Katarzyna Thier-Kordusiak – EY Academy of Business

Katarzyna Thier-Kordusiak

Starszy Menedżer w dziale CFO Consulting/Financial Accounting Advisory Services

Biegły Rewident, ACCA Member.

Katarzyna jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Obszar specjalizacji Katarzyny to wspieranie klientów w zakresie rozliczenia księgowego (Polskie Standardy Rachunkowości, MSSF oraz US GAAP) transakcji stanowiących: połączenia prawne oraz przejęcia, restrukturyzacje grup kapitałowych, w tym: wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaż biznesu, wniesienia aportu oraz innego typu transakcje prowadzące do optymalizacji struktury grup kapitałowych.

Swoje doświadczenie Katarzyna wykorzystuje w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności w zakresie konsolidacji zaawansowanej, uzupełniając wiedzę teoretyczną o praktyczne przykłady ze swojej pracy jako doradca przy największy transakcjach fuzji i przyjęć na polskim rynku kapitałowym.