Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół – EY Academy of Business

Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół

Jak zbudować efektywny zespół – czyli co menedżer powinien wiedzieć?

Zgodnie z teorią zarządzania zespół to grupa osób wykonująca wspólną pracę, której członkowie posiadają wzajemnie uzupełniające się umiejętności pomocne i niezbędne w osiąganiu określonego wcześniej celu, a także motywację do osiągania tych celów. Podstawą sukcesu w trafnej ocenie kandydatów jest rozpoczęcie od dobrze zdefiniowanego celu i jego mierników, czyli w przypadku rekrutacji określenie profilu stanowiska, na które poszukujemy kandydatów, a w rezultacie dobór najlepiej dopasowanego kandydata. Na ówczesnym rynku pracy wyzwaniem stało się nie tylko poprawne zdefiniowanie potrzeb, ale przede wszystkim zbudowanie pragnienia potencjalnych kandydatów do pracy właśnie z naszym zespołem.

Szkolenie stanowi zbiór wiedzy o najważniejszych elementach procesu rekrutacji, których znajomość jest kluczowa w podnoszeniu trafności wyboru kandydatów najlepiej dopasowanych do naszej organizacji. Prowadzone jest w sposób aktywny z dbałością o budowę atmosfery współpracy i wymiany doświadczeń. Część teoretyczna szkolenia wzbogacona jest o ćwiczenia praktyczne – testowanie omówionych i zaprojektowanych narzędzi. Dzięki temu Uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także rozwijają swoje umiejętności diagnozy i komunikacji z kandydatami.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy prowadzą rekrutacje i pragną pogłębić wiedzę i umiejętności efektywnego budowania zespołu, a także planują wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i zadania badawcze).

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu definiowania realnych potrzeb rekrutacyjnych w naszym zespole
 • Rozwijanie umiejętności diagnozy kompetencji kandydatów do naszych zespołów
 • Rozwijanie umiejętności związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • Omówienie elementów z zakresu budowania marki własnej menedżera

Korzyści:

 • Wzrost trafności decyzji rekrutacyjnych
 • Obniżenie rotacji pracowników
 • Wzrost zaufania w organizacji
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Budowanie ducha zespołu
 1. Profil stanowiska – czyli jakich kompetencji potrzebuję, aby efektywnie realizować cele w swoim zespole i narzędzia ich pomiaru
 • Analiza pracy – dlaczego nie zdobędziemy Mount Everest bez zdefiniowania celu wyprawy (definiowanie potrzeb rekrutacyjnych)
 • Czym jest kompetencja i jak ją mierzymy – czyli jak upewnić się, czy kandydat posiada kluczowe kompetencje do realizacji postawionych mu celów
 • Wartości organizacji i kultura organizacyjna w kontekście budowania zespołu – jaki jest archetyp naszej marki?
 • Przegląd narzędzi diagnozy kompetencji – rekrutuj na podstawie dowodów
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Wywiad sytuacyjny a wywiad wzorowany
 • Metodologia STAR
 • Próbki pracy
 • Zatrudnienia próbne
 • Incydenty krytyczne
 • Assessment Center
 1. Techniki komunikacji i relacja w procesie rekrutacyjnym oraz obserwacja w procesie rekrutacji
 • Rola budowania kontaktu z kandydatem w diagnozowaniu jego rzeczywistych motywów oraz pozyskiwaniu faktycznych danych
 • Aktywne słuchanie
 • Konfrontowanie
 • Milczenie jako technika perswazji
 • Słuchanie empatyczne
 • Opór kandydatów i jak sobie z nim poradzić
 • Proces obserwacji i wnioskowania
 1. Działania employer brandingowe po stronie przełożonego
 • „Efekt szklanej kuli” czyli kim jesteś drogi szefie?
 • Komunikacja z kandydatem – klucz do budowania motywacji przyszłych pracowników
 • Spójność w budowaniu wizerunku organizacji – dialog z wewnętrzym/zewnętrzym HR
 1. Najczęstsze błędy rekrutacyjne
 • Efekt podobieństwa i jego konsekwencje
 • Zbieranie zbyt małej ilości informacji
 • „Nie dopuszczenie do głosu”
 • „Rozmowa chaotyczna”
 • „Skracanie dystansu lub utrzymywanie zbyt dużego dystansu”
 • Efekt krótkiej pamięci, efekt zawiedzionych oczekiwań, efekt nastroju, błąd projekcji, efekt pierwszego wrażenia, efekt halo, podstawowy błąd atrybucji   

5. Onboarding – ostatni etap procesu rekrutacji

 • Kiedy się rozpoczyna proces wdrożenia i jaka jest jego istota
 • Fazy komunikacji w procesie adaptacji
 • Najlepsze praktyki – dyskusja

6. Podsumowanie warsztatu

Agnieszka Krukowska - posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji.

Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół

Jak zbudować efektywny zespół – czyli co menedżer powinien wiedzieć?

Zgodnie z teorią zarządzania zespół to grupa osób wykonująca wspólną pracę, której członkowie posiadają wzajemnie uzupełniające się umiejętności pomocne i niezbędne w osiąganiu określonego wcześniej celu, a także motywację do osiągania tych celów. Podstawą sukcesu w trafnej ocenie kandydatów jest rozpoczęcie od dobrze zdefiniowanego celu i jego mierników, czyli w przypadku rekrutacji określenie profilu stanowiska, na które poszukujemy kandydatów, a w rezultacie dobór najlepiej dopasowanego kandydata. Na ówczesnym rynku pracy wyzwaniem stało się nie tylko poprawne zdefiniowanie potrzeb, ale przede wszystkim zbudowanie pragnienia potencjalnych kandydatów do pracy właśnie z naszym zespołem.

Szkolenie stanowi zbiór wiedzy o najważniejszych elementach procesu rekrutacji, których znajomość jest kluczowa w podnoszeniu trafności wyboru kandydatów najlepiej dopasowanych do naszej organizacji. Prowadzone jest w sposób aktywny z dbałością o budowę atmosfery współpracy i wymiany doświadczeń. Część teoretyczna szkolenia wzbogacona jest o ćwiczenia praktyczne – testowanie omówionych i zaprojektowanych narzędzi. Dzięki temu Uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także rozwijają swoje umiejętności diagnozy i komunikacji z kandydatami.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy prowadzą rekrutacje i pragną pogłębić wiedzę i umiejętności efektywnego budowania zespołu, a także planują wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i zadania badawcze).

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu definiowania realnych potrzeb rekrutacyjnych w naszym zespole
 • Rozwijanie umiejętności diagnozy kompetencji kandydatów do naszych zespołów
 • Rozwijanie umiejętności związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • Omówienie elementów z zakresu budowania marki własnej menedżera

Korzyści:

 • Wzrost trafności decyzji rekrutacyjnych
 • Obniżenie rotacji pracowników
 • Wzrost zaufania w organizacji
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Budowanie ducha zespołu
Program
 1. Profil stanowiska – czyli jakich kompetencji potrzebuję, aby efektywnie realizować cele w swoim zespole i narzędzia ich pomiaru
 • Analiza pracy – dlaczego nie zdobędziemy Mount Everest bez zdefiniowania celu wyprawy (definiowanie potrzeb rekrutacyjnych)
 • Czym jest kompetencja i jak ją mierzymy – czyli jak upewnić się, czy kandydat posiada kluczowe kompetencje do realizacji postawionych mu celów
 • Wartości organizacji i kultura organizacyjna w kontekście budowania zespołu – jaki jest archetyp naszej marki?
 • Przegląd narzędzi diagnozy kompetencji – rekrutuj na podstawie dowodów
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Wywiad sytuacyjny a wywiad wzorowany
 • Metodologia STAR
 • Próbki pracy
 • Zatrudnienia próbne
 • Incydenty krytyczne
 • Assessment Center
 1. Techniki komunikacji i relacja w procesie rekrutacyjnym oraz obserwacja w procesie rekrutacji
 • Rola budowania kontaktu z kandydatem w diagnozowaniu jego rzeczywistych motywów oraz pozyskiwaniu faktycznych danych
 • Aktywne słuchanie
 • Konfrontowanie
 • Milczenie jako technika perswazji
 • Słuchanie empatyczne
 • Opór kandydatów i jak sobie z nim poradzić
 • Proces obserwacji i wnioskowania
 1. Działania employer brandingowe po stronie przełożonego
 • „Efekt szklanej kuli” czyli kim jesteś drogi szefie?
 • Komunikacja z kandydatem – klucz do budowania motywacji przyszłych pracowników
 • Spójność w budowaniu wizerunku organizacji – dialog z wewnętrzym/zewnętrzym HR
 1. Najczęstsze błędy rekrutacyjne
 • Efekt podobieństwa i jego konsekwencje
 • Zbieranie zbyt małej ilości informacji
 • „Nie dopuszczenie do głosu”
 • „Rozmowa chaotyczna”
 • „Skracanie dystansu lub utrzymywanie zbyt dużego dystansu”
 • Efekt krótkiej pamięci, efekt zawiedzionych oczekiwań, efekt nastroju, błąd projekcji, efekt pierwszego wrażenia, efekt halo, podstawowy błąd atrybucji   

5. Onboarding – ostatni etap procesu rekrutacji

 • Kiedy się rozpoczyna proces wdrożenia i jaka jest jego istota
 • Fazy komunikacji w procesie adaptacji
 • Najlepsze praktyki – dyskusja

6. Podsumowanie warsztatu

Szczegóły programu modułowego

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

20 grudnia 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 13:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com