Ścieżki karier - szkolenie i mentoring – EY Academy of Business

Ścieżki karier – szkolenie i mentoring

Oferta obejmuje szkolenie oraz indywidualną sesję mentoringową umawianą do 60 dni po zakończeniu szkolenia.

Dwa w jednym, czyli szkolenie i mentoring. Celem jest przekazanie pragmatycznego i narzędziowego podejścia do ścieżek karier w organizacji tak, by służyły one pracownikom i kadrze zarządzającej, a także wspierały realizację strategii biznesowej i były spójne z polityką HR i kulturą organizacyjną.

Zapraszamy HR Business Partnerów oraz specjalistów i menedżerów HR, którzy:

  • posiadają model ścieżek karier, ale obecnie nie jest on w pełni efektywny i/lub nie spełnia postawionych celów biznesowych;
  • chcą wdrożyć model ścieżek karier w swojej organizacji i poszukują rzetelnej, praktycznej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im prawidłowo podejść do procesu ich projektowania, implementacji oraz monitorowania.

Co nas wyróżnia?

  • Połączenie praktycznego szkolenia z indywidualną sesją mentoringu prowadzoną przez doświadczoną ekspertkę HR Aleksandrę Jopyk (w terminie do 60 dni po zakończeniu szkolenia)
  • Autorski przegląd sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk, modeli i podejść do projektowania, wdrażania i monitorowania ścieżek karier w organizacjach
  • Praca na realnych, biznesowych studiach przypadków (w tym możliwość wniesienia własnego podczas szkolenia lub szczegółowe omówienie podczas sesji mentoringowej 1:1)
  • Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do rzetelnego i skutecznego wdrażania rozwiązań HR-owych w organizacjach poprzez ćwiczenia i symulacje rozmów

Szkolenie

  • Idea i sens wdrażania ścieżek karier w organizacji
  • Przegląd dostępnych i popularnych rozwiązań w zakresie formalnego i nieformalnego planowania karier
  • Projektowanie Modelu Ścieżek Karier w sposób adekwatny do celów, potrzeb i możliwości organizacji
  • Komunikacja wewnątrzorganizacyjna w procesie projektowania, wdrażania i monitorowania ścieżek karier – praktyczne narzędzia interpersonalne do pracy na poziomach: zarządu, kadry menedżerskiej i pracowniczym

90-minutowa sesja mentoringowa z Aleksandrą Jopyk
Indywidualna rozmowa, która ma za zadanie:

  • Wesprzeć mentee w procesie pogłębionej analizy i zrozumienia własnej sytuacji organizacyjnej
  • Pomóc mentee zdiagnozować wąskie gardła w obecnym modelu ścieżek karier lub określić konkretne szanse i zagrożenia w procesie projektowania tego typu rozwiązań w organizacji
  • Wyposażyć mentee w odpowiedni zestaw narzędzi do stworzenia skutecznego planu działania w obrębie usprawniania lub wprowadzania nowego modelu ścieżek karier

Aleksandra Jopyk - doświadczony executive coach, trener i facylitator. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w usługach profesjonalnych. Buduje elastyczne i zwinne rozwiązania na bazie odblokowywania potencjału i sensownej zmiany. Zwolenniczka prostoty i użyteczności.

Tomasz Bagiński - jako trener biznesu łączy sprawdzone umiejętności trenerskie, konsultingowe i mediacyjne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas współpracy z firmami z różnych branż.

Ścieżki karier - szkolenie i mentoring

Cena

1450 zł netto

Ścieżki karier – szkolenie i mentoring

Oferta obejmuje szkolenie oraz indywidualną sesję mentoringową umawianą do 60 dni po zakończeniu szkolenia.

Dwa w jednym, czyli szkolenie i mentoring. Celem jest przekazanie pragmatycznego i narzędziowego podejścia do ścieżek karier w organizacji tak, by służyły one pracownikom i kadrze zarządzającej, a także wspierały realizację strategii biznesowej i były spójne z polityką HR i kulturą organizacyjną.

Dla kogo?

Zapraszamy HR Business Partnerów oraz specjalistów i menedżerów HR, którzy:

  • posiadają model ścieżek karier, ale obecnie nie jest on w pełni efektywny i/lub nie spełnia postawionych celów biznesowych;
  • chcą wdrożyć model ścieżek karier w swojej organizacji i poszukują rzetelnej, praktycznej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im prawidłowo podejść do procesu ich projektowania, implementacji oraz monitorowania.
Cele i korzyści

Co nas wyróżnia?

  • Połączenie praktycznego szkolenia z indywidualną sesją mentoringu prowadzoną przez doświadczoną ekspertkę HR Aleksandrę Jopyk (w terminie do 60 dni po zakończeniu szkolenia)
  • Autorski przegląd sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk, modeli i podejść do projektowania, wdrażania i monitorowania ścieżek karier w organizacjach
  • Praca na realnych, biznesowych studiach przypadków (w tym możliwość wniesienia własnego podczas szkolenia lub szczegółowe omówienie podczas sesji mentoringowej 1:1)
  • Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do rzetelnego i skutecznego wdrażania rozwiązań HR-owych w organizacjach poprzez ćwiczenia i symulacje rozmów
Program

Szkolenie

  • Idea i sens wdrażania ścieżek karier w organizacji
  • Przegląd dostępnych i popularnych rozwiązań w zakresie formalnego i nieformalnego planowania karier
  • Projektowanie Modelu Ścieżek Karier w sposób adekwatny do celów, potrzeb i możliwości organizacji
  • Komunikacja wewnątrzorganizacyjna w procesie projektowania, wdrażania i monitorowania ścieżek karier – praktyczne narzędzia interpersonalne do pracy na poziomach: zarządu, kadry menedżerskiej i pracowniczym

90-minutowa sesja mentoringowa z Aleksandrą Jopyk
Indywidualna rozmowa, która ma za zadanie:

  • Wesprzeć mentee w procesie pogłębionej analizy i zrozumienia własnej sytuacji organizacyjnej
  • Pomóc mentee zdiagnozować wąskie gardła w obecnym modelu ścieżek karier lub określić konkretne szanse i zagrożenia w procesie projektowania tego typu rozwiązań w organizacji
  • Wyposażyć mentee w odpowiedni zestaw narzędzi do stworzenia skutecznego planu działania w obrębie usprawniania lub wprowadzania nowego modelu ścieżek karier
Szczegóły programu modułowego

Cena

1450 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

17 kwietnia 2024

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

  • +48 572 002 607
  • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com