Stanisław Kaźmierczak – EY Academy of Business

Stanisław Kaźmierczak

Trener EY Academy of Business z obszaru analizy danych

Prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru analizy danych, sieci neuronowych, głębokiego uczenia oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Asystent i doktorant Politechniki Warszawskiej w obszarze uczenia maszynowego/data science. Absolwent Informatyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Tematyka prac badawczych dotyczy zespołów modeli (ensemble learning), wzbogacania danych (data augmentation) oraz zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie.

Wykonawca w grantach dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji i biometrii do ochrony kont użytkowników w bankowości elektronicznej oraz predykcji kierunku wzrostu twarzy z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Na uczelni oraz w EY Academy of Business prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru analizy danych, sieci neuronowych, głębokiego uczenia oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.