Wprowadzenie do uczenia maszynowego – EY Academy of Business

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać podstawy uczenia maszynowego – machine learning (ML). Omawiane zagadnienia przeplatane są ćwiczeniami, w których kursanci implementują poznane metody ML przy użyciu środowiska scikit-learn.

Sprawdź również:

Podstawy analizy danych w Pythonie

Zaawansowana analiza danych w języku Python

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać podstawy uczenia maszynowego – machine learning (ML).

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają podstawy uczenia maszynowego — machine learning (ML)
 • Nauczą się implementować poznane metody ML przy użyciu środowiska scikit-learn

Oczekiwana wiedza wstępna:

 • Podstawowa znajomość statystyki, języka Python i środowiska PyCharm oraz pakietów NumPy, pandas oraz Matplotlib

Podstawy ML

 • Definicja ML
 • ML a sztuczna inteligencja
 • Obszary zastosowania ML
 • Kompetencje w ML
 • Cechy/instancje/etykiety/zmienna predykowana
 • Klasyfikacja, regresja, klasteryzacja
 • Rodzaje ML
 • Trening, predykcja, ewaluacja
 • Podział na zbiór treningowy i testowy
 • Regresja liniowa
 • Regresja logistyczna
 • Algorytm a model
 • Spojrzenie procesowe na ML
 • Biblioteki do ML

Wprowadzenie praktyczne

 • Przegląd podstawowej funkcjonalności środowiska PyCharm
 • Podstawy pakietu NumPy
 • Podstawy pakietu pandas
 • Podstawy pakietu Matplotlib
 • „Hello world” ML, czyli klasyfikacja irysów

Przygotowanie danych

 • Problemy z danymi
 • Podstawy eksploracji i wizualizacji danych
 • Rodzaje cech
 • Kodowanie cech
 • Standaryzacja i skalowanie cech
 • Reguła 3 sigm
 • Braki w danych
 • Selekcja cech/redukcja wymiarowości

Wybrane zagadnienia ML

 • Ocena jakości modelu
 • Problem przeuczenia (overfitting) i niedouczenia (underfitting)
 • Losowość i odtwarzalność w ML
 • Kroswalidacja
 • Parametry a hiperparametry
 • Optymalizacja hiperparametrów

Klasyczne algorytmy ML

 • Taksonomia algorytmów ML
 • Algorytm K najbliższych sąsiadów
 • Drzewa decyzyjne
 • Zespoły modeli (ensembling)
 • Lasy losowe
 • Klasyfikacja wieloklasowa i wieloetykietowa
 • Klasteryzacja: algorytm k-średnich

Podstawy sztucznych sieci neuronowych

 • Motywacja i inspiracja biologiczna
 • Model neuronu
 • Funkcje aktywacji
 • Perceptron wielowarstwowy – architektura
 • Perceptron wielowarstwowy – działanie
 • Perceptron wielowarstwowy – uczenie (propagacja wsteczna)
 • Kodowanie obrazu
 • Uczenie batchowe
 • Rodzaje sieci neuronowych
 • Interpretowalność modelu
 • Dalsze kierunki kształcenia
 • Podsumowanie szkolenia: pytania/komentarze/dyskusja

Stanisław Kaźmierczak - asystent i doktorant Politechniki Warszawskiej w obszarze uczenia maszynowego/data science. Prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru analizy danych, sieci neuronowych, głębokiego uczenia oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Cena

3400 zł netto ( 4182 zł brutto )

Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać podstawy uczenia maszynowego – machine learning (ML). Omawiane zagadnienia przeplatane są ćwiczeniami, w których kursanci implementują poznane metody ML przy użyciu środowiska scikit-learn.

Sprawdź również:

Podstawy analizy danych w Pythonie

Zaawansowana analiza danych w języku Python

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać podstawy uczenia maszynowego – machine learning (ML).

Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają podstawy uczenia maszynowego — machine learning (ML)
 • Nauczą się implementować poznane metody ML przy użyciu środowiska scikit-learn

Oczekiwana wiedza wstępna:

 • Podstawowa znajomość statystyki, języka Python i środowiska PyCharm oraz pakietów NumPy, pandas oraz Matplotlib
Program

Podstawy ML

 • Definicja ML
 • ML a sztuczna inteligencja
 • Obszary zastosowania ML
 • Kompetencje w ML
 • Cechy/instancje/etykiety/zmienna predykowana
 • Klasyfikacja, regresja, klasteryzacja
 • Rodzaje ML
 • Trening, predykcja, ewaluacja
 • Podział na zbiór treningowy i testowy
 • Regresja liniowa
 • Regresja logistyczna
 • Algorytm a model
 • Spojrzenie procesowe na ML
 • Biblioteki do ML

Wprowadzenie praktyczne

 • Przegląd podstawowej funkcjonalności środowiska PyCharm
 • Podstawy pakietu NumPy
 • Podstawy pakietu pandas
 • Podstawy pakietu Matplotlib
 • „Hello world” ML, czyli klasyfikacja irysów

Przygotowanie danych

 • Problemy z danymi
 • Podstawy eksploracji i wizualizacji danych
 • Rodzaje cech
 • Kodowanie cech
 • Standaryzacja i skalowanie cech
 • Reguła 3 sigm
 • Braki w danych
 • Selekcja cech/redukcja wymiarowości

Wybrane zagadnienia ML

 • Ocena jakości modelu
 • Problem przeuczenia (overfitting) i niedouczenia (underfitting)
 • Losowość i odtwarzalność w ML
 • Kroswalidacja
 • Parametry a hiperparametry
 • Optymalizacja hiperparametrów

Klasyczne algorytmy ML

 • Taksonomia algorytmów ML
 • Algorytm K najbliższych sąsiadów
 • Drzewa decyzyjne
 • Zespoły modeli (ensembling)
 • Lasy losowe
 • Klasyfikacja wieloklasowa i wieloetykietowa
 • Klasteryzacja: algorytm k-średnich

Podstawy sztucznych sieci neuronowych

 • Motywacja i inspiracja biologiczna
 • Model neuronu
 • Funkcje aktywacji
 • Perceptron wielowarstwowy – architektura
 • Perceptron wielowarstwowy – działanie
 • Perceptron wielowarstwowy – uczenie (propagacja wsteczna)
 • Kodowanie obrazu
 • Uczenie batchowe
 • Rodzaje sieci neuronowych
 • Interpretowalność modelu
 • Dalsze kierunki kształcenia
 • Podsumowanie szkolenia: pytania/komentarze/dyskusja

Cena

3400 zł netto ( 4182 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com