Zaawansowana analiza danych w języku Python – EY Academy of Business

Zaawansowana analiza danych w języku Python

Szkolenie stanowi kontynuację kursu „Podstawy analizy danych” i przeznaczone jest dla osób chcących poznać zaawansowane metody analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji oraz analizy statystycznej.

Uczestnicy rozwiną dalsze umiejętności prezentacji danych z użyciem pakietu Seaborn oraz zaznajomią się z narzędziem do interaktywnej wizualizacji danych – pakietem Bokeh. Poznają podstawy prawdopodobieństwa, statystyki oraz wnioskowania statystycznego. Kursanci nauczą się przeprowadzać symulacje losowe oraz testować hipotezy pozwalające określić, czy występujące w populacjach różnice są istotne statystycznie.

Sprawdź również:

Podstawy analizy danych w Pythonie

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać zaawansowane metody analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji oraz analizy statystycznej.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Rozwiną dalsze umiejętności prezentacji danych z użyciem pakietu Seaborn.
 • Zaznajomią się z narzędziem do interaktywnej wizualizacji danych – pakietem Bokeh.
 • Poznają podstawy prawdopodobieństwa, statystyki oraz wnioskowania statystycznego.
 • Nauczą się przeprowadzać symulacje losowe.
 • Nauczą się testować hipotezy pozwalające określić, czy występujące w populacjach różnice są istotne statystycznie.

Oczekiwana wiedza wstępna:

Podstawowa znajomość języka Python i środowiska PyCharm oraz pakietów NumPy, pandas oraz Matplotlib.

Zaawansowana wizualizacja danych

Bokeh

 • Interaktywna wizualizacja
 • Konfiguracja wyglądu
 • Wykres liniowy
 • Wykres rozrzutu
 • Suwaki i przyciski

Seaborn

 • Heatmap
 • Pair plot
 • Swarm plot
 • Box plot

Podstawy prawdopodobieństwa i statystyki

 • Prawdopodobieństwo
 • Korelacja danych
 • Rozkład ciągły i dyskretny
 • Gęstość prawdopodobieństwa
 • Funkcja masy prawdopodobieństwa
 • Rozkład standardowy
 • Centralne twierdzenie graniczne
 • Reguła 3 sigm

Wnioskowanie statystyczne

 • Liczby pseudolosowe
 • Symulacje losowe
 • p-value
 • Estymacja punktowa
 • Estymacja przedziałowa
 • Bootstrapowy przedział ufności
 • Metoda Monte Carlo
 • Testowanie hipotez
 • Test równości średnich
 • Test równości proporcji
 • Test normalności rozkładu

Stanisław Kaźmierczak - asystent i doktorant Politechniki Warszawskiej w obszarze uczenia maszynowego/data science. Prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru analizy danych, sieci neuronowych, głębokiego uczenia oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Zaawansowana analiza danych w języku Python

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Zaawansowana analiza danych w języku Python

Szkolenie stanowi kontynuację kursu „Podstawy analizy danych” i przeznaczone jest dla osób chcących poznać zaawansowane metody analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji oraz analizy statystycznej.

Uczestnicy rozwiną dalsze umiejętności prezentacji danych z użyciem pakietu Seaborn oraz zaznajomią się z narzędziem do interaktywnej wizualizacji danych – pakietem Bokeh. Poznają podstawy prawdopodobieństwa, statystyki oraz wnioskowania statystycznego. Kursanci nauczą się przeprowadzać symulacje losowe oraz testować hipotezy pozwalające określić, czy występujące w populacjach różnice są istotne statystycznie.

Sprawdź również:

Podstawy analizy danych w Pythonie

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać zaawansowane metody analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji oraz analizy statystycznej.

Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Rozwiną dalsze umiejętności prezentacji danych z użyciem pakietu Seaborn.
 • Zaznajomią się z narzędziem do interaktywnej wizualizacji danych – pakietem Bokeh.
 • Poznają podstawy prawdopodobieństwa, statystyki oraz wnioskowania statystycznego.
 • Nauczą się przeprowadzać symulacje losowe.
 • Nauczą się testować hipotezy pozwalające określić, czy występujące w populacjach różnice są istotne statystycznie.

Oczekiwana wiedza wstępna:

Podstawowa znajomość języka Python i środowiska PyCharm oraz pakietów NumPy, pandas oraz Matplotlib.

Program

Zaawansowana wizualizacja danych

Bokeh

 • Interaktywna wizualizacja
 • Konfiguracja wyglądu
 • Wykres liniowy
 • Wykres rozrzutu
 • Suwaki i przyciski

Seaborn

 • Heatmap
 • Pair plot
 • Swarm plot
 • Box plot

Podstawy prawdopodobieństwa i statystyki

 • Prawdopodobieństwo
 • Korelacja danych
 • Rozkład ciągły i dyskretny
 • Gęstość prawdopodobieństwa
 • Funkcja masy prawdopodobieństwa
 • Rozkład standardowy
 • Centralne twierdzenie graniczne
 • Reguła 3 sigm

Wnioskowanie statystyczne

 • Liczby pseudolosowe
 • Symulacje losowe
 • p-value
 • Estymacja punktowa
 • Estymacja przedziałowa
 • Bootstrapowy przedział ufności
 • Metoda Monte Carlo
 • Testowanie hipotez
 • Test równości średnich
 • Test równości proporcji
 • Test normalności rozkładu

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

11-12 lipca 2024

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. Projektów Szkoleniowych

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com