Podstawy analizy danych w Pythonie – EY Academy of Business

Podstawy analizy danych w Pythonie

Sprawdź również: Zaawansowana analiza danych w języku Python oraz Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Kurs realizowany jest w języku Python w środowisku PyCharm. Główną oś szkolenia stanowią dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas. Uczestnicy dowiedzą się ponadto, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych oraz poznają podstawowe techniki ich wizualizacji.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć, ugruntować lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu analizy danych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas
 • Dowiedzą się, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych
 • Poznają podstawowe techniki wizualizacji danych

Oczekiwana wiedza wstępna:

 • Język Python na poziomie podstawowym

Przypomnienie podstaw języka Python

 • Tworzenie nowego projektu w środowisku PyCharm
 • Przegląd podstawowej funkcjonalności środowiska
 • Import bibliotek
 • Identyfikatory
 • Konwencje nazewnicze
 • Linie i wcięcia
 • Komentarze
 • Zmienne
 • Operatory arytmetyczne
 • Wbudowane funkcje
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Listy, wyrażenia listowe
 • Krotki
 • Słowniki

Wprowadzenie do analizy danych

 • Podstawowe statystyki
 • Typy danych
 • Problemy z danymi

Podstawy NumPy

 • Wektory, macierze, tensory
 • Generowanie liczb pseudolosowych
 • Tworzenie tablic
 • Właściwości tablicy, konwersja typów
 • Działania na indeksach
 • Operacje arytmetyczne i logiczne na tablicach
 • Zmiana rozmiaru i łączenie tablic
 • Agregacja danych
 • Płytkie i głębokie kopiowanie
 • Wbudowane funkcje
 • Sortowanie tablic

Podstawy pandas

 • Seria i ramka danych
 • Indeksy i kolumny
 • Tworzenie obiektów
 • Import danych (Excel, CSV)
 • Zapis danych
 • Atrybuty ramki
 • Dodawanie i usuwanie wierszy
 • Indeksery
 • Filtracja danych
 • Operacje na ramce
 • Grupowanie i agregacja

Analiza eksploracyjna i przygotowanie danych

 • Typy i rozmiar danych
 • Statystyki
 • Kodowanie danych
 • Rodzaje braków danych
 • Wykrywanie braków danych
 • Podstawowe metody uzupełniania braków danych
 • Niespójności w danych
 • Wartości odstające
 • Korelacja danych
 • Standaryzacja i skalowanie

Wizualizacja danych w pakiecie Matplotlib

 • Konfiguracja wykresów
 • Podwykresy
 • Wykres liniowy
 • Wykres rozrzutu
 • Histogram
 • Wykres słupkowy
 • Diagram kołowy
 • Heatmap
 • Wyświetlanie obrazów

Stanisław Kaźmierczak - asystent i doktorant Politechniki Warszawskiej w obszarze uczenia maszynowego/data science. Prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru analizy danych, sieci neuronowych, głębokiego uczenia oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Podstawy analizy danych w Pythonie (cena promocyjna)

Cena

2500 zł netto

Podstawy analizy danych w Pythonie

Sprawdź również: Zaawansowana analiza danych w języku Python oraz Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Kurs realizowany jest w języku Python w środowisku PyCharm. Główną oś szkolenia stanowią dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas. Uczestnicy dowiedzą się ponadto, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych oraz poznają podstawowe techniki ich wizualizacji.

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć, ugruntować lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu analizy danych.

Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas
 • Dowiedzą się, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych
 • Poznają podstawowe techniki wizualizacji danych

Oczekiwana wiedza wstępna:

 • Język Python na poziomie podstawowym
Program

Przypomnienie podstaw języka Python

 • Tworzenie nowego projektu w środowisku PyCharm
 • Przegląd podstawowej funkcjonalności środowiska
 • Import bibliotek
 • Identyfikatory
 • Konwencje nazewnicze
 • Linie i wcięcia
 • Komentarze
 • Zmienne
 • Operatory arytmetyczne
 • Wbudowane funkcje
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Listy, wyrażenia listowe
 • Krotki
 • Słowniki

Wprowadzenie do analizy danych

 • Podstawowe statystyki
 • Typy danych
 • Problemy z danymi

Podstawy NumPy

 • Wektory, macierze, tensory
 • Generowanie liczb pseudolosowych
 • Tworzenie tablic
 • Właściwości tablicy, konwersja typów
 • Działania na indeksach
 • Operacje arytmetyczne i logiczne na tablicach
 • Zmiana rozmiaru i łączenie tablic
 • Agregacja danych
 • Płytkie i głębokie kopiowanie
 • Wbudowane funkcje
 • Sortowanie tablic

Podstawy pandas

 • Seria i ramka danych
 • Indeksy i kolumny
 • Tworzenie obiektów
 • Import danych (Excel, CSV)
 • Zapis danych
 • Atrybuty ramki
 • Dodawanie i usuwanie wierszy
 • Indeksery
 • Filtracja danych
 • Operacje na ramce
 • Grupowanie i agregacja

Analiza eksploracyjna i przygotowanie danych

 • Typy i rozmiar danych
 • Statystyki
 • Kodowanie danych
 • Rodzaje braków danych
 • Wykrywanie braków danych
 • Podstawowe metody uzupełniania braków danych
 • Niespójności w danych
 • Wartości odstające
 • Korelacja danych
 • Standaryzacja i skalowanie

Wizualizacja danych w pakiecie Matplotlib

 • Konfiguracja wykresów
 • Podwykresy
 • Wykres liniowy
 • Wykres rozrzutu
 • Histogram
 • Wykres słupkowy
 • Diagram kołowy
 • Heatmap
 • Wyświetlanie obrazów

Cena

2500 zł netto - cena promocyjna

2900 zł netto - cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Termin

Promocja!

12-14 czerwca 2024

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. Projektów Szkoleniowych

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com