Akademia HRBP – EY Academy of Business

Akademia HRBP

Czym jest Akademia HR Business Partnera? To autorski, intensywny program rozwoju kompetencji zwiększających skuteczność biznesową jego uczestników i uczestniczek w tej ważnej i wymagającej roli.

Celem programu jest praktyczne przełożenie aktualnej wiedzy oraz sprawdzonych technik, metod i narzędzi HR na nowy, bardziej efektywny sposób pracy.

Absolwent Akademii to kompetentny, skuteczny HR Business Partner potrafiący zachować równowagę pomiędzy skupieniem na biznesowych celach i rezultatach a koncentracją na potrzebach ludzi w organizacji.

Akademia HRBP jest skierowana do osób, które:

 • Już pracują w roli HR Business Partnera
 • Chcą zostać HR Business Partnerem i mają doświadczenie w HR

Uczestnik po ukończeniu programu:

 • Ma większą świadomość siebie w roli HR Business Partnera
 • Ma zaprojektowaną własną strategię rozwoju w oparciu o swój potencjał i zasoby (mocne strony, talenty, predyspozycje, unikatowe kompetencje)
 • Potrafi budować długotrwałe, autentyczne relacje w biznesie dzięki empatycznej, skutecznej komunikacji
 • Umie stosować w praktyce przedstawione narzędzia, techniki i metody HR i dzięki temu działać sprawnie i efektywnie
 • Jest częścią społeczności praktyków HR Business Partneringu – przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także uzyskania wsparcia w tej roli

Głównymi korzyściami dla organizacji jest posiadanie kompetentnych HR Business Partnerów, którzy potrafią:

 • Udzielać merytorycznego wsparcia w obszarze zarządzania personelem
 • Myśleć i działać skutecznie z różnych perspektyw – systemowej (strategicznej) i operacyjnej (projektowej)
 • Jasno definiować i objaśniać powinności menedżerskie względem ludzi osobom wspieranym przez nich w jednostkach biznesowych
 • Wspólnie rozwiązywać problemy i wyzwania w firmie, a także moderować procesy przechodzenia przez trudne sytuacje takie jak: konflikt, opór przed zmianą, agresywne komunikaty etc.
 • Współpracować z pozostałymi specjalistami HR, a także kadrą menedżerską w sposób pełen partnerstwa i szacunku do wzajemnych obszarów odpowiedzialności i kompetencji

Akademia HRBP składa się z 6 dwudniowych modułów, a także specjalnie opracowanego systemu ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Nieodłączną częścią programu jest proces akredytacji, który polega na zaliczeniu poszczególnych zadań oraz obronie pracy merytorycznie powiązanej z tematyką poruszaną podczas zajęć.

Każdy moduł prowadzony jest przez dwoje trenerów-praktyków z doświadczeniem w biznesie. Wybrane zajęcia wzbogacone są także o wystąpienia gości – HR Business Partnerów, psychologów biznesu, czy specjalistów nowych technologii i innowacji HR. Dodatkowym atutem jest bieżąca informacja zwrotna od trenerów i pozostałych uczestników, co pozwala na szybką diagnozę poziomu swoich kompetencji oraz monitorowanie postępów.

Moduł I. Ja jako HR Business Partner

 • Analiza roli HR Business Partnera z różnych perspektyw
 • Identyfikowanie i zarządzanie relacjami z grupami interesariuszy (wewnętrznymi i zewnętrznymi)
 • Odkrywanie i definiowanie potrzeb rozmówcy, odróżnianie ich od strategii
 • Autodiagnoza obecnej roli i skuteczności

Moduł II. Skuteczny dialog w biznesie

 • Empatyczne słuchanie
 • Klarowne wyrażanie siebie
 • Przygotowanie do rozmowy, analiza sytuacji, kontekstu, potrzeb i celów
 • Kierowanie rozmową, by tworzyć przestrzeń do dialogu i porozumienia

Moduł III. Świadome stosowanie narzędzi HR

 • Przegląd aktualnych i rzetelnych narzędzi
 • Definiowanie celów biznesowych i trafny dobór rozwiązań
 • Wdrożenie, stosowanie i ewaluacja narzędzi
 • Komunikacja z kadrą zarządzającą nt. celowości i zasadności narzędzi/metod

Moduł IV. Myślenie systemowe i projektowe

 • Korzyści z wdrożenia Teorii Ograniczeń
 • Narzędzia analizy złożonych sytuacji, kontekstów, postaw i zachowań jednostki i systemu
 • Praca metodą projektu, wyznaczanie mierzalnych rezultatów nawet w tzw. obszarach „miękkich”

Moduł V. Trudne sytuacje

 • Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów interesów w relacjach interpersonalnych/w zespole/w organizacji
 • Praca z odmową i oporem rozmówcy
 • Dialog w procesie zwolnienia, reorganizacji, zmian rodzących sprzeciw
 • Radzenie sobie z agresywnymi komunikatami i negatywnymi emocjami

Moduł VI. Moja strategia w roli HRBP

 • Integracja wiedzy i umiejętności z całego programu, wskazówki wdrożeniowe
 • Projektowanie własnej strategii rozwoju
 • Przestrzeń na dodatkowe, zgłoszone przez uczestników potrzeby

Specyfika programu:

 • Zajęcia odbywają się w grupie do 16 osób
 • Na szkoleniu teoria ograniczona jest do niezbędnego minimum. Stawiamy na praktykę. Wiele ćwiczeń będzie wykonywanych w parach i grupach, nie tylko podczas szkolenia, ale także pomiędzy poszczególnymi modułami
 • Podczas szkolenia tworzymy grupę wsparcia, tak abyś po zakończeniu programu miał się zawsze do kogo zwrócić po pomoc, poradę czy inspirację
 • Na wybranych zajęciach będą gościnnie występować praktycy – eksperci

Aleksandra Jopyk - doświadczony executive coach, trener i facylitator. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w usługach profesjonalnych. Buduje elastyczne i zwinne rozwiązania na bazie odblokowywania potencjału i sensownej zmiany. Zwolenniczka prostoty i użyteczności.

Tomasz Bagiński - jako trener biznesu łączy sprawdzone umiejętności trenerskie, konsultingowe i mediacyjne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas współpracy z firmami z różnych branż.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Po co HR Business Partner w organizacji?

Poznaj perspektywę praktyków, którzy łączą doświadczenia z biznesu i HR NAGRANIE

Opinie uczestników szkolenia Akademia HRBP:

„To jest bardzo merytoryczny program, ale nie to buduje jego wyjątkowość. Dla mnie udział w Akademii był ważnym czasem na kontakt ze sobą, weryfikację zasobów i ograniczeń oraz zdefiniowanie swojej ścieżki w roli HR-owca. Dobry balans merytoryki, ćwiczeń i meta warstwy pozwalającej na „osadzenie” się w roli. Świetnie dobrany tandem prowadzących, z których każdy wnosi inną perspektywę i energię. W bonusie uczestnik może dołączyć do fantastycznej, wspierającej społeczności HR-owców. Polecam.”

„Chcesz być dobrym, świadomym HRBP, idź na Akademię. Warto. Praktycznie, mądrze i nawet czasem zabawnie ;) Korzystam z narzędzi poznanych na warsztatach, sama jedno stworzyłam na pracy dyplomowej i bezcenna jest wymiana wiedzy wśród absolwentów.”

„To jeden z najlepszych programów szkoleniowych, w jakich brałam udział w całym zawodowym życiu. Zdecydowanie polecam Akademię każdemu HR-owcowi, który chce realnie wspierać biznes.”

„Akademia HRBP to pozycja obowiązkowa dla każdego HR-owca. Zwieńczeniem Akademii było przygotowanie projektu HR do wdrożenia we własnej firmie, czego efektem w moim przypadku było stworzenie kompleksowego projektu wdrożenia procesów HR w firmie, w której wcześniej nie było działu HR.”

„Szkolenie było świetnie zorganizowane i prowadzone przez kompetentnych trenerów, co sprawiło, że każdy uczestnik mógł w pełni skorzystać z programu i zdobyć cenne umiejętności. Tematyka poruszana podczas szkolenia była aktualna i praktyczna, co pozwoliło na zdobycie konkretnych narzędzi i strategii, które mogę zastosować w mojej codziennej pracy jako HR BP. Atmosfera na szkoleniu była bardzo pozytywna i inspirująca, co dodatkowo motywowało mnie do aktywnego uczestnictwa i nauki. Zdecydowanie mogę polecić to szkolenie każdemu, kto chce rozwijać się w obszarze HR i poszerzać swoje umiejętności jako HR Business Partner.”

Akademia HRBP (cena za wczesny zapis do 16 sierpnia 2024)

Cena

8200 zł netto

Akademia HRBP

Czym jest Akademia HR Business Partnera? To autorski, intensywny program rozwoju kompetencji zwiększających skuteczność biznesową jego uczestników i uczestniczek w tej ważnej i wymagającej roli.

Celem programu jest praktyczne przełożenie aktualnej wiedzy oraz sprawdzonych technik, metod i narzędzi HR na nowy, bardziej efektywny sposób pracy.

Absolwent Akademii to kompetentny, skuteczny HR Business Partner potrafiący zachować równowagę pomiędzy skupieniem na biznesowych celach i rezultatach a koncentracją na potrzebach ludzi w organizacji.

Dla kogo?

Akademia HRBP jest skierowana do osób, które:

 • Już pracują w roli HR Business Partnera
 • Chcą zostać HR Business Partnerem i mają doświadczenie w HR
Cele i korzyści

Uczestnik po ukończeniu programu:

 • Ma większą świadomość siebie w roli HR Business Partnera
 • Ma zaprojektowaną własną strategię rozwoju w oparciu o swój potencjał i zasoby (mocne strony, talenty, predyspozycje, unikatowe kompetencje)
 • Potrafi budować długotrwałe, autentyczne relacje w biznesie dzięki empatycznej, skutecznej komunikacji
 • Umie stosować w praktyce przedstawione narzędzia, techniki i metody HR i dzięki temu działać sprawnie i efektywnie
 • Jest częścią społeczności praktyków HR Business Partneringu – przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także uzyskania wsparcia w tej roli

Głównymi korzyściami dla organizacji jest posiadanie kompetentnych HR Business Partnerów, którzy potrafią:

 • Udzielać merytorycznego wsparcia w obszarze zarządzania personelem
 • Myśleć i działać skutecznie z różnych perspektyw – systemowej (strategicznej) i operacyjnej (projektowej)
 • Jasno definiować i objaśniać powinności menedżerskie względem ludzi osobom wspieranym przez nich w jednostkach biznesowych
 • Wspólnie rozwiązywać problemy i wyzwania w firmie, a także moderować procesy przechodzenia przez trudne sytuacje takie jak: konflikt, opór przed zmianą, agresywne komunikaty etc.
 • Współpracować z pozostałymi specjalistami HR, a także kadrą menedżerską w sposób pełen partnerstwa i szacunku do wzajemnych obszarów odpowiedzialności i kompetencji
Szczegóły programu modułowego

Akademia HRBP składa się z 6 dwudniowych modułów, a także specjalnie opracowanego systemu ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Nieodłączną częścią programu jest proces akredytacji, który polega na zaliczeniu poszczególnych zadań oraz obronie pracy merytorycznie powiązanej z tematyką poruszaną podczas zajęć.

Każdy moduł prowadzony jest przez dwoje trenerów-praktyków z doświadczeniem w biznesie. Wybrane zajęcia wzbogacone są także o wystąpienia gości – HR Business Partnerów, psychologów biznesu, czy specjalistów nowych technologii i innowacji HR. Dodatkowym atutem jest bieżąca informacja zwrotna od trenerów i pozostałych uczestników, co pozwala na szybką diagnozę poziomu swoich kompetencji oraz monitorowanie postępów.

Moduł I. Ja jako HR Business Partner

 • Analiza roli HR Business Partnera z różnych perspektyw
 • Identyfikowanie i zarządzanie relacjami z grupami interesariuszy (wewnętrznymi i zewnętrznymi)
 • Odkrywanie i definiowanie potrzeb rozmówcy, odróżnianie ich od strategii
 • Autodiagnoza obecnej roli i skuteczności

Moduł II. Skuteczny dialog w biznesie

 • Empatyczne słuchanie
 • Klarowne wyrażanie siebie
 • Przygotowanie do rozmowy, analiza sytuacji, kontekstu, potrzeb i celów
 • Kierowanie rozmową, by tworzyć przestrzeń do dialogu i porozumienia

Moduł III. Świadome stosowanie narzędzi HR

 • Przegląd aktualnych i rzetelnych narzędzi
 • Definiowanie celów biznesowych i trafny dobór rozwiązań
 • Wdrożenie, stosowanie i ewaluacja narzędzi
 • Komunikacja z kadrą zarządzającą nt. celowości i zasadności narzędzi/metod

Moduł IV. Myślenie systemowe i projektowe

 • Korzyści z wdrożenia Teorii Ograniczeń
 • Narzędzia analizy złożonych sytuacji, kontekstów, postaw i zachowań jednostki i systemu
 • Praca metodą projektu, wyznaczanie mierzalnych rezultatów nawet w tzw. obszarach „miękkich”

Moduł V. Trudne sytuacje

 • Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów interesów w relacjach interpersonalnych/w zespole/w organizacji
 • Praca z odmową i oporem rozmówcy
 • Dialog w procesie zwolnienia, reorganizacji, zmian rodzących sprzeciw
 • Radzenie sobie z agresywnymi komunikatami i negatywnymi emocjami

Moduł VI. Moja strategia w roli HRBP

 • Integracja wiedzy i umiejętności z całego programu, wskazówki wdrożeniowe
 • Projektowanie własnej strategii rozwoju
 • Przestrzeń na dodatkowe, zgłoszone przez uczestników potrzeby

Specyfika programu:

 • Zajęcia odbywają się w grupie do 16 osób
 • Na szkoleniu teoria ograniczona jest do niezbędnego minimum. Stawiamy na praktykę. Wiele ćwiczeń będzie wykonywanych w parach i grupach, nie tylko podczas szkolenia, ale także pomiędzy poszczególnymi modułami
 • Podczas szkolenia tworzymy grupę wsparcia, tak abyś po zakończeniu programu miał się zawsze do kogo zwrócić po pomoc, poradę czy inspirację
 • Na wybranych zajęciach będą gościnnie występować praktycy – eksperci

Cena

9100 zł netto - cena regularna

8200 zł netto - cena za wczesny zapis do 16 sierpnia 2024

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

17 października 2024

 

Terminy nowej edycji:

Moduł 1: 17-18 października 2024

Moduł 2: 7-8 listopada 2024

Moduł 3: 12-13 grudnia 2024

Moduł 4: 9-10 stycznia 2025

Moduł 5: 13-14 lutego 2025

Moduł 6: 13-14 marca 2025

 

Terminy obecnej edycji:

Moduł 1: 28-29 lutego 2024

Moduł 2: 27-28 marca 2024

Moduł 3: 10-11 kwietnia 2024

Moduł 4: 24-25 kwietnia 2024

Moduł 5: 15-16 maja 2024

Moduł 6: 12-13 czerwca 2024

 

Szkolenia w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com