Agnieszka Krukowska – EY Academy of Business

Agnieszka Krukowska

Trener EY Academy of Business na szkoleniach z obszaru HR

Trener, rekruter, moderator, asesor.

Absolwentka Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Akademii Trenera w Wyższej Szkole Bankowości.

Karierę zawodową rozpoczynała w Ernst & Young. Posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji w projektach dotyczących rozwoju organizacji i budowania ścieżek kariery.

W pracy kładzie nacisk na rozwój organizacji poprzez wspieranie potencjału jednostki i synergię działań zespołu. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc szkolenia z zakresu rekrutacji.


 

Przykładowe projekty:

1. Uczestnik programu „Trener Zmiany” (370 godzin zajęć).

2. Prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska wysokiego i średniego szczebla oraz specjalistyczne w oparciu o analizę kompetencji.

3. Tworzenie projektów oraz uczestnictwo w roli moderatora i asesora w ośrodkach oceny i rozwoju (AC/DC w projektach rekrutacyjnych oraz rozwojowych).

4. Udział w projektowaniu i prowadzeniu badań satysfakcji pracowników, procesie rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i projektach outplacementowych.

5. Współautorka publikacji „Outplacement – pytania i odpowiedzi” oraz prelegentka w serii warsztatów i konferencji dotyczących nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu „Człowiek – najlepsza inwestycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.