Podstawy analizy danych w Pythonie – EY Academy of Business

Podstawy analizy danych w Pythonie

Kurs realizowany jest w języku Python w środowisku PyCharm. Główną oś szkolenia stanowią dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas. Uczestnicy dowiedzą się ponadto, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych oraz poznają podstawowe techniki ich wizualizacji.

Sprawdź również:

Zaawansowana analiza danych w języku Python

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć, ugruntować lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu analizy danych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas
 • Dowiedzą się, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych
 • Poznają podstawowe techniki wizualizacji danych

Oczekiwana wiedza wstępna:

 • Język Python na poziomie podstawowym

Przypomnienie podstaw języka Python

 • Tworzenie nowego projektu w środowisku PyCharm
 • Przegląd podstawowej funkcjonalności środowiska
 • Import bibliotek
 • Identyfikatory
 • Konwencje nazewnicze
 • Linie i wcięcia
 • Komentarze
 • Zmienne
 • Operatory arytmetyczne
 • Wbudowane funkcje
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Listy, wyrażenia listowe
 • Krotki
 • Słowniki

Wprowadzenie do analizy danych

 • Podstawowe statystyki
 • Typy danych
 • Problemy z danymi

Podstawy NumPy

 • Wektory, macierze, tensory
 • Generowanie liczb pseudolosowych
 • Tworzenie tablic
 • Właściwości tablicy, konwersja typów
 • Działania na indeksach
 • Operacje arytmetyczne i logiczne na tablicach
 • Zmiana rozmiaru i łączenie tablic
 • Agregacja danych
 • Płytkie i głębokie kopiowanie
 • Wbudowane funkcje
 • Sortowanie tablic

Podstawy pandas

 • Seria i ramka danych
 • Indeksy i kolumny
 • Tworzenie obiektów
 • Import danych (Excel, CSV)
 • Zapis danych
 • Atrybuty ramki
 • Dodawanie i usuwanie wierszy
 • Indeksery
 • Filtracja danych
 • Operacje na ramce
 • Grupowanie i agregacja

Analiza eksploracyjna i przygotowanie danych

 • Typy i rozmiar danych
 • Statystyki
 • Kodowanie danych
 • Rodzaje braków danych
 • Wykrywanie braków danych
 • Podstawowe metody uzupełniania braków danych
 • Niespójności w danych
 • Wartości odstające
 • Korelacja danych
 • Standaryzacja i skalowanie

Wizualizacja danych w pakiecie Matplotlib

 • Konfiguracja wykresów
 • Podwykresy
 • Wykres liniowy
 • Wykres rozrzutu
 • Histogram
 • Wykres słupkowy
 • Diagram kołowy
 • Heatmap
 • Wyświetlanie obrazów

Stanisław Kaźmierczak - asystent i doktorant Politechniki Warszawskiej w obszarze uczenia maszynowego/data science. Prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru analizy danych, sieci neuronowych, głębokiego uczenia oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Podstawy analizy danych w Pythonie

Kurs realizowany jest w języku Python w środowisku PyCharm. Główną oś szkolenia stanowią dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas. Uczestnicy dowiedzą się ponadto, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych oraz poznają podstawowe techniki ich wizualizacji.

Sprawdź również:

Zaawansowana analiza danych w języku Python

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć, ugruntować lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu analizy danych.

Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają dwa pakiety do operacji na danych – NumPy oraz pandas
 • Dowiedzą się, w jaki sposób przygotować dane, aby mogły służyć do budowy modeli predykcyjnych
 • Poznają podstawowe techniki wizualizacji danych

Oczekiwana wiedza wstępna:

 • Język Python na poziomie podstawowym
Program

Przypomnienie podstaw języka Python

 • Tworzenie nowego projektu w środowisku PyCharm
 • Przegląd podstawowej funkcjonalności środowiska
 • Import bibliotek
 • Identyfikatory
 • Konwencje nazewnicze
 • Linie i wcięcia
 • Komentarze
 • Zmienne
 • Operatory arytmetyczne
 • Wbudowane funkcje
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Listy, wyrażenia listowe
 • Krotki
 • Słowniki

Wprowadzenie do analizy danych

 • Podstawowe statystyki
 • Typy danych
 • Problemy z danymi

Podstawy NumPy

 • Wektory, macierze, tensory
 • Generowanie liczb pseudolosowych
 • Tworzenie tablic
 • Właściwości tablicy, konwersja typów
 • Działania na indeksach
 • Operacje arytmetyczne i logiczne na tablicach
 • Zmiana rozmiaru i łączenie tablic
 • Agregacja danych
 • Płytkie i głębokie kopiowanie
 • Wbudowane funkcje
 • Sortowanie tablic

Podstawy pandas

 • Seria i ramka danych
 • Indeksy i kolumny
 • Tworzenie obiektów
 • Import danych (Excel, CSV)
 • Zapis danych
 • Atrybuty ramki
 • Dodawanie i usuwanie wierszy
 • Indeksery
 • Filtracja danych
 • Operacje na ramce
 • Grupowanie i agregacja

Analiza eksploracyjna i przygotowanie danych

 • Typy i rozmiar danych
 • Statystyki
 • Kodowanie danych
 • Rodzaje braków danych
 • Wykrywanie braków danych
 • Podstawowe metody uzupełniania braków danych
 • Niespójności w danych
 • Wartości odstające
 • Korelacja danych
 • Standaryzacja i skalowanie

Wizualizacja danych w pakiecie Matplotlib

 • Konfiguracja wykresów
 • Podwykresy
 • Wykres liniowy
 • Wykres rozrzutu
 • Histogram
 • Wykres słupkowy
 • Diagram kołowy
 • Heatmap
 • Wyświetlanie obrazów

Cena

2900 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

19-21 kwietnia 2023

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. szkoleń z obszaru IT oraz Cybersecurity

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com