Aleksandra Jopyk – EY Academy of Business

Aleksandra Jopyk

Doświadczony executive coach, trener i facylitator

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w usługach profesjonalnych. Buduje elastyczne i zwinne rozwiązania na bazie odblokowywania potencjału i sensownej zmiany. Zwolenniczka prostoty i użyteczności.

Współpracuje z EY Academy of Business od 2018 roku, wcześniej związana z EY Polska.

Z wykształcenia psycholog. Przez 16 lat pracowała jako menedżer wyższego szczebla, głównie w obszarze HR. Dziesięć lat spędziła w firmach świadczących usługi profesjonalne, wspierając pracowników jako coach, trener, wewnętrzny konsultant oraz lider zorientowany na ludzi.

Prowadzi szkolenia z szeroko rozumianych umiejętności osobistych, przede wszystkim z komunikacji, przywództwa i umiejętności menedżerskich. Jako doświadczony coach i mentor, prowadzi również szkolenia w zakresie coachingu i mentoringu. Skupia się na możliwości praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Z pasją wspiera rozwój jednostek, zespołów i organizacji. Jest zwolenniczką prostych rozwiązań, naturalnego i otwartego stylu w relacjach międzyludzkich, a przy tym nieuleczalną optymistką.


 

Przykładowe projekty:

1. Pracując jako menedżer HR w firmie PayU, osiągnęła wzrost zaangażowania pracowników z 42 do 81 punktów procentowych w ciągu 5 miesięcy (porównanie Engagement Survey oraz Pulse Survey). Było to możliwe dzięki efektywnej komunikacji i ścisłej współpracy z zarządem firmy, zbudowaniu wspólnego zrozumienia wyzwań z menedżerami oraz wdrożeniu pełnej szacunku i angażującej dwustronnej komunikacji z pracownikami.

2. W Fujitsu wdrożyła narzędzie „One Place Manager Handbook”, które było platformą gromadzącą kluczowe informacje dla menedżerów zarządzających pracownikami poza swoim macierzystym krajem, tzw. cross border managers. Całość wdrożona jako program Agile Co-Creation, angażujący końcowych użytkowników platformy w tworzenie rozwiązania.

3. W PwC, dzięki bliskiej współpracy z liderem biznesowym, opracowała i wdrożyła przełomowy program rozwojowy dla najwyższej kadry kierowniczej, polegający na rozwijaniu i wykorzystaniu zaawansowanych umiejętności interpersonalnych do budowania strategicznych relacji biznesowych.