Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje – EY Academy of Business

Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności rekruterskie związane z prowadzeniem wywiadu standaryzowanego i behawioralnego. Pokazuje również jak wykorzystać kompetencje jako kryterium selekcji.

Szkolenie jest częścią Akademii Rekrutacji.

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy prowadzą rozmowy i dokonują selekcji kandydatów w ramach procesu rekrutacji.

Cele szkolenia:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu standardu prowadzenia wywiadu ustrukturyzowanego, w tym badającego doświadczenie kandydata, jego kwalifikacje i wiedzę
 • Rozwijanie umiejętności definiowania kompetencji badanych podczas wywiadu rekrutacyjnego
 • Rozwijanie umiejętności projektowania i prowadzenia wywiadu behawioralnego z wykorzystaniem techniki STAR
 • Podsumowanie wiedzy dotyczącej oceny kompetencji, w tym unikania błędów oceny
 • Poszerzanie zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów podczas prowadzenia wywiadu

Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 • Agenda i etapy rozmowy kwalifikacyjnej
 • Katalog pytań niewskazanych
 • Zebranie informacji o doświadczeniu kandydata w kontekście profilu stanowiska
 • Odpowiadanie na pytania kandydata

Kompetencje jako kryterium selekcji

 • Dla jakich profili stanowiskowych kompetencje są kluczowych kryterium selekcji
 • Definicja kompetencji jako kryterium selekcji
 • Zasady tworzenia profilu kompetencyjnego kandydata
 • Źródła i metody zbierania danych do budowania profilu kompetencyjnego
 • Definiowanie, wskaźnikowanie i stopniowanie kompetencji
 • Przykładowe listy kompetencyjne, korzystanie z gotowych katalogów kompetencji

Projektowanie wywiadu behawioralnego

 • Meta-kompetencje i sposób ich badania
 • Charakterystyka wywiadów diagnozujących kompetencje: wywiad sytuacyjny, behawioralny i technika STAR
 • Struktura wywiady behawioralnego
 • Zasady formułowania pytań
 • Rola obserwacji bieżącej i pytań pogłębiających w wywiadzie

Ćwiczenia w prowadzeniu wywiadu behawioralnego

 • Techniki zadawania pytań: pytania otwarte i sondujące
 • Badanie meta-kompetencji w wywiadzie
 • Stawianie hipotez
 • Sposoby koncentrowania kandydata na faktach
 • Testowanie zaprojektowanych wywiadów i zbieranie informacji zwrotnej od grupy i trenera

Ocena kompetencji

 • Jakość notatek a ocena kompetencji
 • Obszary analizowanych informacji: fakty i interpretacje

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Trudne zachowania kandydatów w trakcie spotkania i jak sobie z nimi radzić

 • Zebranie przykładów z grupy
 • Burza mózgów dotycząca sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów

Metodologia prowadzenia warsztatu: wykład; analiza struktur wywiadów; zadania grupowe, w tym wskaźnikowanie kompetencji i projektowanie wywiadu behawioralnego; prowadzenie symulacji wywiadów, w tym testowanie pytań oraz uzyskiwanie informacji zwrotnej od grupy i trenera; obserwacja zachowań i ocena kompetencji kandydata na przykładzie symulacji wywiadów prowadzonych przez grupę; burza mózgów dotycząca radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Agnieszka Mayilov - przez 17 lat pracowała na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych (Rozwój, HR, Sprzedaż). Zajmowała się koordynowaniem pracy zespołu oraz współpracą z innymi działami biznesu w zakresie wspierania rozwoju pracowników.

Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Cena

1850 zł netto ( 2276 zł brutto )

Rekrutacja: Selekcja w oparciu o kompetencje

Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności rekruterskie związane z prowadzeniem wywiadu standaryzowanego i behawioralnego. Pokazuje również jak wykorzystać kompetencje jako kryterium selekcji.

Szkolenie jest częścią Akademii Rekrutacji.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy prowadzą rozmowy i dokonują selekcji kandydatów w ramach procesu rekrutacji.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu standardu prowadzenia wywiadu ustrukturyzowanego, w tym badającego doświadczenie kandydata, jego kwalifikacje i wiedzę
 • Rozwijanie umiejętności definiowania kompetencji badanych podczas wywiadu rekrutacyjnego
 • Rozwijanie umiejętności projektowania i prowadzenia wywiadu behawioralnego z wykorzystaniem techniki STAR
 • Podsumowanie wiedzy dotyczącej oceny kompetencji, w tym unikania błędów oceny
 • Poszerzanie zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów podczas prowadzenia wywiadu
Program

Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 • Agenda i etapy rozmowy kwalifikacyjnej
 • Katalog pytań niewskazanych
 • Zebranie informacji o doświadczeniu kandydata w kontekście profilu stanowiska
 • Odpowiadanie na pytania kandydata

Kompetencje jako kryterium selekcji

 • Dla jakich profili stanowiskowych kompetencje są kluczowych kryterium selekcji
 • Definicja kompetencji jako kryterium selekcji
 • Zasady tworzenia profilu kompetencyjnego kandydata
 • Źródła i metody zbierania danych do budowania profilu kompetencyjnego
 • Definiowanie, wskaźnikowanie i stopniowanie kompetencji
 • Przykładowe listy kompetencyjne, korzystanie z gotowych katalogów kompetencji

Projektowanie wywiadu behawioralnego

 • Meta-kompetencje i sposób ich badania
 • Charakterystyka wywiadów diagnozujących kompetencje: wywiad sytuacyjny, behawioralny i technika STAR
 • Struktura wywiady behawioralnego
 • Zasady formułowania pytań
 • Rola obserwacji bieżącej i pytań pogłębiających w wywiadzie

Ćwiczenia w prowadzeniu wywiadu behawioralnego

 • Techniki zadawania pytań: pytania otwarte i sondujące
 • Badanie meta-kompetencji w wywiadzie
 • Stawianie hipotez
 • Sposoby koncentrowania kandydata na faktach
 • Testowanie zaprojektowanych wywiadów i zbieranie informacji zwrotnej od grupy i trenera

Ocena kompetencji

 • Jakość notatek a ocena kompetencji
 • Obszary analizowanych informacji: fakty i interpretacje

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Trudne zachowania kandydatów w trakcie spotkania i jak sobie z nimi radzić

 • Zebranie przykładów z grupy
 • Burza mózgów dotycząca sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów

Metodologia prowadzenia warsztatu: wykład; analiza struktur wywiadów; zadania grupowe, w tym wskaźnikowanie kompetencji i projektowanie wywiadu behawioralnego; prowadzenie symulacji wywiadów, w tym testowanie pytań oraz uzyskiwanie informacji zwrotnej od grupy i trenera; obserwacja zachowań i ocena kompetencji kandydata na przykładzie symulacji wywiadów prowadzonych przez grupę; burza mózgów dotycząca radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów.

Cena

1850 zł netto ( 2276 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

28-29 października 2024 – Warszawa, 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com