań, ćwiczenia w prowadzeniu takiego wywiadu. Ocena kompetencji. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Moduł III. Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

Pozyskiwanie wiarygodnych informacji o kandydacie. Wybrane techniki komunikacji, m.in. obserwacja komunikacji niewerbalnej, aktywne słuchanie, pytania-wytrychy. Badanie motywacji kandydata. Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy, podstawowe umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre.

Moduł IV. Onboarding pracowników

Jakość wdrożenia pracownika wpływa nie tylko na wizerunek pracodawcy, ale także na zaangażowanie pracownika, a w konsekwencji na jego retencję. Przemyślany proces onboardingu wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc w rezultacie także na efektywność pracownika.

Cena

5650 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Start nowej edycji: 9 marca 2023

 

Istnieje możliwość zapisu na wybrane moduły

 

Moduł 1:

9-10 marca 2023 – Warszawa, 9.00-16.30

 

Moduł 2:

3-4 kwietnia 2023 – Online, 9.00-15.30

26-27 kwietnia 2023 – Warszawa, 9.00-16.30

 

Moduł 3:

18-19 maja 2023 – Warszawa, 9.00-16.30

 

Moduł 4:

2 czerwca 2023 – Online, 9.00-15.30

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com