Wojciech Sieniawski – EY Academy of Business

Wojciech Sieniawski

Doświadczony ekspert ds. testowania oprogramowania

Zajmuje się zapewnieniem jakości poprzez precyzyjne testowanie, analizę i automatyzację testów. Posiada dogłębną wiedzę o technikach testowania, narzędziach i metodykach. Skupia się na identyfikacji defektów, optymalizacji procesów i osiąganiu wysokiego poziomu jakości oprogramowania.

Wojciech Sieniawski to ceniony ekspert ds. testowania oprogramowania, posiadający szeroką wiedzę i umiejętności nie tylko w obszarze testowania, ale także w przekazywaniu wiedzy innym. Jego pasja do edukacji i doświadczenie w praktycznych aspektach testowania czynią go idealnym przewodnikiem dla tych, którzy aspirują do certyfikacji ISTQB.

Wojciech posiada niezbędną wiedzę z zakresu testowania oprogramowania, włączając w to zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Ukończył studia informatyczne na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się testowaniem manualnym i automatycznym od 2018 roku.

Doświadczenie zdobywał przede wszystkim w dużych korporacjach ubezpieczeniowych i finansowych takich jak BAE SYSTEMS AI czy EY Polska, gdzie zajmował się m.in. wykrywaniem fraudów, przypadków prania brudnych pieniędzy oraz całym procesem obsługi polis i roszczeń. Jego umiejętności w obszarze testów automatycznych (Java, Selenium, REST Assured, Appium) pozwalają na pokazanie praktycznych zastosowań automatyzacji w procesie testowania.

Wojciech posiada doświadczenie w pracy z różnymi narzędziami do testowania interfejsów API (Postman, SoapUI), dzięki czemu może przedstawić zagadnienia związane z testowaniem usług sieciowych. Znajomość technik BDD (Cucumber, Gherkin) umożliwia mu na wyjaśnianie tworzenia czytelnych scenariuszy testowych.

Pomimo umiejętności automatyzacji, Wojciech docenia znaczenie testowania ręcznego i efektywnie przeprowadza także testy manualne. To osoba nie tylko biegła w samym procesie testowania, ale także mająca zdolność przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały dla innych. Jego umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do tworzenia jasnych i zwięzłych prezentacji są niezastąpione podczas szkoleń.

Wojciech ma doświadczenie w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych, testów praktycznych i scenariuszy ćwiczeń, które efektywnie przygotowują do egzaminu ISTQB. Jego zdolność do wyjaśniania złożonych zagadnień w prosty i przystępny sposób oraz doświadczenie w pracy praktycznej zapewniają, że uczestnicy jego szkoleń są nie tylko przygotowani do zdania egzaminu ISTQB, ale także zdolni do skutecznego wdrażania najlepszych praktyk testowania w rzeczywistych projektach.