Letnia Akademia MSSF – EY Academy of Business

Letnia Akademia MSSF

Wyjątkowa okazja! Letnia Akademia MSSF to 5 dni praktycznej wiedzy o międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej.

Akademia MSSF obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie.

Na zajęciach koncentrujemy się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących wg MSSF. Omawiamy też obszary głównych różnic w stosunku do polskich przepisów rachunkowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 

Adresujemy je, między innymi, do:

 

 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF oraz późniejsze rzetelne raportowanie zgodnie z wyżej wymienionymi standardami
 • Kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawozdawczość finansową
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek budżetowania oraz interpretacji danych finansowych
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z MSSF
 • Analityków — w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji
 • Osób chcących usystematyzować posiadaną już wiedzę w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej

Zalety szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
 • Pozwala w krótkim czasie poznać najważniejsze zagadnienia MSSF
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
 • Szkolenie koncentruje się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących zgodnie z MSSF
 • Zakres tematyczny skupia się na najistotniejszych, wybranych w oparciu o analizę doświadczeń na polskim rynku, kwestiach
 • Celowo pominięte są zagadnienia rzadziej występujące lub niedotyczące krajowych realiów gospodarczych
 • Jednocześnie w sposób szczegółowy omawiane są obszary głównych różnic w stosunku do polskich przepisów rachunkowych

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Prezentacja sprawozdań finansowych
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • MSSF 15 Przychody z umów z klientami
 • Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności
 • Zapasy

Dzień 2

 • Instrumenty finansowe

Dzień 3

 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów
 • Połączenia jednostek gospodarczych
 • Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia

Dzień 4

 • Wartości niematerialne
 • Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
 • Utrata wartości aktywów
 • Podatek odroczony

Dzień 5

 • Rzeczowe aktywa trwałe
 • Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty)
 • Dotacje państwowe i ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
 • Nieruchomości inwestycyjne
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • MSSF 16 Leasing

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Magda Burzyńska - trenerka z pasją do finansów. Specjalistka w wyjaśnianiu trudnych związków między MSSF a ustawą o rachunkowości, tematów konsolidacji, podatku odroczonego oraz wybranych zagadnień ACCA.

Katarzyna Gołąb - jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Artem Kovtun - jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Letnia Akademia MSSF

Wyjątkowa okazja! Letnia Akademia MSSF to 5 dni praktycznej wiedzy o międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej.

Akademia MSSF obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie.

Na zajęciach koncentrujemy się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących wg MSSF. Omawiamy też obszary głównych różnic w stosunku do polskich przepisów rachunkowych.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 

Adresujemy je, między innymi, do:

 

 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF oraz późniejsze rzetelne raportowanie zgodnie z wyżej wymienionymi standardami
 • Kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawozdawczość finansową
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek budżetowania oraz interpretacji danych finansowych
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z MSSF
 • Analityków — w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji
 • Osób chcących usystematyzować posiadaną już wiedzę w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej
Cele i korzyści

Zalety szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
 • Pozwala w krótkim czasie poznać najważniejsze zagadnienia MSSF
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
 • Szkolenie koncentruje się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących zgodnie z MSSF
 • Zakres tematyczny skupia się na najistotniejszych, wybranych w oparciu o analizę doświadczeń na polskim rynku, kwestiach
 • Celowo pominięte są zagadnienia rzadziej występujące lub niedotyczące krajowych realiów gospodarczych
 • Jednocześnie w sposób szczegółowy omawiane są obszary głównych różnic w stosunku do polskich przepisów rachunkowych
Program

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Prezentacja sprawozdań finansowych
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • MSSF 15 Przychody z umów z klientami
 • Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności
 • Zapasy

Dzień 2

 • Instrumenty finansowe

Dzień 3

 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów
 • Połączenia jednostek gospodarczych
 • Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia

Dzień 4

 • Wartości niematerialne
 • Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
 • Utrata wartości aktywów
 • Podatek odroczony

Dzień 5

 • Rzeczowe aktywa trwałe
 • Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty)
 • Dotacje państwowe i ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
 • Nieruchomości inwestycyjne
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • MSSF 16 Leasing
Szczegóły programu modułowego

Cena

5500 zł netto - cena za wczesny zapis do 11 czerwca 2023

6100 zł netto - cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

3-7 lipca 2023

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com