Krzysztof Krak – EY Academy of Business

Krzysztof Krak

Doświadczony analityk kryminalny, trener EY Academy of Business

Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.

Przez 26 lat związany był z organami ścigania. W Komendzie Głównej Policji pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego, uczestniczył w pracach związanych z wdrożeniem standardów analizy kryminalnej w Polsce, pełnił tam też funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Następnie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Analiz, gdzie tworzył od podstaw system analizy wywiadowczej i ogólnodostępny system zgłoszeń podejrzeń o korupcji.

Na koniec swej pracy w CBA pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Szefa odpowiedzialnego za stronę edukacji antykorupcyjnej biura oraz tworzenie materiałów statystycznych i analitycznych o skali korupcji w Polsce.

Obecnie swą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, wdrażając systemy przeciwdziałania korupcji czy zgłoszeń dla sygnalistów oraz prowadząc audyty śledcze pod kątem ryzyk nadużyć i korupcji, a także inne analizy ryzyk z wykorzystaniem technik i metod analitycznych oraz zasobów „białego wywiadu”.

Uczestniczy jako ekspert w audytach certyfikujących Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego — ISO 37001:2016.

Analityk kryminalny z ukończonymi kilkoma kursami (analizy kryminalnej i strategicznej) prowadzonymi przez ekspertów polskich i zagranicznych z Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Posiada także certyfikaty ukończonych kursów:

  • System zarządzania antykorupcyjnego (ISO 37001:2016)
  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015
  • Systemy zarządzania compliance jako narzędzie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz promowanie kultury compliance w organizacjach
  • ISO 31000 Certified Risk Manager
  • System przeciwdziałania korupcji — SPK-2010
  • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – SPZK

Prowadzi zajęcia z zakresu audytu śledczego, compliance, whistleblowingu oraz antykorupcji na studiach podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Członek Rady Naukowej powołanej jako organ doradczy dla programu: „Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland”.

Ekspert m.in. w zakresie antykorupcji i sygnalistów w „Regional Anti-Corruption Initiative (RAI)” skupiającej organy i instytucje antykorupcyjne państw Europy Południowo-Wschodniej.


 

Przykładowe projekty, w których uczestniczył:

1. Przygotowanie raportu dotyczącego metodologii szkoleń e-learning w zakresie antykorupcji dla Komisji Antykorupcyjnej w Macedonii

2. Przygotowanie zakresu tematycznego oraz propozycji treści szkoleń e-elearningowych dotyczących sygnalistów dla Komisji Antykorupcyjnej w Macedonii

3. Przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001

4. Przygotowanie programu szkolenia z zakresu etyki dla pracowników służby cywilnej