Engagement & Employer Branding – EY Academy of Business

Engagement & Employer Branding

Wydarzenia ostatnich miesięcy podkreśliły strategiczną rolę zaangażowania i poczucia wspólnoty pracowników w organizacji. Pracodawcy zderzyli się z nową rzeczywistością i koniecznością podejmowania trudnych, szybkich decyzji. Jak pokazują dobre przykłady, świadome organizacje postawiły na błyskawiczne przedefiniowanie swojego EVP (employee value proposition) do nowych potrzeb pracowników. Sytuacja wymogła na pracodawcach podjęcie natychmiastowych działań związanych z utrzymaniem poziomu zaangażowania, a także myślenia perspektywicznego – jak przygotować organizację na dalsze konsekwencje i nadchodzące zmiany.

 • Jak utrzymać zaangażowanie pracowników, wzmacniać poczucie wspólnoty, aby skutecznie realizować cele biznesowe?
 • Jak niwelować lęk oraz przygotować ludzi na najtrudniejsze scenariusze?
 • Jak skutecznie i wiarygodnie budować komunikację wewnątrz organizacji i jak komunikować swój wizerunek poza strukturami?

to najważniejsze pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników działu HR
 • Osób odpowiedzialnych za procesy związane z komunikacją wewnętrzną z pracownikami w organizacji
 • Osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników
 • Wszystkich, którzy chcą świadomie kształtować kulturę organizacji, w której pracują, a także wzmacniać poczucie przynależności wewnątrz i wizerunek pracodawcy na zewnątrz

Jeśli chcesz:

 • Wzmacniać zaangażowanie i poczucie przynależności do organizacji
 • Budować pozytywne doświadczenia pracowników i zmniejszać fluktuację w Twojej organizacji
 • Współtworzyć kulturę zapewniającą przestrzeń do rozwoju i innowacji pracowników
 • Posiadać autentycznych ambasadorów firmy w Twoim zespole
 • Przyciągać potencjał z rynku
 • Wspierać komunikację i poczucie przynależności w swojej organizacji
 • Poznać złe i dobre praktyki, poszukać inspiracji dla własnej organizacji

wybierz to szkolenie!

Podczas szkolenia trener podzieli się swoimi doświadczeniami, opowie o dobrych (i nie tylko) praktykach z rynku, a także aktywnie zaangażuje uczestników w proces szkoleniowy poprzez uczestnictwo w dyskusji, burze mózgów, zadania grupowe, budowanie strategii czy wykorzystanie gier szkoleniowych.

Moduł 1. Employer Branding – modny trend, pragnienie czy konieczność

 • Employer Branding – dlaczego doświadczenia pracowników i kandydatów mają znaczenie?
 • Autentyczność w strategii employer branding
 • Synergia marek
 • Rola marki pracodawcy w sytuacjach kryzysowych – rachunek zysków i strat
 • Jak radzą sobie firmy z tematem — dobre praktyki

Moduł 2. Najważniejsze obszary Employer Branding wewnątrz organizacji

 • Kluczowe elementy Employer Branding — kultura i środowisko pracy oraz nowe technologie
 • Przegląd najważniejszych procesów wewnątrz organizacji wpływających na doświadczenia pracowników
 • Off-boarding – czyli jak zachować twarz i zapewnić wsparcie, nawet w trudnych decyzjach
 • EVP – archetyp marki pracodawcy jako punkt wyjścia do zdefiniowania wyróżników Twojej organizacji versus zwinność w redefiniowaniu priorytetów

Moduł 3. Proces budowania strategii Employer Branding

 • Wartość organizacji na rynku – czyli cele biznesowe jako punkt wyjścia
 • Uczestnicy procesu – ludzie wewnątrz i poza organizacją
 • Audyt potrzeb pracowników jako podstawa projektowania strategii Employer Branding – czyli poznaj potrzeby Twoich odbiorców
 • Mapowanie doświadczeń procesu objętego zmianą

Moduł 4 Employer Branding zewnętrzny, czyli co chcemy powiedzieć o sobie i jak nas widzą

 • Spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w budowaniu dialogu z rynkiem pracy
 • Tworzenie PERSONY i  mapy empatii w procesie budowania komunikacji z rynkiem
 • Model AIDA – jak skutecznie przyciągać kandydatów
 • Viral recruiting, guerilla recruiting, scouting, gamification…  – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rekrutacji dopasowanych do kultury naszej organizacji

Moduł 5 Employer Branding w procesie rekrutacyjnym – jak tworzyć doświadczenia, które zostaną z kandydatami

 • Proces rekrutacyjny – czyli kręta ścieżka kandydata
 • Profil i umiejętności zespołu rekruterskiego i komunikacja z kandydatami
 • Budowanie relacji i wzmacnianie motywacji kandydatów – pre-onboarding i kreowanie ambasadorów marki wśród ex-kandydatów

Moduł 6 Zwrot z inwestycji Employer Branding

 • Jak zmierzyć, policzyć, sprawdzić skuteczność działań?
 • Employer Branding – modny trend, pragnienie czy konieczność – podsumowanie szkolenia

Agnieszka Krukowska - posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji.

Engagement & Employer Branding

 

Cena

2100 zł netto

Engagement & Employer Branding

Wydarzenia ostatnich miesięcy podkreśliły strategiczną rolę zaangażowania i poczucia wspólnoty pracowników w organizacji. Pracodawcy zderzyli się z nową rzeczywistością i koniecznością podejmowania trudnych, szybkich decyzji. Jak pokazują dobre przykłady, świadome organizacje postawiły na błyskawiczne przedefiniowanie swojego EVP (employee value proposition) do nowych potrzeb pracowników. Sytuacja wymogła na pracodawcach podjęcie natychmiastowych działań związanych z utrzymaniem poziomu zaangażowania, a także myślenia perspektywicznego – jak przygotować organizację na dalsze konsekwencje i nadchodzące zmiany.

 • Jak utrzymać zaangażowanie pracowników, wzmacniać poczucie wspólnoty, aby skutecznie realizować cele biznesowe?
 • Jak niwelować lęk oraz przygotować ludzi na najtrudniejsze scenariusze?
 • Jak skutecznie i wiarygodnie budować komunikację wewnątrz organizacji i jak komunikować swój wizerunek poza strukturami?

to najważniejsze pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników działu HR
 • Osób odpowiedzialnych za procesy związane z komunikacją wewnętrzną z pracownikami w organizacji
 • Osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników
 • Wszystkich, którzy chcą świadomie kształtować kulturę organizacji, w której pracują, a także wzmacniać poczucie przynależności wewnątrz i wizerunek pracodawcy na zewnątrz
Cele i korzyści

Jeśli chcesz:

 • Wzmacniać zaangażowanie i poczucie przynależności do organizacji
 • Budować pozytywne doświadczenia pracowników i zmniejszać fluktuację w Twojej organizacji
 • Współtworzyć kulturę zapewniającą przestrzeń do rozwoju i innowacji pracowników
 • Posiadać autentycznych ambasadorów firmy w Twoim zespole
 • Przyciągać potencjał z rynku
 • Wspierać komunikację i poczucie przynależności w swojej organizacji
 • Poznać złe i dobre praktyki, poszukać inspiracji dla własnej organizacji

wybierz to szkolenie!

Podczas szkolenia trener podzieli się swoimi doświadczeniami, opowie o dobrych (i nie tylko) praktykach z rynku, a także aktywnie zaangażuje uczestników w proces szkoleniowy poprzez uczestnictwo w dyskusji, burze mózgów, zadania grupowe, budowanie strategii czy wykorzystanie gier szkoleniowych.

Program

Moduł 1. Employer Branding – modny trend, pragnienie czy konieczność

 • Employer Branding – dlaczego doświadczenia pracowników i kandydatów mają znaczenie?
 • Autentyczność w strategii employer branding
 • Synergia marek
 • Rola marki pracodawcy w sytuacjach kryzysowych – rachunek zysków i strat
 • Jak radzą sobie firmy z tematem — dobre praktyki

Moduł 2. Najważniejsze obszary Employer Branding wewnątrz organizacji

 • Kluczowe elementy Employer Branding — kultura i środowisko pracy oraz nowe technologie
 • Przegląd najważniejszych procesów wewnątrz organizacji wpływających na doświadczenia pracowników
 • Off-boarding – czyli jak zachować twarz i zapewnić wsparcie, nawet w trudnych decyzjach
 • EVP – archetyp marki pracodawcy jako punkt wyjścia do zdefiniowania wyróżników Twojej organizacji versus zwinność w redefiniowaniu priorytetów

Moduł 3. Proces budowania strategii Employer Branding

 • Wartość organizacji na rynku – czyli cele biznesowe jako punkt wyjścia
 • Uczestnicy procesu – ludzie wewnątrz i poza organizacją
 • Audyt potrzeb pracowników jako podstawa projektowania strategii Employer Branding – czyli poznaj potrzeby Twoich odbiorców
 • Mapowanie doświadczeń procesu objętego zmianą

Moduł 4 Employer Branding zewnętrzny, czyli co chcemy powiedzieć o sobie i jak nas widzą

 • Spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w budowaniu dialogu z rynkiem pracy
 • Tworzenie PERSONY i  mapy empatii w procesie budowania komunikacji z rynkiem
 • Model AIDA – jak skutecznie przyciągać kandydatów
 • Viral recruiting, guerilla recruiting, scouting, gamification…  – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rekrutacji dopasowanych do kultury naszej organizacji

Moduł 5 Employer Branding w procesie rekrutacyjnym – jak tworzyć doświadczenia, które zostaną z kandydatami

 • Proces rekrutacyjny – czyli kręta ścieżka kandydata
 • Profil i umiejętności zespołu rekruterskiego i komunikacja z kandydatami
 • Budowanie relacji i wzmacnianie motywacji kandydatów – pre-onboarding i kreowanie ambasadorów marki wśród ex-kandydatów

Moduł 6 Zwrot z inwestycji Employer Branding

 • Jak zmierzyć, policzyć, sprawdzić skuteczność działań?
 • Employer Branding – modny trend, pragnienie czy konieczność – podsumowanie szkolenia
Szczegóły programu modułowego

Cena

2100 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

24-25 października 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 15:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com