Artem Kovtun – EY Academy of Business

Artem Kovtun

ACCA

Artem prowadzi szkolenia z zakresu MSSF oraz szkolenia przygotowujące do wybranych egzaminów ACCA.

Artem jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Swoją ścieżkę zawodową w dziedzinie finansów rozpoczął jako audytor w EY, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży nieruchomości, usługowej, handlowej i telekomunikacyjnej.

Do głównych obszarów jego zainteresowań zawodowych należy zarządzanie przepływami pieniężnymi grupy kapitałowej, sprawozdawczość finansowa zgodna z US GAAP oraz rozwój rynku nieruchomości.

W wolnych chwilach gra na gitarze, zajmuję się fitnessem i czyta wszystko, co jest związane z Napoleonem Bonaparte.

Artem prowadzi szkolenia z zakresu MSSF oraz szkolenia przygotowujące do wybranych egzaminów ACCA.


 

Przykładowe projekty:

1. Badanie sprawozdań finansowych spółek z branży nieruchomości, usługowej, handlowej i telekomunikacyjnej.

2. Kontroler finansowy grupy z sektora nieruchomości działającej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.