Katarzyna Gołąb – EY Academy of Business

Katarzyna Gołąb

ACCA

Swoje doświadczenie Katarzyna wykorzystuje w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Katarzyna współpracuje z EY od 2012 roku.

Jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Obecnie Katarzyna pracuje jako doświadczony menedżer w zespole audytu.
Bierze udział w badaniach i przeglądach jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także pakietów sprawozdawczych, sporządzanych według Polskich, Międzynarodowych oraz Amerykańskich Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Swoje doświadczenie Katarzyna wykorzystuje w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), uzupełniając wiedzę teoretyczną o praktyczne przykłady ze swojej pracy w audycie. W EY Academy of Business Katarzyna prowadzi szkolenia dotyczące ACCA i zarządzania finansami w praktyce międzynarodowej dla AWSB.


 

Przykładowe projekty:

1. Uczestnictwo w projektach dotyczących wdrożenia i weryfikacji efektywności działań kontroli wewnętrznej (SOX).

2. Współpraca z Klientami z różnych sektorów i koordynacja pracy zespołów międzynarodowych.