Utrata wartości aktywów, wartości niematerialne, zastosowanie MSSF po raz pierwszy – EY Academy of Business

Utrata wartości aktywów, wartości niematerialne, zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Szkolenie jest częścią programu „MSSF – Warsztaty”.

Pojawienie się w ostatnich latach na rynku symptomów spowolnienia gospodarczego, recesja w wielu branżach czy też kłopoty finansowe firm są silnymi przesłankami do przeprowadzenia testów na utratę wartości i urealnienia wyceny bilansowej aktywów.

Niniejsze szkolenie wychodzi tym potrzebom naprzeciw oferując zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości wymaganych przez MSR 36. Szkolenie skupia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilustrując wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi.

Jednocześnie jest to program kompleksowy, w ramach którego uczestnicy poznają zarówno podstawowe kwestie odnoszące się do utraty wartości, jak i zaawansowane techniki związane z wymaganymi szacunkami oraz obliczeniami.

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, controllerów finansowych i dyrektorów finansowych oraz wszystkich, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF.

 

Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów rachunkowości nie jest wymagana.

  • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
  • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
  • Unikalne na rynku podsumowanie omawianych zagadnień poprzez budowę kompleksowego modelu utraty wartości
    z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
  • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Utrata wartości aktywów (MSR 36)

  • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
  • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty wartości
  • Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia
  • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
  • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości

Wartości niematerialne (MSR 38)

  • Omówienie definicji
  • Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
  • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
  • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)

  • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy
  • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Katarzyna Gołąb-Levai - jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Artem Kovtun - jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Magda Burzyńska - trenerka z pasją do finansów. Specjalistka w wyjaśnianiu trudnych związków między MSSF a ustawą o rachunkowości, tematów konsolidacji, podatku odroczonego oraz wybranych zagadnień ACCA.

Katarzyna Thier-Kordusiak - obszar specjalizacji Katarzyny to wspieranie klientów w zakresie rozliczenia księgowego (Polskie Standardy Rachunkowości, MSSF oraz US GAAP) transakcji stanowiących połączenia prawne oraz przejęcia i restrukturyzacje grup kapitałowych.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Utrata wartości aktywów, wartości niematerialne, zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Cena

1490 zł netto ( 1833 zł brutto )

Utrata wartości aktywów, wartości niematerialne, zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Szkolenie jest częścią programu „MSSF – Warsztaty”.

Pojawienie się w ostatnich latach na rynku symptomów spowolnienia gospodarczego, recesja w wielu branżach czy też kłopoty finansowe firm są silnymi przesłankami do przeprowadzenia testów na utratę wartości i urealnienia wyceny bilansowej aktywów.

Niniejsze szkolenie wychodzi tym potrzebom naprzeciw oferując zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości wymaganych przez MSR 36. Szkolenie skupia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilustrując wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi.

Jednocześnie jest to program kompleksowy, w ramach którego uczestnicy poznają zarówno podstawowe kwestie odnoszące się do utraty wartości, jak i zaawansowane techniki związane z wymaganymi szacunkami oraz obliczeniami.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, controllerów finansowych i dyrektorów finansowych oraz wszystkich, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF.

 

Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów rachunkowości nie jest wymagana.

Cele i korzyści

  • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
  • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
  • Unikalne na rynku podsumowanie omawianych zagadnień poprzez budowę kompleksowego modelu utraty wartości
    z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
  • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Utrata wartości aktywów (MSR 36)

  • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
  • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty wartości
  • Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia
  • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
  • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości

Wartości niematerialne (MSR 38)

  • Omówienie definicji
  • Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
  • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
  • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)

  • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy
  • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości
Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1490 zł netto ( 1833 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

20 listopada 2024

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

  • +48 572 002 694
  • justyna.dawidziuk@pl.ey.com