Michał Błeszyński

FCCA, CIA

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, wydziału Informatyki i zarządzania.

W 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych notowanych na GPW. W 2008 roku zmienił kierunek kariery zawodowej i zaczął szkolić w EY Academy of Business, gdzie w pełni wykorzystuje zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe.

Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF, US GAAP, jak również różnic pomiędzy MSSF, US GAAP a Ustawą o rachunkowości, z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej, a także Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Aby wykorzystać jeszcze bardziej aspekt praktyczny wiedzy finansowej i ekonomicznej dla uczestników kursów, wykorzystuje na swoich zajęciach często MS Excel.

W wolnych chwilach pilot mniejszych samolotów, żeglarz oraz gitarzysta i wykonawca piosenek żeglarskich.

Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Prowadzi szkolenia z zakresu nowych, obowiązujących od 2018 i 2019 standardów: MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 15 Przychody z umów z klientami, MSSF 16 Leasing

2. Od października 2017 Michał koordynuje współpracę z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach prowadzonych wspólnie studiów MBA.

3. Od 2014 roku prowadzi zajęcia na kolejnych edycjach studiów podyplomowych „MSSF w praktyce” prowadzonych razem z SGH.

4. Od 2010 roku prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów spełniające wymagania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

5. Brał udział w przygotowywaniu prospektów emisyjnych grup Getin Holding oraz LC Corp.