Daria Skrzypczak-Kozikowska – EY Academy of Business

Daria Skrzypczak-Kozikowska

Coach, mentorka, adwokatka

Autorka projektu w sprawie kobiet, wspierającego kobiety w zakresie tematów prawnych oraz rozwoju osobistego.

Daria prowadzi warsztaty, szkolenia, spotkania rozwojowe i monitoringowe, w szczególności w zakresie odkrywania swojego potencjału, rozwoju nowych kompetencji, budowania strategii rozwoju zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów, a także spotkania coachingowo-mentoringowe dla osób będących w konflikcie i procesie sądowym, związanym z mobbingiem, dyskryminacją czy tematami około-rozwodowymi.

W swojej pracy Daria łączy doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, prowadzeniu procesów sądowych, negocjacji i rozmów z uważnością, umiejętnością słuchania i zadawania ważnych i inspirujących pytań. Z zaangażowaniem i przekonaniem wspiera innych w rozwijaniu ich kompetencji i w uwalnianiu ich potencjału i możliwości.

Daria jest Przewodniczącą Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.