Agile w HR, Management 3.0 – EY Academy of Business

Agile w HR, Management 3.0

Zwinne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na bazie Agile

Certyfikacja — po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają międzynarodowy, imienny certyfikat.

Poznaj nowoczesne techniki zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z podejściem Agile!

Management 3.0 to elastyczność w dopasowywaniu się do zmieniającego się w bardzo dynamiczny sposób środowiska pracy, reagowanie na potrzeby pracowników, obdarzanie ich zaufaniem, budowanie na potencjale oraz pomoc w przedefiniowania percepcji porażki. To przede wszystkim zarządzanie w taki sposób procesami i systemami, aby służyły ludziom, a nie odwrotnie.

U podstaw managementu 3.0 leży innowacyjny sposób myślenia o tym, że wszyscy pracownicy firmy, a nie tylko wybrane jednostki, jak miało to miejsce w podejściu Management 1.0 oraz 2.0, są uprawomocnieni oraz odpowiedzialni za elastyczne zarządzanie organizacją.

Szkolenie kierujemy do pracowników działów HR, którzy dzięki zwinnemu podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi, czyli byciu agile, chcieliby mieć bezpośrednie przełożenie na budowanie kompetentnych, zmotywowanych i zaangażowanych zespołów, które zwiększają przewagę konkurencyjną firm, dla których pracują.

 • Międzynarodowy, bezterminowy certyfikat Management 3.0
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik zarządzania zasobami ludzkimi zgodnymi z podejściem Agile
 • Nabycie umiejętności pozwalających na budowanie organizacji opartej na zaufaniu, szerzeniu wiedzy oraz ciągłej nauce i doskonaleniu zasobów ludzkich
 • Atrakcyjne materiały dodatkowe oraz autorskie narzędzia Management 3.0 w wersji elektronicznej

Metody szkolenia

 • Gry szkoleniowe
 • Karty Kudo Management 3.0
 • Karty motywacji Management 3.0
 • Karty delegacji Management 3.0
 • Test autodiagnozy własnego zaangażowania Instytutu Gallupa
 • Ćwiczenia w podgrupach
 • Dyskusje grupowe

W programie

 1. Zarządzanie i przywództwo
  • Ewolucyjny przegląd podejść do zarządzania zasobami ludzkimi oraz przykłady zarządzania w stylu Management 1.0; 2.0; 3.0
  • Czym jest, a czym nie jest podejście Management 3.0
  • Pryncypia Management 3.0
 2. Teoria systemów złożonych jako podstawa do zrozumienia zarządzania zasobami ludzkimi w świecie VUCA
  • Podstawy teorii systemów złożonych
  • Różnica między chaotycznością, uporządkowaniem a złożonością
  • 3 skuteczne sposoby radzenia sobie w rzeczywistości VUCA
 3. Motywowanie oraz angażowanie pracowników
  • Przegląd kluczowych teorie motywacji: teoria potrzeb A. Maslowa; teoria XY Mc Gregor oraz dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga
  • Motywacja vs zaangażowanie vs szczęcie pracownika – różnice i zależności
  • Skuteczne motywatory, czyli nowoczesne podejście do motywowania pracowników na bazie modelu Champfrogs Management 3.0
  • Wykorzystanie kart motywacyjnych Management 3.0 do podejmowania decyzji w oparciu o motywację – narzędzie „Moving cards”
  • Wpływ menedżera na modelowanie zaangażowania wśród pracowników na podstawie badań Instytutu Gallupa
 4. Delegowanie i uprawomocnienie
  • Samoorganizacja
  • Budowanie odpowiedzialności
  • Poziomy delegowania z użyciem kart delegowania Management 3.0
  • Tablica delegowania
 5. Zarządzanie zdalnymi zespołami
  • Zaufanie jako podstawa budowania wirtualnych zespołów na bazie 5 dysfunkcji zespołu Patricka Lencioni
  • Budowanie relacji i zaangażowania w wirtualnych zespołach na bazie badań instytutu Gallupa
 6. Nowoczesny feedback
  • Przegląd najpopularniejszych modeli udzielania feedbacku: metoda kanapki, SBI, SPINKA, FUKO – wady i zalety
  • Autorski model udzielania informacji zwrotnej Management 3.0 – „Feedback Wrap”
  • Feedback vs feedforward – zwinność w udzielaniu feedbacku na bazie Marshalla Goldsmitha
 7. Sukcesy i porażki – nowe spojrzenie
  • Jak przekuć porażki w sukces i zacząć je celebrować
  • Zastosowanie tablicy celebracji porażek „Celebration Grid” w kontekście rozwoju zespołu
  • Docenianie pracowników z użyciem kart Kudo Management 3.0

Anna Selwakowska-Domańska - certyfikowany trener – facylitator międzynarodowego programu wykorzystującego zwinność i metodyki Agile w codziennym zarządzaniu nowoczesną organizacją oraz potencjałem ludzkim, czyli podejścia Management 3.0.

Agile w HR, Management 3.0

 

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Agile w HR, Management 3.0

Zwinne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na bazie Agile

Certyfikacja — po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają międzynarodowy, imienny certyfikat.

Poznaj nowoczesne techniki zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z podejściem Agile!

Management 3.0 to elastyczność w dopasowywaniu się do zmieniającego się w bardzo dynamiczny sposób środowiska pracy, reagowanie na potrzeby pracowników, obdarzanie ich zaufaniem, budowanie na potencjale oraz pomoc w przedefiniowania percepcji porażki. To przede wszystkim zarządzanie w taki sposób procesami i systemami, aby służyły ludziom, a nie odwrotnie.

U podstaw managementu 3.0 leży innowacyjny sposób myślenia o tym, że wszyscy pracownicy firmy, a nie tylko wybrane jednostki, jak miało to miejsce w podejściu Management 1.0 oraz 2.0, są uprawomocnieni oraz odpowiedzialni za elastyczne zarządzanie organizacją.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do pracowników działów HR, którzy dzięki zwinnemu podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi, czyli byciu agile, chcieliby mieć bezpośrednie przełożenie na budowanie kompetentnych, zmotywowanych i zaangażowanych zespołów, które zwiększają przewagę konkurencyjną firm, dla których pracują.

Cele i korzyści

 • Międzynarodowy, bezterminowy certyfikat Management 3.0
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik zarządzania zasobami ludzkimi zgodnymi z podejściem Agile
 • Nabycie umiejętności pozwalających na budowanie organizacji opartej na zaufaniu, szerzeniu wiedzy oraz ciągłej nauce i doskonaleniu zasobów ludzkich
 • Atrakcyjne materiały dodatkowe oraz autorskie narzędzia Management 3.0 w wersji elektronicznej
Program

Metody szkolenia

 • Gry szkoleniowe
 • Karty Kudo Management 3.0
 • Karty motywacji Management 3.0
 • Karty delegacji Management 3.0
 • Test autodiagnozy własnego zaangażowania Instytutu Gallupa
 • Ćwiczenia w podgrupach
 • Dyskusje grupowe

W programie

 1. Zarządzanie i przywództwo
  • Ewolucyjny przegląd podejść do zarządzania zasobami ludzkimi oraz przykłady zarządzania w stylu Management 1.0; 2.0; 3.0
  • Czym jest, a czym nie jest podejście Management 3.0
  • Pryncypia Management 3.0
 2. Teoria systemów złożonych jako podstawa do zrozumienia zarządzania zasobami ludzkimi w świecie VUCA
  • Podstawy teorii systemów złożonych
  • Różnica między chaotycznością, uporządkowaniem a złożonością
  • 3 skuteczne sposoby radzenia sobie w rzeczywistości VUCA
 3. Motywowanie oraz angażowanie pracowników
  • Przegląd kluczowych teorie motywacji: teoria potrzeb A. Maslowa; teoria XY Mc Gregor oraz dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga
  • Motywacja vs zaangażowanie vs szczęcie pracownika – różnice i zależności
  • Skuteczne motywatory, czyli nowoczesne podejście do motywowania pracowników na bazie modelu Champfrogs Management 3.0
  • Wykorzystanie kart motywacyjnych Management 3.0 do podejmowania decyzji w oparciu o motywację – narzędzie „Moving cards”
  • Wpływ menedżera na modelowanie zaangażowania wśród pracowników na podstawie badań Instytutu Gallupa
 4. Delegowanie i uprawomocnienie
  • Samoorganizacja
  • Budowanie odpowiedzialności
  • Poziomy delegowania z użyciem kart delegowania Management 3.0
  • Tablica delegowania
 5. Zarządzanie zdalnymi zespołami
  • Zaufanie jako podstawa budowania wirtualnych zespołów na bazie 5 dysfunkcji zespołu Patricka Lencioni
  • Budowanie relacji i zaangażowania w wirtualnych zespołach na bazie badań instytutu Gallupa
 6. Nowoczesny feedback
  • Przegląd najpopularniejszych modeli udzielania feedbacku: metoda kanapki, SBI, SPINKA, FUKO – wady i zalety
  • Autorski model udzielania informacji zwrotnej Management 3.0 – „Feedback Wrap”
  • Feedback vs feedforward – zwinność w udzielaniu feedbacku na bazie Marshalla Goldsmitha
 7. Sukcesy i porażki – nowe spojrzenie
  • Jak przekuć porażki w sukces i zacząć je celebrować
  • Zastosowanie tablicy celebracji porażek „Celebration Grid” w kontekście rozwoju zespołu
  • Docenianie pracowników z użyciem kart Kudo Management 3.0
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

30 września – 1 października 2024

2-3 grudnia 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com