Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół – EY Academy of Business

Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół

Jak zbudować efektywny zespół – czyli co menedżer powinien wiedzieć?

Zgodnie z teorią zarządzania zespół to grupa osób wykonująca wspólną pracę, której członkowie posiadają wzajemnie uzupełniające się umiejętności pomocne i niezbędne w osiąganiu określonego wcześniej celu, a także motywację do osiągania tych celów. Podstawą sukcesu w trafnej ocenie kandydatów jest rozpoczęcie od dobrze zdefiniowanego celu i jego mierników, czyli w przypadku rekrutacji określenie profilu stanowiska, na które poszukujemy kandydatów, a w rezultacie dobór najlepiej dopasowanego kandydata. Na ówczesnym rynku pracy wyzwaniem stało się nie tylko poprawne zdefiniowanie potrzeb, ale przede wszystkim zbudowanie pragnienia potencjalnych kandydatów do pracy właśnie z naszym zespołem.

Szkolenie stanowi zbiór wiedzy o najważniejszych elementach procesu rekrutacji, których znajomość jest kluczowa w podnoszeniu trafności wyboru kandydatów najlepiej dopasowanych do naszej organizacji. Prowadzone jest w sposób aktywny z dbałością o budowę atmosfery współpracy i wymiany doświadczeń. Część teoretyczna szkolenia wzbogacona jest o ćwiczenia praktyczne – testowanie omówionych i zaprojektowanych narzędzi. Dzięki temu Uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także rozwijają swoje umiejętności diagnozy i komunikacji z kandydatami.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy prowadzą rekrutacje i pragną pogłębić wiedzę i umiejętności efektywnego budowania zespołu, a także planują wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i zadania badawcze).

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu definiowania realnych potrzeb rekrutacyjnych w naszym zespole
 • Rozwijanie umiejętności diagnozy kompetencji kandydatów do naszych zespołów
 • Rozwijanie umiejętności związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • Omówienie elementów z zakresu budowania marki własnej menedżera

Korzyści:

 • Wzrost trafności decyzji rekrutacyjnych
 • Obniżenie rotacji pracowników
 • Wzrost zaufania w organizacji
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Budowanie ducha zespołu
 1. Profil stanowiska – czyli jakich kompetencji potrzebuję, aby efektywnie realizować cele w swoim zespole i narzędzia ich pomiaru
 • Analiza pracy – dlaczego nie zdobędziemy Mount Everest bez zdefiniowania celu wyprawy (definiowanie potrzeb rekrutacyjnych)
 • Czym jest kompetencja i jak ją mierzymy – czyli jak upewnić się, czy kandydat posiada kluczowe kompetencje do realizacji postawionych mu celów
 • Wartości organizacji i kultura organizacyjna w kontekście budowania zespołu – jaki jest archetyp naszej marki?
 • Przegląd narzędzi diagnozy kompetencji – rekrutuj na podstawie dowodów
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Wywiad sytuacyjny a wywiad wzorowany
 • Metodologia STAR
 • Próbki pracy
 • Zatrudnienia próbne
 • Incydenty krytyczne
 • Assessment Center
 1. Techniki komunikacji i relacja w procesie rekrutacyjnym oraz obserwacja w procesie rekrutacji
 • Rola budowania kontaktu z kandydatem w diagnozowaniu jego rzeczywistych motywów oraz pozyskiwaniu faktycznych danych
 • Aktywne słuchanie
 • Konfrontowanie
 • Milczenie jako technika perswazji
 • Słuchanie empatyczne
 • Opór kandydatów i jak sobie z nim poradzić
 • Proces obserwacji i wnioskowania
 1. Działania employer brandingowe po stronie przełożonego
 • „Efekt szklanej kuli” czyli kim jesteś drogi szefie?
 • Komunikacja z kandydatem – klucz do budowania motywacji przyszłych pracowników
 • Spójność w budowaniu wizerunku organizacji – dialog z wewnętrzym/zewnętrzym HR
 1. Najczęstsze błędy rekrutacyjne
 • Efekt podobieństwa i jego konsekwencje
 • Zbieranie zbyt małej ilości informacji
 • „Nie dopuszczenie do głosu”
 • „Rozmowa chaotyczna”
 • „Skracanie dystansu lub utrzymywanie zbyt dużego dystansu”
 • Efekt krótkiej pamięci, efekt zawiedzionych oczekiwań, efekt nastroju, błąd projekcji, efekt pierwszego wrażenia, efekt halo, podstawowy błąd atrybucji   

5. Onboarding – ostatni etap procesu rekrutacji

 • Kiedy się rozpoczyna proces wdrożenia i jaka jest jego istota
 • Fazy komunikacji w procesie adaptacji
 • Najlepsze praktyki – dyskusja

6. Podsumowanie warsztatu

Agnieszka Krukowska - posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji.

Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół

Cena

1100 zł netto

Rekrutacja dla menedżerów, czyli jak zbudować efektywny zespół

Jak zbudować efektywny zespół – czyli co menedżer powinien wiedzieć?

Zgodnie z teorią zarządzania zespół to grupa osób wykonująca wspólną pracę, której członkowie posiadają wzajemnie uzupełniające się umiejętności pomocne i niezbędne w osiąganiu określonego wcześniej celu, a także motywację do osiągania tych celów. Podstawą sukcesu w trafnej ocenie kandydatów jest rozpoczęcie od dobrze zdefiniowanego celu i jego mierników, czyli w przypadku rekrutacji określenie profilu stanowiska, na które poszukujemy kandydatów, a w rezultacie dobór najlepiej dopasowanego kandydata. Na ówczesnym rynku pracy wyzwaniem stało się nie tylko poprawne zdefiniowanie potrzeb, ale przede wszystkim zbudowanie pragnienia potencjalnych kandydatów do pracy właśnie z naszym zespołem.

Szkolenie stanowi zbiór wiedzy o najważniejszych elementach procesu rekrutacji, których znajomość jest kluczowa w podnoszeniu trafności wyboru kandydatów najlepiej dopasowanych do naszej organizacji. Prowadzone jest w sposób aktywny z dbałością o budowę atmosfery współpracy i wymiany doświadczeń. Część teoretyczna szkolenia wzbogacona jest o ćwiczenia praktyczne – testowanie omówionych i zaprojektowanych narzędzi. Dzięki temu Uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także rozwijają swoje umiejętności diagnozy i komunikacji z kandydatami.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy prowadzą rekrutacje i pragną pogłębić wiedzę i umiejętności efektywnego budowania zespołu, a także planują wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i zadania badawcze).

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu definiowania realnych potrzeb rekrutacyjnych w naszym zespole
 • Rozwijanie umiejętności diagnozy kompetencji kandydatów do naszych zespołów
 • Rozwijanie umiejętności związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • Omówienie elementów z zakresu budowania marki własnej menedżera

Korzyści:

 • Wzrost trafności decyzji rekrutacyjnych
 • Obniżenie rotacji pracowników
 • Wzrost zaufania w organizacji
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Budowanie ducha zespołu
Program
 1. Profil stanowiska – czyli jakich kompetencji potrzebuję, aby efektywnie realizować cele w swoim zespole i narzędzia ich pomiaru
 • Analiza pracy – dlaczego nie zdobędziemy Mount Everest bez zdefiniowania celu wyprawy (definiowanie potrzeb rekrutacyjnych)
 • Czym jest kompetencja i jak ją mierzymy – czyli jak upewnić się, czy kandydat posiada kluczowe kompetencje do realizacji postawionych mu celów
 • Wartości organizacji i kultura organizacyjna w kontekście budowania zespołu – jaki jest archetyp naszej marki?
 • Przegląd narzędzi diagnozy kompetencji – rekrutuj na podstawie dowodów
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Wywiad sytuacyjny a wywiad wzorowany
 • Metodologia STAR
 • Próbki pracy
 • Zatrudnienia próbne
 • Incydenty krytyczne
 • Assessment Center
 1. Techniki komunikacji i relacja w procesie rekrutacyjnym oraz obserwacja w procesie rekrutacji
 • Rola budowania kontaktu z kandydatem w diagnozowaniu jego rzeczywistych motywów oraz pozyskiwaniu faktycznych danych
 • Aktywne słuchanie
 • Konfrontowanie
 • Milczenie jako technika perswazji
 • Słuchanie empatyczne
 • Opór kandydatów i jak sobie z nim poradzić
 • Proces obserwacji i wnioskowania
 1. Działania employer brandingowe po stronie przełożonego
 • „Efekt szklanej kuli” czyli kim jesteś drogi szefie?
 • Komunikacja z kandydatem – klucz do budowania motywacji przyszłych pracowników
 • Spójność w budowaniu wizerunku organizacji – dialog z wewnętrzym/zewnętrzym HR
 1. Najczęstsze błędy rekrutacyjne
 • Efekt podobieństwa i jego konsekwencje
 • Zbieranie zbyt małej ilości informacji
 • „Nie dopuszczenie do głosu”
 • „Rozmowa chaotyczna”
 • „Skracanie dystansu lub utrzymywanie zbyt dużego dystansu”
 • Efekt krótkiej pamięci, efekt zawiedzionych oczekiwań, efekt nastroju, błąd projekcji, efekt pierwszego wrażenia, efekt halo, podstawowy błąd atrybucji   

5. Onboarding – ostatni etap procesu rekrutacji

 • Kiedy się rozpoczyna proces wdrożenia i jaka jest jego istota
 • Fazy komunikacji w procesie adaptacji
 • Najlepsze praktyki – dyskusja

6. Podsumowanie warsztatu

Szczegóły programu modułowego

Cena

1100 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Szkolenie w godzinach 9.00-13.30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com