Marcin Gałczyński – EY Academy of Business

Marcin Gałczyński

Niezależny doradca strategiczny, trener biznesu oraz wykładowca na warszawskich uczelniach, trener EY Academy of Business od 2019 roku

Specjalista w obszarze wejść na nowe rynki oraz analiz rynków rozwijających się.

Od 2019 roku pracuje jako trener EY Academy of Business. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2006-2014 analityk biznesowy w The Boston Consulting Group. Obecnie niezależny doradca strategiczny, trener biznesu oraz wykładowca na warszawskich uczelniach. Specjalista w obszarze wejść na nowe rynki oraz analiz rynków rozwijających się.

Zdobywał doświadczenie, będąc członkiem zespołu w ponad 150 projektach strategicznych prowadzonych przez biura The Boston Consulting Group na całym świecie. Współtworzył publikację BCG’s Sustainable Economic Development Assessment, prowadził program szkoleniowy dla partnerskich firm z całego świata oraz rozwijał moduły dotyczące prowadzenia biznesu w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

W 2014 roku zdecydował się zaangażować w rozwój własnej działalności doradczej oraz rozwój szkoleń. Prowadził projekty z obszaru wejść na nowe rynki, tworzenia i zmiany strategii sprzedażowej, integracji procesów po połączeniu oraz wprowadzenia systemu SAP. Pracował jako mentor w programie Poland Prize, mającym na celu zachęcić zagraniczne startupy do prowadzenia biznesu w Polsce. W ostatnich latach zaangażowany w tworzenie globalnej strategii operacyjnej dla klienta z oddziałami w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji.

Wykłada i wykładał w wielu warszawskich uczelniach: Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Akademia im. Leona Koźmińskiego oraz gościnnie na Politechnice Warszawskiej. Współautor szeregu publikacji o tematyce energetycznej oraz strategicznego wywiadu biznesowego. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej.


 

Przykładowe projekty:

1. Analiza potencjału rynków państw Afryki na potrzeby stworzenia globalnej strategii rozwoju dla europejskiego koncernu technologicznego.

2. Stworzenie kalkulatora zakupu gazu ziemnego na globalnym rynku dla europejskiej spółki energetycznej.

3. Szkolenia i wykłady z tematyki strategicznego wywiadu gospodarczego, M&A, rynków energetycznych na studiach dziennych i podyplomowych.

4. Szkolenie z zakresu analizy danych, uspójnienia wizualizacji i metodologii oraz prezentacji informacji dla klienta wewnętrznego w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce.

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: