dr Michał Ambroziak – EY Academy of Business

dr Michał Ambroziak

Trener EY Academy of Business w obszarze szkoleń finansowych

Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF oraz polskiego prawa bilansowego.

Michał jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, z którą to uczelnią związał się również zawodowo. Najpierw jako doktorant, a od 2011 r. jako adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości, prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości, audytu i controllingu.

Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych, a także zarządzając finansami firm działających w branżach medycznej, farmaceutycznej i nieruchomości. Od 2006 roku regularnie prowadzi szkolenia i kursy z zakresu finansów i rachunkowości. Aktualnie jest partnerem w firmie doradczej SSW Accounting, gdzie kieruje zespołem księgowych i konsultantów.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, głównie z zakresu MSSF, w tym książki, stanowiącej analizę porównawczą polskiego prawa bilansowego oraz MSSF.


 

Przykładowe projekty szkoleniowe/edukacyjne:

1. Warsztaty MSSF organizowane przez BDO – współprowadzący wielu edycji.

2. Liczne szkolenia zamknięte z zakresu MSSF organizowane przez BDO – prowadzący lub współprowadzący.

3. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych – z przedmiotów: controlling finansowy, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość finansowa, konsolidacja sprawozdań finansowych, analiza finansowa, audyt, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, MSSF.