Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań – EY Academy of Business

Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności rekruterskie związane z zastosowaniem technik komunikacji takich jak: zadawanie pytań otwartych i sondujących, aktywne słuchanie, obserwowanie reakcji niewerbalnych kandydata, konfrontowanie, czy zadawanie pytań-wytrychów. Szkolenie pozwala również nabyć podstawowe umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre, związane z tworzeniem próbek zadań oraz obserwacją zachowań kandydata w trakcie ich realizacji.

Szkolenie ma charakter interaktywny, części wykładowe są uzupełniane ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi.

Szkolenie jest częścią Akademii Rekrutacji.

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów zainteresowanych poznaniem technik komunikacji przydatnych w procesie rekrutacji oraz zdobyciem podstawowych umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre.

Cele szkolenia:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu badania dopasowania kandydata do kultury organizacyjnej
 • Rozwijanie umiejętności poznawania talentów kandydata, obszarów ryzyka i jego motywacji
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu pozyskiwania wiarygodnych informacji o kandydacie
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, związanych z zadawaniem różnego rodzaju pytań oraz stosowaniem innych technik komunikacji
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu stosowania próbek pracy i zadań badawczych w procesach rekrutacji
 • Ćwiczenie umiejętności obserwacji zachowań kandydata podczas realizacji zadań badawczych

Dwa podejścia w rekrutacji

 • Odpowiedzialność rekrutera za dopasowanie kandydata do wymagań organizacji
 • O roli talentów oraz przeformułowywaniu „słabych” stron

Pozyskiwanie wiarygodnych informacji o kandydacie

 • Wizerunek budowany przez kandydata
 • Po czym poznać, że wypowiedzi kandydata są deklaratywne
 • Rola emocji w diagnozie motywów kandydata
 • Normowanie standardu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej podczas prezentowania agendy spotkania

Wybrane techniki komunikacji

 • Obserwacja komunikacji niewerbalnej kandydata
 • Zadawanie pytań otwartych, sondujących i sugerujących
 • Aktywne słuchanie, podsumowywanie i parafrazowanie
 • Konfrontowanie jako technika prowadzenia
 • Milczenie jako technika perswazji
 • Pytania-wytrychy
 • Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu motywów i postaw

Badanie motywacji kandydata

 • Jak definiujemy motywację
 • Pytania mające na celu zbieranie informacji o motywacji kandydata

Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy

 • Przykłady zadań badawczych i próbek pracy w badaniu kompetencji
 • Czy w badaniu kompetencji warto stosować testy psychologiczne — przykłady testów
 • Czym jest Assessment Centre – charakterystyka procesu
 • Dobór zadań do badanych kompetencji
 • Przykładowe próbki pracy – burza mózgów
 • Obserwacja zachowań kandydata podczas realizacji zadań
 • Przykłady raportów indywidualnych w procesach AC

Przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom

 • Z czym warto pozostawić kandydata po rozmowie rekrutacyjnej
 • Podstawy konstrukcji feedbacku

Metodologia prowadzenia warsztatu: wykład, ćwiczenie rozgrzewkowe w badaniu talentów kandydata, praca w grupach dotycząca doboru kandydata do kultury organizacyjnej, praca w parach dotycząca ćwiczenia wybranych technik komunikacji, praca w grupach dotycząca projektowania pytań badających motywację kandydata, obserwacja zachowań kandydatów w zadaniu badawczym i diagnozowanie kompetencji.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Maria Jamróz - certyfikowany Coach ICC (ICF) oraz certyfikowany Asesor EY Academy of Business. Prowadzi projekty rekrutacyjne dla organizacji, głównie z obszaru IT. W pracy trenerskiej i coachingowej stosuje różne specjalistyczne narzędzia.

Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

Cena

1850 zł netto

Rekrutacja: Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności rekruterskie związane z zastosowaniem technik komunikacji takich jak: zadawanie pytań otwartych i sondujących, aktywne słuchanie, obserwowanie reakcji niewerbalnych kandydata, konfrontowanie, czy zadawanie pytań-wytrychów. Szkolenie pozwala również nabyć podstawowe umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre, związane z tworzeniem próbek zadań oraz obserwacją zachowań kandydata w trakcie ich realizacji.

Szkolenie ma charakter interaktywny, części wykładowe są uzupełniane ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi.

Szkolenie jest częścią Akademii Rekrutacji.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów zainteresowanych poznaniem technik komunikacji przydatnych w procesie rekrutacji oraz zdobyciem podstawowych umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu badania dopasowania kandydata do kultury organizacyjnej
 • Rozwijanie umiejętności poznawania talentów kandydata, obszarów ryzyka i jego motywacji
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu pozyskiwania wiarygodnych informacji o kandydacie
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, związanych z zadawaniem różnego rodzaju pytań oraz stosowaniem innych technik komunikacji
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu stosowania próbek pracy i zadań badawczych w procesach rekrutacji
 • Ćwiczenie umiejętności obserwacji zachowań kandydata podczas realizacji zadań badawczych
Program

Dwa podejścia w rekrutacji

 • Odpowiedzialność rekrutera za dopasowanie kandydata do wymagań organizacji
 • O roli talentów oraz przeformułowywaniu „słabych” stron

Pozyskiwanie wiarygodnych informacji o kandydacie

 • Wizerunek budowany przez kandydata
 • Po czym poznać, że wypowiedzi kandydata są deklaratywne
 • Rola emocji w diagnozie motywów kandydata
 • Normowanie standardu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej podczas prezentowania agendy spotkania

Wybrane techniki komunikacji

 • Obserwacja komunikacji niewerbalnej kandydata
 • Zadawanie pytań otwartych, sondujących i sugerujących
 • Aktywne słuchanie, podsumowywanie i parafrazowanie
 • Konfrontowanie jako technika prowadzenia
 • Milczenie jako technika perswazji
 • Pytania-wytrychy
 • Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu motywów i postaw

Badanie motywacji kandydata

 • Jak definiujemy motywację
 • Pytania mające na celu zbieranie informacji o motywacji kandydata

Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy

 • Przykłady zadań badawczych i próbek pracy w badaniu kompetencji
 • Czy w badaniu kompetencji warto stosować testy psychologiczne — przykłady testów
 • Czym jest Assessment Centre – charakterystyka procesu
 • Dobór zadań do badanych kompetencji
 • Przykładowe próbki pracy – burza mózgów
 • Obserwacja zachowań kandydata podczas realizacji zadań
 • Przykłady raportów indywidualnych w procesach AC

Przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom

 • Z czym warto pozostawić kandydata po rozmowie rekrutacyjnej
 • Podstawy konstrukcji feedbacku

Metodologia prowadzenia warsztatu: wykład, ćwiczenie rozgrzewkowe w badaniu talentów kandydata, praca w grupach dotycząca doboru kandydata do kultury organizacyjnej, praca w parach dotycząca ćwiczenia wybranych technik komunikacji, praca w grupach dotycząca projektowania pytań badających motywację kandydata, obserwacja zachowań kandydatów w zadaniu badawczym i diagnozowanie kompetencji.

Cena

1850 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

22-23 kwietnia 2024 – Warszawa, 9:00 – 16:30

21-22 listopada 2024 – Warszawa, 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com