Katarzyna Gołąb-Levai – EY Academy of Business

Katarzyna Gołąb-Levai - trener

Biegły Rewident, ACCA

Swoje doświadczenie Katarzyna wykorzystuje w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Katarzyna jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Katarzyna jest współzałożycielką firmy Financial Data Consulting, w ramach której wspiera przedsiębiorców w analizie danych finansowych, doradztwie księgowym, kontrolingu finansowym oraz porządkowaniu procesów i kontroli wewnętrznych.

Wcześniej Katarzyna pracowała jako doświadczony menedżer w zespole audytu EY.
Brała udział w badaniach i przeglądach jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także pakietów sprawozdawczych, sporządzanych według Polskich, Międzynarodowych oraz Amerykańskich Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Swoje doświadczenie Katarzyna wykorzystuje w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), uzupełniając wiedzę teoretyczną o praktyczne przykłady ze swojej pracy w audycie oraz innych projektów realizowanych dla klientów z różnych branż. Katarzyna prowadzi również szkolenia dotyczące ACCA i zarządzania finansami w praktyce międzynarodowej dla AWSB.


 

Przykładowe projekty:

1. Uczestnictwo w projektach dotyczących wdrożenia i weryfikacji efektywności działań kontroli wewnętrznej (SOX).

2. Współpraca z Klientami z różnych sektorów, włączając w to spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, i koordynacja pracy zespołów międzynarodowych.

3. Uczestnictwo w projektach wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.