Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje – EY Academy of Business

Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności rekruterskie związane z prowadzeniem wywiadu standaryzowanego i behawioralnego. Pokazuje również jak wykorzystać kompetencje jako kryterium selekcji.

Szkolenie jest częścią Akademii Rekrutacji.

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy prowadzą rozmowy i dokonują selekcji kandydatów w ramach procesu rekrutacji.

Cele szkolenia:

 • poszerzanie wiedzy z zakresu standardu prowadzenia wywiadu ustrukturyzowanego, w tym badającego doświadczenie kandydata, jego kwalifikacje i wiedzę
 • rozwijanie umiejętności definiowania kompetencji badanych podczas wywiadu rekrutacyjnego
 • rozwijanie umiejętności projektowania i prowadzenia wywiadu behawioralnego z wykorzystaniem techniki STAR
 • podsumowanie wiedzy dotyczącej oceny kompetencji, w tym unikania błędów oceny
 • poszerzanie zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów podczas prowadzenia wywiadu

Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 • agenda i etapy rozmowy kwalifikacyjnej
 • katalog pytań niewskazanych
 • zebranie informacji o doświadczeniu kandydata w kontekście profilu stanowiska
 • odpowiadanie na pytania kandydata

Kompetencje jako kryterium selekcji

 • dla jakich profili stanowiskowych kompetencje są kluczowych kryterium selekcji
 • definicja kompetencji jako kryterium selekcji
 • zasady tworzenia profilu kompetencyjnego kandydata
 • źródła i metody zbierania danych do budowania profilu kompetencyjnego
 • definiowanie, wskaźnikowanie i stopniowanie kompetencji
 • przykładowe listy kompetencyjne, korzystanie z gotowych katalogów kompetencji

Projektowanie wywiadu behawioralnego

 • meta-kompetencje i sposób ich badania
 • charakterystyka wywiadów diagnozujących kompetencje: wywiad sytuacyjny, behawioralny i technika STAR
 • struktura wywiady behawioralnego
 • zasady formułowania pytań
 • rola obserwacji bieżącej i pytań pogłębiających w wywiadzie

Ćwiczenia w prowadzeniu wywiadu behawioralnego

 • techniki zadawania pytań: pytania otwarte i sondujące
 • badanie meta-kompetencji w wywiadzie
 • stawianie hipotez
 • sposoby koncentrowania kandydata na faktach
 • testowanie zaprojektowanych wywiadów i zbieranie informacji zwrotnej od grupy i trenera

Ocena kompetencji

 • jakość notatek a ocena kompetencji
 • obszary analizowanych informacji: fakty i interpretacje

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Trudne zachowania kandydatów w trakcie spotkania i jak sobie z nimi radzić

 • zebranie przykładów z grupy
 • burza mózgów dotycząca sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów

Metodologia prowadzenia warsztatu: wykład; analiza struktur wywiadów; zadania grupowe, w tym wskaźnikowanie kompetencji i projektowanie wywiadu behawioralnego; prowadzenie symulacji wywiadów, w tym testowanie pytań oraz uzyskiwanie informacji zwrotnej od grupy i trenera; obserwacja zachowań i ocena kompetencji kandydata na przykładzie symulacji wywiadów prowadzonych przez grupę; burza mózgów dotycząca radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Agnieszka Krukowska - posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności rekruterskie związane z prowadzeniem wywiadu standaryzowanego i behawioralnego. Pokazuje również jak wykorzystać kompetencje jako kryterium selekcji.

Szkolenie jest częścią Akademii Rekrutacji.

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy prowadzą rozmowy i dokonują selekcji kandydatów w ramach procesu rekrutacji.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • poszerzanie wiedzy z zakresu standardu prowadzenia wywiadu ustrukturyzowanego, w tym badającego doświadczenie kandydata, jego kwalifikacje i wiedzę
 • rozwijanie umiejętności definiowania kompetencji badanych podczas wywiadu rekrutacyjnego
 • rozwijanie umiejętności projektowania i prowadzenia wywiadu behawioralnego z wykorzystaniem techniki STAR
 • podsumowanie wiedzy dotyczącej oceny kompetencji, w tym unikania błędów oceny
 • poszerzanie zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów podczas prowadzenia wywiadu
Program

Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 • agenda i etapy rozmowy kwalifikacyjnej
 • katalog pytań niewskazanych
 • zebranie informacji o doświadczeniu kandydata w kontekście profilu stanowiska
 • odpowiadanie na pytania kandydata

Kompetencje jako kryterium selekcji

 • dla jakich profili stanowiskowych kompetencje są kluczowych kryterium selekcji
 • definicja kompetencji jako kryterium selekcji
 • zasady tworzenia profilu kompetencyjnego kandydata
 • źródła i metody zbierania danych do budowania profilu kompetencyjnego
 • definiowanie, wskaźnikowanie i stopniowanie kompetencji
 • przykładowe listy kompetencyjne, korzystanie z gotowych katalogów kompetencji

Projektowanie wywiadu behawioralnego

 • meta-kompetencje i sposób ich badania
 • charakterystyka wywiadów diagnozujących kompetencje: wywiad sytuacyjny, behawioralny i technika STAR
 • struktura wywiady behawioralnego
 • zasady formułowania pytań
 • rola obserwacji bieżącej i pytań pogłębiających w wywiadzie

Ćwiczenia w prowadzeniu wywiadu behawioralnego

 • techniki zadawania pytań: pytania otwarte i sondujące
 • badanie meta-kompetencji w wywiadzie
 • stawianie hipotez
 • sposoby koncentrowania kandydata na faktach
 • testowanie zaprojektowanych wywiadów i zbieranie informacji zwrotnej od grupy i trenera

Ocena kompetencji

 • jakość notatek a ocena kompetencji
 • obszary analizowanych informacji: fakty i interpretacje

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Trudne zachowania kandydatów w trakcie spotkania i jak sobie z nimi radzić

 • zebranie przykładów z grupy
 • burza mózgów dotycząca sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów

Metodologia prowadzenia warsztatu: wykład; analiza struktur wywiadów; zadania grupowe, w tym wskaźnikowanie kompetencji i projektowanie wywiadu behawioralnego; prowadzenie symulacji wywiadów, w tym testowanie pytań oraz uzyskiwanie informacji zwrotnej od grupy i trenera; obserwacja zachowań i ocena kompetencji kandydata na przykładzie symulacji wywiadów prowadzonych przez grupę; burza mózgów dotycząca radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Cena

1850 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • 48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com