Cash Flow - kompendium wiedzy – EY Academy of Business

Cash Flow – kompendium wiedzy

Nasze doświadczenie audytorskie pokazuje, że przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych często sprawia problemy. Na praktycznych przykładach pokażemy jak w prosty sposób przygotować Cash Flow zgodny z MSSF lub KSR. Omówimy również metody analizy przepływów pieniężnych, wnioski, które można wyciągnąć czytając sprawozdanie z przepływów, a także metody oceny i zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

Szkolenie adresujemy do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w tym sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz osób wykorzystujących sprawozdania finansowe do podejmowania istotnych decyzji biznesowych, między innymi, do:

 • szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową,
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • osób, które na podstawie sprawozdań finansowych, a w szczególności przepływów pieniężnych, innych podmiotów podejmują ważne decyzje biznesowe,
 • biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z techniką przygotowywania sprawozdania z przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego, a także nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania informacji w nim zawartych.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana jest przykładami liczbowymi.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
 • W trakcie zajęć będzie wykorzystany arkusz kalkulacyjny MS Excel w celu zaprezentowania sposobów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program szkolenia rozłożony jest na 2 dni. Można wziąć udział w całym, dwudniowym szkoleniu, albo w jednym dowolnie wybranym dniu.

Dzień 1 – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wg MSR 7 i KSR 1

 • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym
 • Zasady sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7
 • Różnice pomiędzy sprawozdaniami z przepływów dla celów MSSF i  KSR 1
 • Przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią
 • Studium przypadku przy użyciu arkusza MS Excel usprawniającego przygotowywanie sprawozdania z przepływów pieniężnych na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel

Dzień 2 – analiza przepływów i zarządzanie płynnością

 • Co można wyczytać w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych?
 • Czy przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej powinny być dodatnie czy ujemne?
 • Przegląd i analiza przykładowych sprawozdań z przepływów pieniężnych z rzeczywistych sprawozdań finansowych
 • Analiza i ocena płynności przedsiębiorstwa – podstawowe wskaźniki
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym – ćwiczenia praktyczne
 • Podstawowe zasady prognozowania przepływów pieniężnych

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy. Dodatkowa wartość – arkusz Excel po szkoleniu.

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • rachunkowość
 • rewizję finansową
 • podatki
 • wiedzę ogólnoekonomiczną
 • prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • zagadnienia informatyczne umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business.

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Cash Flow - kompendium wiedzy - 1 dzień

Cena

1290 zł netto ( 1587 zł brutto )

Cash Flow - kompendium wiedzy - 2 dni

Cena

2390 zł netto ( 2940 zł brutto )

Cash Flow - kompendium wiedzy - 2 dni + dostęp do nagrań

Cena

2590 zł netto ( 3186 zł brutto )

Cash Flow – kompendium wiedzy

Nasze doświadczenie audytorskie pokazuje, że przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych często sprawia problemy. Na praktycznych przykładach pokażemy jak w prosty sposób przygotować Cash Flow zgodny z MSSF lub KSR. Omówimy również metody analizy przepływów pieniężnych, wnioski, które można wyciągnąć czytając sprawozdanie z przepływów, a także metody oceny i zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Szkolenie adresujemy do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w tym sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz osób wykorzystujących sprawozdania finansowe do podejmowania istotnych decyzji biznesowych, między innymi, do:

 • szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową,
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • osób, które na podstawie sprawozdań finansowych, a w szczególności przepływów pieniężnych, innych podmiotów podejmują ważne decyzje biznesowe,
 • biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych.
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z techniką przygotowywania sprawozdania z przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego, a także nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania informacji w nim zawartych.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana jest przykładami liczbowymi.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
 • W trakcie zajęć będzie wykorzystany arkusz kalkulacyjny MS Excel w celu zaprezentowania sposobów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Program szkolenia rozłożony jest na 2 dni. Można wziąć udział w całym, dwudniowym szkoleniu, albo w jednym dowolnie wybranym dniu.

Dzień 1 – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wg MSR 7 i KSR 1

 • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym
 • Zasady sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7
 • Różnice pomiędzy sprawozdaniami z przepływów dla celów MSSF i  KSR 1
 • Przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią
 • Studium przypadku przy użyciu arkusza MS Excel usprawniającego przygotowywanie sprawozdania z przepływów pieniężnych na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel

Dzień 2 – analiza przepływów i zarządzanie płynnością

 • Co można wyczytać w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych?
 • Czy przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej powinny być dodatnie czy ujemne?
 • Przegląd i analiza przykładowych sprawozdań z przepływów pieniężnych z rzeczywistych sprawozdań finansowych
 • Analiza i ocena płynności przedsiębiorstwa – podstawowe wskaźniki
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym – ćwiczenia praktyczne
 • Podstawowe zasady prognozowania przepływów pieniężnych

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy. Dodatkowa wartość – arkusz Excel po szkoleniu.

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • rachunkowość
 • rewizję finansową
 • podatki
 • wiedzę ogólnoekonomiczną
 • prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • zagadnienia informatyczne umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business.

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Cena

1290 zł netto ( 3186 zł brutto ) - 1 dzień, cena regularna

2390 zł netto ( 3186 zł brutto ) - 2 dni, cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

6-7 listopada 2024

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com