Aktualizacja MSSF – EY Academy of Business

Aktualizacja MSSF

W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są najważniejsze zmiany wprowadzane w MSSF.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych najnowszymi zmianami w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

 

Adresujemy je, między innymi, do:

 

 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF oraz późniejsze rzetelne raportowanie
 • Kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawozdawczość finansową
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek budżetowania oraz interpretacji danych finansowych
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z MSSF
 • Analityków — w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji
 • Osób chcących zaktualizować posiadaną już wiedzę w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej

Zalety szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy
 • Kurs pozwala w krótkim czasie poznać najważniejsze zmiany zachodzące w MSSF
 • Zajęcia prowadzone są przez trenera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Zmiany MSSF

 • Odniesienie do założeń koncepcyjnych — zmiany do MSSF 3
 • Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania — zmiany do MSR 16
 • Umowy rodzące obciążenia — koszty wypełnienia obowiązków umownych — zmiany do MSR 37
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020: MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy — Jednostka zależna stosująca MSSF po raz pierwszy
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020: MSSF 9 Instrumenty finansowe — Opłaty w ramach testu 10% przy zaprzestaniu ujmowania zobowiązań finansowych
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020: MSR 41 Rolnictwo — Opodatkowanie przy ustalaniu wartości godziwej
 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
 • Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe — zmiany do MSR 1
 • Definicja wartości szacunkowych — zmiany do MSR 8
 • Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości — zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2
 • Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji — zmiany do MSR 12
 • Zobowiązanie z tytułu leasingu w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego — zmiany do MSSF 16
 • Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem — zmiany do MSSF 10 i MSR 28

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Aktualizacja MSSF

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Aktualizacja MSSF

W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są najważniejsze zmiany wprowadzane w MSSF.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych najnowszymi zmianami w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

 

Adresujemy je, między innymi, do:

 

 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF oraz późniejsze rzetelne raportowanie
 • Kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawozdawczość finansową
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek budżetowania oraz interpretacji danych finansowych
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z MSSF
 • Analityków — w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji
 • Osób chcących zaktualizować posiadaną już wiedzę w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej
Cele i korzyści

Zalety szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy
 • Kurs pozwala w krótkim czasie poznać najważniejsze zmiany zachodzące w MSSF
 • Zajęcia prowadzone są przez trenera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
Program

Zmiany MSSF

 • Odniesienie do założeń koncepcyjnych — zmiany do MSSF 3
 • Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania — zmiany do MSR 16
 • Umowy rodzące obciążenia — koszty wypełnienia obowiązków umownych — zmiany do MSR 37
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020: MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy — Jednostka zależna stosująca MSSF po raz pierwszy
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020: MSSF 9 Instrumenty finansowe — Opłaty w ramach testu 10% przy zaprzestaniu ujmowania zobowiązań finansowych
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020: MSR 41 Rolnictwo — Opodatkowanie przy ustalaniu wartości godziwej
 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
 • Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe — zmiany do MSR 1
 • Definicja wartości szacunkowych — zmiany do MSR 8
 • Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości — zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2
 • Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji — zmiany do MSR 12
 • Zobowiązanie z tytułu leasingu w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego — zmiany do MSSF 16
 • Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem — zmiany do MSSF 10 i MSR 28

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 13:00 – 16:30

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com